Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2020. november 15.
Beszámoló az elnökség novemberi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2020. november 12-én videókonferencia keretében tartotta soron következő ülését. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen. Az online összejövetelbe bekapcsolódott dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész is.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán a legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről adott tájékoztatást. Soron kívül jelezte, hogy a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogszabály hatályba lépését megelőző lehetséges módosítását jelezték kormányzati képviselők, így a törvénnyel várhatóan a soron következő elnökségi ülésen is foglalkoznak majd.

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Hankó Zoltán levélben kérte prof. dr. Kásler Miklóst, az EMMI miniszterét arra, hogy amennyiben rendelkezésre áll a COVID-elleni vakcina, úgy a gyógyszerészek is az elsőként preferált csoportba tartozzanak.

– A kamarai elnök levélben kérte prof. dr. Horváth Ildikó államtitkár asszonyt a november 10-én megjelent, veszélyhelyzeti intézkedéseket elrendelő kormányrendelet kapcsán, hogy a gyógyszertárakat egészségügyi szolgálatóként nevesítsék és ne „üzletként”. Az államtitkár a kérést jogosnak tartja és a kodifikátoroknak is jelzi.

– Dr. Csiki Zoltán egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkárral folytatott az elnök megbeszélést a Kamara által benyújtott javaslatokról. Dr. Hankó felkérte a helyettes államtitkárt a Gyógyszerész Köztestületi Napokon (GYKTN) történő előadás tartására is.

– Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára a katonáknak nyújtandó kedvezmények lehetőségéről tárgyalt az elnökkel és a Kamara igazgatójával. A kamarai elnök elvi támogatását hangsúlyozva kifejtette, hogy a jelenlegi jogszabályi keretek között kell tudni a kérdést kezelni és – a kamarai vezetőkkel történt előzetes egyeztetésre tekintettel – két megoldási lehetőséget javasolt.  Várható, hogy további egyeztetések is lesznek a témában.

Beszámoló az elnökség novemberi üléséről– Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerésszel tárgyalt a kamarai elnök több témában is, így az ügyeleti előterjesztésről, a vis major szabályozás kereteiről és konkrét ügyekről. A témák között egyebek mellett a GYKTN is szerepelt, amelyre az elnök előadás tartására kérte az országos tiszti főgyógyszerészt. Az elnök beszámolt, hogy kérte a tiszti főgyógyszerészt: részben a kijárási tilalomra tekintettel több gyógyszertár nyitvatartási idejét változtatni kell, részben pedig koronavírus-érintettség miatt is szükség lehet gyógyszertárak szolgálati rendjének átmeneti módosítására, ezért, ezekben az esetekben rugalmas és méltányos (tehát igazgatásszolgáltatásidíj-mentes) eljárások lennének indokoltak. Dr. Hankó szerint a jelenlegi veszélyhelyzetet ebből a szempontból vis major helyzetnek kell tekinteni.

– Dr. Hankó Szabó Bálinttal, az ÁEEK EESZT főosztályának vezetőjével a központi finanszírozású szoftver fejlesztésével kapcsolatos aktuális feladatokról tárgyalt, egyben felkérte a GYKTN-en előadás tartására.

– Nyitrai Zsolt tájékoztatást kért az EMMI-vel történő tárgyalások elindulásáról. A kamarai elnök beszámolt arról, hogy „a tárgyalások újra indultak, de még érdemi eredményről nem” tud beszámolni.

– Az elnök beszámolt, hogy a 44/2004. (IV. 28.) rendelet október végén történt módosításáról a Kamarával előtte nem egyeztettek, és az eFIG-gel kapcsolatos korábbi megbeszélések is még az év elején leálltak. A megjelent rendelkezések szakmai tartalma vitatható. Erről már több egyeztetés volt, részben pedig új megbeszélések is beütemezésre kerültek különböző kormányzati szereplőkkel.

Kamarai egyeztetések

– Október 22-én több munkabizottsággal egyeztettek az előző elnökségi ülésen kijelölt feladatok elvégzésének állásáról.

  • Az Alkalmazotti Állandó Bizottságról dr. Hankó dr. Csokros Adrienn elnökkel és dr. Sass Pál Heves megyei elnökkelegyeztetett. Mint mondta, a megbeszélés végén megállapodtak, hogy a bizottság elnöke összehívja a bizottságot, kontrollálja, hogy az egy évvel ezelőtt delegált tagok még számításba vehetők-e, valamennyi területi szervezet képviseletét újra biztosítani kell és meg kell erősíteni a bizottság vezetését. Az elnök két témában várja az állandó bizottság jelzését: (1) az alkalmazott gyógyszerészek foglalkoztatásának jogi kereteiről és (2) az alkalmazotti bérek alakulásáról. Ez utóbbi különösen az orvosi bérrendezés kapcsán válik aktuálissá.
  • Az adherencia-program keretei között elkészült videók lakossági terjesztéséről az elnök dr. Somogyi Orsolyával, dr. Zalai Károllyal és dr. Horváth-Sziklai Attilával folytatott megbeszélést. Dr. Zalai beszámolt, hogy az egyes betegszervezetekhez kiküldött, a terjesztést elősegítő levelek elérik a céljukat, működik a rendszer. További terveik szerint telefonon is megkeresik az érintett szervezeteket.
  • A kamarai Facebook-oldal fejlesztéséről dr. Csapi Bence, dr. Vörös Kinga, dr. Horváth-Sziklai Attila, továbbá dr. Szilvay András az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke és a bizottság három tagja egyeztetett az elnökkel. A megjelenés látványosabbá tétele és szervezési kérdések kerültek szóba.

– A Területi Elnökök Értekezletén a Kiváló Gyógyszerészi Gondozás Díjakról és a Kiváló Asszisztens Díjakról döntöttek. Az értekezletről dr. Nyíri László Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnök a Területi Elnökök Értekezlete elnöke számolt be, a téma önálló napirendi pontként is megtárgyalásra került, tekintettel arra, hogy a szabályzatok értelmében a területi elnökök döntését az országos elnökségnek is jóvá kell hagyni.

– A Kommunikációs Bizottság üléséről dr. Bunyevácz Zsuzsa számolt be. Mint mondta, a mindennapi feladatik mellett a 2021-es Gyógyszerészi Hírlap címlap-koncepciójának a megbeszélése volt az egyik fő feladatuk.

Egyéb egyeztetések

– A MÉKISZ, a MAGYOSZ, a HENT és az MGYK vezetői a Biztonságos Étrend-kiegészítő Programmal kapcsolatban a kedvezményes ÁFA-besorolás lehetőségéről és további feladatokról tárgyaltak.

– Dr. Kupper András, a Symphonia Alapítvány elnöke és dr. Csöbör Katalin képviselő dr. Hankó Zoltánnal és dr. Nyíri Lászlóval egyeztetett – a téma a továbbiakban önálló napirendi pontként szerepelt.

– Dr. Ujfalussy Györgyné, az EGIS Gyógyszergyár Zrt. kormánykapcsolatokért felelős igazgatója és Menthy Mariann kommunikációs vezető az MGYK vezetőivel kamarai támogatásról  egyeztetett. Az EGIS és a Kamara közötti – hasonló tárgyú – megállapodás új alapokra helyezéséről megállapodtak és az új szerződés aláírására az elnökségi ülés másnapján kerülhetett sor.

– A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezetőjével dr. Sohajda Attila, dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök tárgyalt a tőkeprogram operatív feltételeiről. Ez később önálló napirendi pontként szerepelt.

– Prof. dr. Felkai Péter és a kamarai elnök valamint az igazgató a gyógyszerészek vakcinációban betöltött szerepének pozícionálásáról egyeztetettek. Az elnök beszámolt, hogy évekkel ezelőtt ugyanebben a körben voltak már erről egyeztetések, azonban az Egészségügyért Felelős Államtitkárság akkori vezetői nem támogatták a kezdeményezést, így akkor az egyeztetések félbe maradtak. Ugyanakkor ma Európa számos országában – elsősorban a koronavírus pandémia miatt előtérbe került influenza védőoltás kapcsán – elkezdődött a gyógyszerészek bevonása a vakcinációba és idén nyáron az Operatív Törzs szakértőivel is volt ez ügyben már egyeztetés. Az elnök tájékoztatott, hogy prof. dr. Felkai Péterrel megállapodtak: folytatják az egyeztetést és a szükséges képzések előkészítését, ha az egészségpolitika is egyetért a gyógyszertárak vakcinációban való részvételével. Ez ugyanis jogszabály-korrekciót is igényel.

Egyéb kamarai aktivitások

– Dr. Hankó Zoltán Budapesten tartott előadást I., majd IV. évfolyamos gyógyszerészhallgatóknak, valamint I. éves szakgyógyszerész-hallgatóknak.

– Minőségbiztosítással kapcsolatban tartott dr. Hankó előadást a szegedi szakgyógyszerész-hallgatóknak videófelvétel formájában.

Egyebek

– Dr. Hankó felhívta a figyelmet a META Egészség-gazdaságtani Konferencia két előadására.Dr. Zemplényi Antal a META elnöke a Covid-19 járvány kormányzati kezelése kapcsán az egészséggazdaságtani szempontok figyelembe vételét hiányolta, míg dr. Berczik Ábel a Pénzügyminisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára a járvány okozta gazdasági helyzetet elemezve kiemelte, a védekezésnek nincs költségvetési korlátja.

– A területi elnökök részére egy levél került kiküldése, amiben felhívták a figyelmet arra, hogy november végéig minden gyógyszertár csatlakozzon a Biztonságos étrend-kiegészítő programhoz.

– Az MGYK elnökétől levelet kaptak a területi elnökök és az etikai bizottságok elnökei, amelyben az elnök felhívta a figyelmet az Etikai Kódex módosításaira és kérte, hogy a bizottságok eljárásjogi szempontból is ezeket tekintsék elsődlegesnek.

– Dr. Hankó felhívta a figyelmet a novemberi Gyógyszerészi Hírlap három cikkére: a személyi jogos gyógyszerészek menedzsment jogairól, a központi finanszírozású szoftverről és az étrend-kiegészítőkről szólókra.

– Az adherencia növelését szolgáló videósorozat lakossági terjesztése is szóba került. Az elnök megállapította, hogy a „megosztások száma” még mindig nem éri el a kívánt mértéket, ezért külön is kérte a TEÉ elnökét, hogy a területi szervezetek elnökeivel egyeztessen a hatékonyság növelése érdekében. Ez a video nem a gyógyszerészeknek, hanem a lakosság tájékoztatására készült, de ez csak akkor lehet eredményes, ha minden gyógyszerész a saját ismeretségi körében ezeket „megosztja”.

– Az elnök beszámolt, hogy a „marketing-projekt” vezetőjével, dr. Kerék Dániel elnökségi taggal megállapodott: ha lehet, december első felében online miniszimpózium keretei között lenne célszerű a tapasztalatokat, valamint a szükséges és lehetséges marketing-korrekciókat számba venni.

– „A megváltozott feladatok miatti szükség van a munkabizottságok összetételének korrekciójára és néhány átcsoportosításra” – hangzott el, majd az elnök javaslatot tett a bizottságok összetételének módosítására. Újrapozícionálták a szakmai munkabizottságot, megerősítették az integrációval és a gazdálkodási kérdésekkel foglalkozó munkabizottságot, valamint döntöttek az aktuális informatikai feladatokkal foglalkozó csoport összetételéről és feladatairól.

A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– A Gyógyszerész Köztestületi Nap előkészítése
Dr. Hankó ismertette a GYKTN szervezésének aktuális kérdéseit: a már megoldott és az előttük álló feladatokat. Elmondta: a szakmai program összeállt. November 28-án egynapos rendezvényt terveznek, melynek lesz egy délelőtti és egy délutáni három-három órás programja. Hosszabb rendezvényt nem terveznek mert félő, hogy a gyógyszerészek ennyi időt a monitorok előtt nem fognak tudni eltölteni. Dr. Sándor Csaba az online konferencia technikai részleteiről és a további teendőkről adott tájékoztatást. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat a napirend megbeszélésén elhangzottakkal együtt.

– Beszámoló a miniszimpóziumról
A november 4-én tartott online miniszimpózium négy előadója – dr. Bartus György, dr. Nyíri László, dr. Torma Ádám és dr. Hankó Zoltán –beszámoltak a vitaindítójukban elhangzottakról és az azt követő vitáról. Az elnök külön is kérte, hogy mindenki összegezze azokat a „téziseket”, amelyek továbbvitelét fontosnak tartja. Az elnökség felkérte az elnököt és az említett előadókat, hogy korrekciós javaslataikat jogszabály-módosítás formájában terjesszék az illetékesek elé.

– Döntés kamarai elismerések adományozásáról, a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díjról és a Kiváló Asszisztens Díjról
A TEÉ döntését a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díjról és a Kiváló Asszisztens Díjról az elnökség egyhangú szavazással megerősítette, a Kamara kitüntetési bizottságának személyekre szóló előterjesztéseiről pedig egyenkénti szavazással döntött. Az elnökség jóváhagyta, hogy a járványhelyzetre és az ehhez kapcsolódó szabályozásra tekintettel a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Asszisztens Díj díjazottjait a Gyógyszerész Köztestületi Napon ismertetik, a jutalmakat és okleveleket a díjazottakkal történő egyeztetés után átutalják, illetve postán küldik el. A kamarai elismeréseket szintén a Gyógyszerész Köztestületi Napon jelentik be, de az elismerések átadására egy olyan 2021-es rendezvényen teremtenek lehetőséget, ahol a kitüntetések személyesen átvehetőek lesznek.

– Beszámoló a szakképzési rendelet módosításának tervezetéről
Az elnök tájékoztatott, hogy a gyógyszerész szakképzés módosítására irányuló, a négy képzőhely és az MGYT konszenzusával készített, tavaly augusztusban normaszöveg-javaslattal és indoklással benyújtott javaslatot a március 5-i határidejű korrekciót követően október 28-án újra visszaküldték további pontosításra. Az elnök a kért módosításokra vonatkozó kamarai álláspontot a november 4-i határidőre az Egészségügyért Felelős Államtitkárságnak megküldte, kérve az idei kodifikációt. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az elnök tájékoztatóját a szakgyógyszerészképzés jogszabályi korrekciójára irányuló egyeztetésről és egyetért a Kamara által képviselt állásponttal.

– Az MGYK gyógyszertári (szak)asszisztens képzéssel kapcsolatos feladatai
Egy korábbi elnökségi ülésen született döntésnek megfelelően az elnökség kérte az Egészségügyért Felelős Államtitkárságot, hogy a gyógyszertári asszisztens- és szakasszisztens-képzésben a Kamara mindazokat a feladatokat átvehesse, amelyek jelenleg a Kereskedelmi és Iparkamara felügyelete alatt zajlanak. Dr. Boér Gábor helyettes államtitkár hivatalos iratban tájékoztatott, hogy az elnökség kérését az államtitkárság jóváhagyta és határidőt tűzött ki a feladatok átvételére, valamint a feltételek biztosítására. A teendőkkel kapcsolatos előterjesztést dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette, amelyet az elnökség jóváhagyott. Ennek értelmében az elnökség felkérte az elnököt és a hivatalvezetőt, hogy a gazdasági kamara (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara közötti feladat átadás-átvételi megállapodás elkészítésére. Felkérte továbbá az országos titkárokat, hogy készítsék el az MGYK feladat vállalásához szükséges tervet, valamint felkérte az elnököt és a hivatalvezetőt, hogy a részletes szakmai beszámoló tervezetéről a 2020. december 10-i elnökségi ülésén beszámoljon. A szavazást követően az elnök „stratégiai jelentőségűnek” nevezte, hogy az MGYK az asszisztensképzés szervezésébe a jövőben bekapcsolódhat.

– Munkabizottságok programjának áttekintése és a projektek állásával kapcsolatos beszámolók
Az egyes munkabizottságok és projektek vezetői tájékoztattak az előző elnökségi ülés óta folytatott tevékenységükről. A beszámolókat az elnökség elfogadta.

– Euromedic Pharma Zrt. programjának ismertetése
Kiss-Leizer György, az Euromedic Pharma Zrt. igazgatója bemutatta a független patikáknak szóló patikai partner programjukat, illetve a gyógyszertárak marketing-támogatásának részeként látványtervüket. (A bemutatóra azért került sor, mert az előző elnökségi ülésen – technikai problémák miatt – a tervezett vetítésre nem került sor.)

– Kamarai Facebook-csoport létrehozatala
Dr. Csapi Bence tájékoztatott a kamarai Facebook-oldallal kapcsolatos eddigi munkájukról, a látogatottságról, a kamarai Facebook-csoport indításának előkészületeiről. A Facebook- oldal látványvilága az előző elnökségi ülés óta megújult és ehhez kapcsolódóan a tartalom-szolgáltatások is jobban igazodnak a Facebook lehetőségeihez. megállapodás született, hogy a csoport létrehozásának és szabályzatának véglegesítésével kapcsolatos kérdésekben napokon belül folytatják a munkát.

– Beszámoló a Hiventures Zrt-vel folytatott egyeztetésekről
Dr. Sohajda Attila tájékoztatott arról, hogy az első operatív egyeztetésre november 5-én került sor, amelyen a Kamara részéről dr. Hankó Zoltán és dr. Sohajda Attila is részt vett, míg a Hiventurest Mikesy Álmos és Láving Gusztáv vett részt. A megbeszélésen megállapodtak, hogy a Gyógyszerész Köztestületi Napig igyekeznek a tőkeprogram aktualizálását elvégezni, továbbá közös kommunikációs szempontokat dolgoznak ki. Az első változatot a Hiventures már megküldte, amelyen – a Kamara képviselői szerint – több korrekció végrehajtása indokolt.

– Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása
Dr. Kupper András, a Symphonia Alapítvány elnökeként és dr. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő kereste meg dr. Hankó Zoltánon és dr. Nyíri Lászlón keresztül a Kamarát abból a célból, hogy az MGYK-tól támogatást kérjen alapítványukon keresztül a hátrányos helyzetű csoportok felemelésére. Mintegy 1800 gyermeket fognak össze. Az alapítvány – mint a neve is utal rá – elsősorban a zene világán keresztül igyekszik a hátrányos helyzetű gyermekeken segíteni. Az elnökség egyetért a céllal és felkérte dr. Nyíri Lászlót a támogatási program kidolgozására.

– Az MGYK Számviteli politikája szabályzat módosítása
Dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette a tervezett módosításokat, amelyekkel a Kamara igazodik a legutóbbi jogszabályi módosításokhoz. A napirendi pont tárgyalásába bekapcsolódott Bagi Edina könyvelő és Kremer Éva könyvvizsgáló is. A módosítást az elnökség jóváhagyta.

mgyk.gyh 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél