Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. november 23.
Beszámoló az elnökség novemberi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2019. november 21-én tartotta soron következő ülését a Kamara budapesti székházában. Az elnökség tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésérőlAz ülésen vendégként dr. Szűcs Attila, az OGYÉI Ellenőrzési Főigazgatóság főigazgató-helyettese is részt vett. Az összejövetel – a napirend elfogadása után – az elnöki tájékoztatóval vette kezdetét; dr. Hankó Zoltán ismertette az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak kamarai eseményeit.

Kamarai részvétel képzésben, továbbképzésben, szakképzésben
Az elnök elsőként az október 19-i budapesti kötelező szinten tartó továbbképzésen való részvételt említette, amelyen mintegy 140-150 gyógyszerész volt jelen, és ahol rajta kívül dr. Brezanóczy Ferenc, dr. Horváth-Szikla Attila és dr. Sohajda Attila adott elő, illetve töltötte be a moderátor szerepét. A témák között készletgazdálkodással, marketinggel, árképzéssel és menedzsment ismeretekkel foglalkozók is voltak. Néhány nappal később dr. Hankó előadást tartott a budapesti szakképzésben a gyógyszertár-tulajdonlás alakulásáról is. Az OGYÉI által szervezett november 6-i továbbképzésen dr. Hankó előadást tartott az adherencia programról. „A látogatottságot is figyelembe véve, az OGYÉI továbbképzései jól sikerülnek és beváltják a hozzájuk fűzött reményeket” – mondta. Dr. Sohajda Attila a pécsi szakképzésben vett részt előadással.

Kormányzati, EESZT és hatósági egyeztetések
Az EMMI illetékeseivel és más kormányzati szervekkel szinte folyamatos egyeztetések voltak a parlament elé benyújtandó javaslatokkal kapcsolatban – került említésre. A kamarai elnök formális és informális keretek között is többször egyeztetett az Egészségügyért Felelős Államtitkárság politikai vezetőivel és szakfőosztályának munkatársaival, az ITM helyettes államtitkárával, a modern falu program államtitkárságának vezetőivel, a miniszterelnökség és a miniszterelnöki kabinetiroda munkatársaival. A téma később önálló napirendi pontként is szerepelt.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésérőlA kamarai elnök az EESZT-vel kapcsolatos, meghatalmazással történő gyógyszerkiváltás feltételeinek kialakításáról folytatott egyeztetésen is részt vett, ahol – újdonságként említette – a MOK is képviseltette magát. A felírási igazolással kapcsolatos – szintén az EMMI-ben lefolytatott – egyeztetésen dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Zoltán képviselte Kamarát. „A korábbi egyeztetéseken kialakult formai és tartalmi kérdések megerősítésre kerültek. Így az új papír alapú felírási igazolás már egyáltalán nem fog hasonlítani a NEAK-vényhez és továbbra is csak egyféle gyógyszer lesz rajta rögzíthető. A felírási igazolást a gyógyszertárban vissza kell tartani, ugyanakkor lesz rajta egy olyan üres sáv is, amelyre a gyógyszerhasználattal kapcsolatos patikai utasítások leírhatók, és azt a beteg magával viheti” – folytatódott a beszámoló.

A Képviselői Irodaházban a Népjóléti Bizottság november 12-i ülésén került napirendre az őszi egészségügyi salátatörvény; az ülésen dr. Hankó Zoltán is jelen volt (a salátatörvénnyel kapcsolatos beszámoló a továbbiakban önálló napirendi pontként is szerepelt).

November 14-én dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgatóval, dr. Raffay Bálintttal, az OGYÉI  Jogi és Személyügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettesével és dr. El Koulali Zakariás tiszti főgyógyszerésszel az elnök megbeszélésen vett részt a vidék gyógyszerellátásával kapcsolatos OGYÉI és kamarai álláspont összehangolása érdekében.

Ünnepi események
Az elnök a Kamara képviseletében részt vett a Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen, ahol Batthyány-Strattmann László- és Pro Sanitate-díjakat, valamint miniszteri elismerő okleveleket adtak át.

Dr. Hankó ezt követően a november 7-i Gyöngyösön rendezett, Richter Gedeon halálának ez év végi 75. évfordulója alkalmából tartott emlékünnepséget, illetve kiállítás-megnyitót említette, amin a megnyitó beszédet az elnök tartotta. A kiállítás a Mátra Múzeum termeiben került bemutatásra, amelynek rendezésében és anyagának összegyűjtésében a múzeum vezetői és szakértői mellett komoly szerepet vállalt Révész Miklós magángyűjtő, Rasztik Tibor és dr. Molnár Zsuzsa gyógyszerésznő. A kamarai elnök felhívta a figyelmet a kiállítás gazdag anyagára és a jó szervezésre, aminek köszönhetően mintegy nyolcvanan vettek részt az ünnepségen.

Dr. Zalai Károly számolt be a Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából november 8-án tartott ünnepségről. Mint mondta „magasztos, szép ünnepség volt”, ahol az egyetemmel szoros kapcsolatban lévő professzorokat, kutatókat tüntettek ki. Az ünnepséget a jubileum alkalmából rendezett egyhetes tudományos konferencia záróakkordjaként szervezték.

November 9-én a Semmelweis Egyetemen az arany- rubin, vas- és gyémánt okleveles gyógyszerészeknek díszoklevél átadó ünnepséget is tartottak, amelyen a Kamara képviseletében az elnök mellett dr. Zalai Károly és dr. Horváth-Sziklai Attila is részt vett.

OGYÉI továbbképzések 2020-ban
„2020-ban regionális továbbképzéseket fog szervezni az OGYÉI, aminek a szakmai programját és helyszíneit az OGYÉI illetékes vezetői a Kamarával is egyeztették november 14-én” – hangzott el a továbbiakban. A továbbképzések fő témái az étrend-kiegészítők minősítése, a farmakovigilancia és a biztonságos gyógyszeralkalmazás/interakciók lesznek, valamint minden alkalomra terveznek tiszti főgyógyszerészi tájékoztatást is a különféle hatósági kérdésekről. A tervek szerint a továbbképzések többségére az év második felében kerül sor és szervezésében a Kamara is részt vesz.

A felvételi feltételeiről
Dr. Hankó Zoltánnal és prof. dr. Botz Lajossal tárgyalt dr. Horváth Zita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Mint az elnök beszámolt róla, a felvételi pontszámítás szabályai a gyógyszerészhallgatók felvételi eljárásában az előző évihez képest nem változnak, „ugyanakkor az is a célunk volt, hogy a 2020-as felvételinél olyan legyen a ponthatár, hogy megfelelő számú gyógyszerészhallgató legyen felvehető” – emelte ki az elnök. A megbeszélés eredményeként döntés született, hogy jövőre az államilag finanszírozott helyekre szükséges eddigi 385 pontos ponthatár 380 pontra csökken, így reális esély lesz arra, hogy legalább 450-460 hallgató kezdhesse meg a tanulmányait a gyógyszerészképző helyeken. Az elnök tájékoztatott, hogy a négy képzőhely dékánjával és prof. dr. Szökő Évával, az MGYT elnökével megállapodtak arról, hogy a felvételi jelentkezési határidőt megelőzően összehangolják a promóciós tevékenységüket annak érdekében, hogy minél többen jelentkezzenek gyógyszerésznek. Az ITM-ben pozitív visszhangra talált az a kezdeményezés is, mely szerint ösztöndíjakkal kell támogatni a gyógyszerészek vidéki elhelyezkedését.

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság konferenciája
A Magyar Tüdőgyógyász Társaság november 15-én a COPD világnapja alkalmából tartott konferenciáján dr. Hankó Zoltán előadást tartott az adherencia programról. „Jó érzés volt megtapasztalni, hogy a tüdőgyógyászok mennyire nyitottak a gyógyszerészek felé. Beszámoló az elnökség novemberi ülésérőlAzt látom, hogy hosszú távon jól együtt lehet majd működni velük” – emelte ki az elnök. Ezen a konferencián mutatták be a „Dohányzás és leszokás – tudnivalók szakembereknek, érdeklődőknek” című könyvet, melynek szerkesztői dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár és dr. Kovács Gábor a Korányi Intézet főigazgatója, akik egyben dedikálták is a kötetet.

Ugyanezen a napon volt egyeztetés az MGYT elnök asszonyával, prof. dr. Szökő Évával, amelyen az adherencia program menedzselésére kapott államtitkársági támogatás feltételeit tisztázták.

Egyéb fontos események
A tájékoztató végén az elnök néhány fontosabb eseményre, hírre hívta fel a figyelmet. A Gyógyszerészi Hírlap novemberi számában megjelent, integritással kapcsolatos cikkét említette elsőként, aminek témája a következő évek kamarai munkájának meghatározó eleme lehet. Ezt követően a penzcentrum.hu cikkét és MediaWorks Hungary Zrt. portfoliójába tartozó lapokban megjelent hirdetéseket hozta szóba, amelyek rossz színben tüntetik fel a gyógyszerészeket. Mint mondta, megtette a szükséges lépéseket. Felhívta a figyelmet a Kamara honlapján és a Gyógyszerészetben megjelent, szakképzési reform kezdeményezést ismertető cikkre, valamint a Képzési és Kimeneteli Követelményekkel kapcsolatos, szintén a kamara honlapján közzétett kérdőívre is. Minden patikába eljuttattunk 20-20 Endometriózis Kisokos füzetet, melynek célja, hogy a gyógyszerészek megfelelő segítséget tudjanak nyújtani az ebben a betegségben szenvedő nőknek. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán elindulnak a kurrikulum-reformmal kapcsolatos egyeztetések, melyre a Kamara képviseletében az elnök is meghívást kapott. Kérte az elnökség tagjait egy előzetes egyeztetésre, hogy egyeztetett álláspontot tudjon képviselni.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésérőlA továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

A területi szervezetek tisztújítása
Ezt követték a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok. Elsőként beszámoló hangzott ela területi szervezetek tisztújítási folyamatáról. Dr. Brezanóczy Ferenc a Területi Elnökök Értekezlete elnöke elmondta, hogy mindegyik területi szervezetnél rendben lezárult a tisztújítás. Öt megyében választottak új elnököt, és a küldöttértekezleteken általában nagy volt a részvételi arány. Az elnökség meghallgatta a beszámolót, majd határozatban mondott köszönetet a választások határidőre történő lebonyolításáért valamennyi területi szervezet vezetőinek és választási bizottságainak.

Törvényjavaslatok
A következő napirendi pont az elnök tájékoztatója volt a kormányzati egyeztetésekről. Először a már parlament előtt lévő törvényjavaslatok gyógyszerészeket érintő passzusait ismertette.

Az egészségügyi salátatörvényben várhatóan elfogadásra kerül

  – a gyógyszerészek betekintési joga az EESZT adatbázisba a beteg korábbi gyógyszerkiváltásairól,

  – a meghatalmazással történő gyógyszerkiváltás főszabálya: meghatalmazás megadására csak kormányablakban vagy DÖR-funkció bővítéssel lesz lehetőség (tehát patikában bemutatott eseti meghatalmazással nem lehet gyógyszert kiváltani),

  – a NEAK adatbázis EESZT-be történő feltöltési kötelezettsége a 2012 óta tb támogatással kiváltott gyógyszerekről,

  – hogy csak az EESZT által akkreditált informatikai rendszer lesz használható az egészségügyi szolgáltatók és az EESZT közötti kapcsolatban (tehát a vényíró és expediáló szoftvereknél is),

  – hogy az egészségügyért felelős miniszter rendeletben határozhatja meg az EESZT és az egészségügyi szolgáltató közötti kapcsolathoz releváns feltételeket, továbbá

  – hogy az EESZT felhatalmazást kap arra, hogy az egészségügyi szolgáltatók (így tk. a vényíró orvosok) az adatszolgáltatási kötelezettségeiket ellátják-e.

A jövedéki adóról szóló törvény módosításának tervezetében a MÉKISZ, az OGYÉI és a Kamara összehangolt álláspontjának eredményeként rögzítésre kerül, hogy az alkoholtartalmú étrend-kiegészítők sem adózási, sem adminisztrációs szempontból nem tartoznak a jövedéki termékek közé.

A gyógyszertörvény tervezett módosítása lehetővé teszi, hogy a terápiás javallattal forgalomban lévő, de a hatásosságát klinikai vizsgálatokkal nem igazolt homeopátiás szerek 2020. január 1-től oly módon kerüljenek kivezetésre, hogy sem a nagykereskedőknek, sem a gyógyszertáraknak anyagi kára ebből ne legyen. Erről az OGYÉI-vel és az egyik nagy homeopátiás cég vezetőjével is volt kamarai egyeztetés.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésérőlA gyógyszer-gazdaságossági törvény módosításának tervezete szerint

  – ha az adott településen egyedüliként működő gyógyszertár a működésének megszűnését kéri, de a hatóság (maximum fél évig) továbbműködtetésre kötelezi, járhat neki a vissza nem térítendő működési célú támogatás (feltéve, hogy a forgalmi adatok alapján egyébként is járna),

  – a gyógyszertár-létesítési pályázatban többletszolgáltatást vállaló pályázónak a pályázat elnyerésével 5 évre kell vállalni a többletszolgáltatást, mely alól csak vis major esetén kaphat felmentést (viszont, ha indokolatlanul hivatkozik vis majorra, a működési engedélyét kockáztatja),

  – nyitva tartási időben átadóablakon keresztül beteget kiszolgálni nem lehet (tehát a 24 órás nyitva tartást vállalt gyógyszertár éjszaka sem válthatja ki ügyelettel a nyitva tartási kötelezettséget),

  – az 1000 méteren túli végcélú, egymást közvetlenül követő („lóugrásos”) áthelyezést a tervezet kizárja,

  – a gyógyszertárak közötti távolságot ezen túl betegforgalmi bejárattól betegforgalmi bejáratig kell majd mérni,

  – a személyi jogos gyógyszerész gyógyszerésziként nyilvántartott tulajdonában lévő másik gyógyszertárban is végezhet szakmai tevékenységet (dolgozhat) (az egészségügyi dolgozókra vonatkozó heti 60 órás maximumra is tekintettel),

– ezen túl a hatóság nemcsak a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetét, törvényes képviseletét, társasági szerződésének vagy alapító okiratának rendelkezéseit ellenőrizheti, hanem a gyógyszertár működtetését szabályozó egyéb megállapodások, jognyilatkozatok rendelkezéseit is. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizhetővé válik, hogy a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság, illetve a személyi jogos gyógyszerész a Gyftv 73. §-ában, a 74. § (3), (5) és (6) bekezdésében, a 75. §-ában, valamint a 83/A. § (3), (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint működik-e. Tehát vizsgálhatóvá válik, pl. hogy érvényesülnek-e a személyi jogos menedzsment jogai, biztosított-e szakemberek szakmai önállósága, milyen szerződéses kötelezettségek terhelik a szakmai függetlenségüket (franchise szerződések), különös tekintettel a betegekkel szemben fennálló pártatlan és tárgyszerű tanácsadási kötelezettségük teljesítésére, biztosított-e a személyi jogos képviseleti joga, érvényesül-e a négyes szabály és az elővásárlási jog,

  – a személyi jogos gyógyszerész menedzsment jogainak érvényesülésével kapcsolatban nemcsak az ezzel ellentétes intézkedés, megállapodás lesz semmis, hanem (a PTK-hoz igazodva) az ennek megkerülésével megtett intézkedés, nyilatkozat, megkötött szerződés, megállapodás is.

A felsőoktatási törvény tervezett módosítása kimondja, hogy nem adható és nem használható áldoktor, aposztrofos doktor cím, továbbá felsőoktatásban szerzett szakképzettséget más nem használhat megtévesztésre alkalmas módon.

Dr. Hankó szólt azokról az egyeztetésekről is, amelyek jogalkotói szándékot tükröztek, de az egyeztetések során a Kamarával nem sikerült konszenzusra jutni, így azok nem kerültek a parlament elé. Az elnökség az erről szóló tájékoztatást elfogadta és konszenzussal nyilvánította ki egyetértését a Kamara elnöke által képviselt álláspontról.

Bizottsági beszámolók, Gyógyszerész Köztestületi Napok
A Kamara állandó bizottsági, munkabizottsági és ad hoc bizottsági tevékenységeinek összegző áttekintése következett ez után. Az elnökség valamennyi beszámolót elfogadta.

A Gyógyszerész Köztestületi Napok programjának előkészítése és egyeztetése volt a következő napirendi pont. Végezetül – a Felügyelő Bizottság elnökének javaslatára –2019. január – novemberi tiszteletdíjakról döntöttek.

Az elnökségi ülés végén az elnök valamennyi elnökségi tag elmúlt négy éves időszakban végzett munkáját megköszönte, mivel a most lezáruló ciklusban várhatóan ez volt az utolsó elnökségi ülés.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA