Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369
Web: www.mgyk.hu
/magyargyogyszereszikamara
Nyomtatható változat
2017. október 22.
Beszámoló az elnökség októberi üléséről

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2017. október 20-án tartotta soron következő ülését a Kamara Békés megyei szervezetének vendégeként Gyulán, a Hőforrás Hotelben. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen. Az elnökségi ülésen dr. Melczer Mária vezetésével részt vett a Békés Megyei Szervezet teljes elnöksége is.

 

A kihelyezett elnökségi ülés előzménye, hogy az MGYK Békés Megyei Szervezete már tavasszal meghívta az országos elnökséget, hogy októberi ülését a békéscsabai kolbászfesztivál időpontjához igazítva, Gyulán tartsa meg.

Az összejövetel dr. Merczel Mária Békés megyei elnök köszöntő szavaival vette kezdetét, aki ezt követően bemutatta a megyei szervezet elnökségi tagjait. Megköszönte, hogy az elnökség elfogadta a Békés megyeiek meghívását és örült, hogy az országos elnökség tagjai a következő napon betekintést nyerhetnek a Csabai Kolbászfesztivál egyre grandiózusabb eseményébe. Majd dr. Sándor Csaba alelnök a gyulai összejövetel szervezőjeként szólt a részvevőkhöz, ismertetve az elnökségi ülés utáni programot.

Beszámoló az elnökség októberi ülésérőlA napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán adott tájékoztatást az előző ülés óta eltelt eseményekről. A sort a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 60 évvel ezelőtti alapításának alkalmából rendezett ünnepséggel kezdte, ahol dr. Zalai Károly képviselte az MGYK-t, aki a megosztotta az ezzel kapcsolatos élményeit a hallgatósággal. Ezt követően az elnök a Kamara elmaradt kétnapos pécsi továbbképzéséről referált és annak okait is ismertette.

Az ügyeleti rendszer átalakításával kapcsolatos, az OGYÉI és az MGYK közti újabb egyeztetések említésével folytatódott a tájékoztató. Október elején a hatóság részéről dr. Pozsgay Csilla, dr. Mike László, dr. Horváth-Hutás Tamás és az OGYÉI jogi főigazgatóságának képviselője, míg az MGYK részéről dr. Hankó Zoltán, dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt a megbeszélésen. Itt – az Államtitkárság felkérésére – az ügyeleti kijelölés szempontjairól volt megbeszélés, amelyet később az ügyeleti/készenléti szolgálatra kijelölendő települések, illetve „ügyeleti körzetközpontok” listájának összefésülése követett. „Az elvi különbségek, a koncepcionálisan eltérő megközelítés miatt az Államtitkárság által megadott október 15-i határidőig nem sikerült konszenzusra jutni” – mondta az elnök, amit az Államtitkárság felé jeleztek is.

A sztrájktárgyalások következő megbeszélésén dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt, aki tájékoztatott az ott elhangzottakról. Dr. Szentes Tamás az egészségfejlesztési irodák működéséért, illetve a népegészségügyi programokért felelős helyette államtitkár, dr. Hankó Zoltánnal egyeztetett a gyógyszertárak népegészségügyi programokban való részvételéről. A megkezdett egyeztetés-sorozat közvetlen előzménye az MGYK és az MGYT kooperációjával folyó „allergia-program”, továbbá hogy a Kamara nyár óta állandó meghívotti státuszt kapott az egészségfejlesztési irodák havi rendszerességgel tartott egyeztetéseire. A dr. Szentes Tamással folytatott megbeszélésen megkezdődött az előkészítése a Kamara NEFI-vel két évvel ezelőtt kötött együttműködési megállapodásának megújításának. Bár időközben a NEFI átalakult és a népegészségügyi intézményrendszert is átszervezték, a Kamara a szerződésben foglaltakat eddig maradéktalanul tejesítette.

Beszámoló az elnökség októberi ülésérőlA 2018-as Országos Gyógyszerész Bál február 3-án kerül megrendezésre a tavalyi helyszínen, a budapesti Corinthia Hotelben – az ezzel kapcsolatos szervezési kérdésekről dr. Sándor Csaba tájékoztatott. Mint mondta, az előkészítés megkezdődött, az országos bált a Budapesti és a Pest megyei kamarai szervezettel közösen szervezik. Az október 4-i megbeszélésen a bál programjára vonatkozóan számos újítás bevezetéséről döntöttek. Jelezte: jó lenne, ha ezen a hétvégén más helyen gyógyszerészbál szervezésére nem kerülne sor; erről a Területi Elnökök Értekezlete soron következő megbeszélésén célszerű lenne megállapodásra jutni.

A HUMVO első közgyűlésen dr. Sándor Csaba és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt, az ott történtekről a hivatalvezető számolt be. A HUPSA új elnöke Kossela Lili, megkereste a Kamarát és különböző programpontokban együttműködést ajánlottak – hangzott el. Az MGYK részéről az elnök azt kérte, segítsenek, hogy az ötödéves hallgatók mind a négy karon – intézményesített keretek között – megismerhessék a szervezetet. A következőkben dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a szerb kollégáknak Belgrádban tartott előadásáról. Mint elmondta, az ottani gyógyszerészek gyakran elismeréssel hivatkoznak a gyógyszerellátás magyar példájára, ezért is jött tőlük a meghívás.

Az elnök a kronologikus beszámolóban többször is említette a heti rendszerességgel, az ÁEEK illetékeseivel tartott, e-recepttel kapcsolatos egyeztetéseket. Az ÁEEK kérésére a Kamara két különböző időpontban is megkereste azokat a gyógyszertárakat, amelyek bejelentkezése az EESZT-be akkor még nem indult el. Első alkalommal e-mailben keresték meg az érintett gyógyszertárakat, akkor még 300 fölött volt a csatlakozást el nem kezdett közforgalmú és fiókgyógyszertárak száma. Az elnök beszámolója szerint október 13-án már csak 27 olyan közforgalmú és kb. 80 olyan fiókgyógyszertár volt, amely az ÁEEK nyilvántartása szerint még nem kezdte el a csatlakozást. Ezeknek a gyógyszertáraknak a vezetőit a Kamara telefonon is megkereste, kérve a csatlakozás elindítását és felajánlva az ehhez szükséges segítséget. Az e-recepttel kapcsolatban az elnök még elmondta, hogy az informatikai rendszergazdák intenzíven dolgoznak azon, hogy az eredményes bejelentkezést követően „élesítsék” a gyógyszertárak kapcsolatát az EESZT-vel. Ennek előfeltétele a befejezett csatlakozás, az e-személyi olvasó kiváltása és az, hogy legalább egy gyógyszertári dolgozónak már legyen e-személyije. A csatlakozás „élesítését” sok gyógyszertárban a rendszergazdák személyes közreműködése nélkül megoldják a gyógyszerészek; október 13-áig már 320 gyógyszertár bekötése megtörtént. Az elnök arról is tájékoztatott, hogy a rendszergazdák üzleti ajánlatait, amelyeket a bekötésre valamint a folyamatos rendszerfelügyeletre vonatkozóan a gyógyszertáraknak megküldtek, az ÁEEK vezetőinek átadta, tekintettel arra, hogy sok gyógyszerész tiltakozott a Kamaránál az ezekben foglalt díjtételek miatt. Az e-recepttel kapcsolatos tájékoztatót azzal fejezte be, hogy tudomása szerint a november 1-i indulási határidő nem változik, ezért is fontos, hogy az említett időpontig minden gyógyszertár és fiókgyógyszertár bejelentkezése az EESZT-be sikeresen lezáruljon. 

Beszámoló az elnökség októberi ülésérőlEzt követően a Kommunikációs Bizottság munkamegbeszéléséről dr. Zalai Károly számolt be. Itt a Gyógyszerészi Hírlap és a honlap aktuális ügyeinek egyeztetésén kívül külön is téma volt a homeopátiás szerekkel kapcsolatos kamarai kommunikáció elveinek az egyeztetése, valamint a Gyógyszerész Köztestületi Napok kommunikációs feladatainak a tisztázása. Az elnök beszámolt arról, hogy a Hungexpo részéről érkezett megkeresés egy minden évben megrendezésre kerülő egészségügyi szakkiállítással kapcsolatban, ahová együttműködő partnerként az MGYK-t is meghívták. Ezzel párhuzamosan érkezett megkeresés az egyik nagykereskedőtől is, amely szerint szeretnék, ha a kiállítással egybekötött szakmai konferenciájukat az MGYK-val együttműködve szervezhetnék. Az elnökség mindkét ügyben nyitott az együttműködésre, de további előzetes konzultációkat tart indokoltnak.

A Kamara október 13-14-i budapesti kreditpontos továbbképzése sikeres volt, a nagy érdeklődés miatt a jelentkezéseket a meghirdetett időpont előtt le kellett állítani – számolt be dr. Sándor Csaba és egyben vázolta a jövő évre vonatkozó további terveket. Dr. Hankó és dr. Sohajda Attila október 14-én Budapesten kötelező szinten tartó továbbképzésen adott elő – derült ki a továbbiakból.

A Pest Megyei Szervezet október 14-én szüreti bált rendezett Visegrádon – immáron másodszor. A jól sikerült rendezvényről történt rövid beszámoló után az elnök a CIB Pannónia vezetőivel folytatott egyeztetésekről számolt be. (Mint ismert, a CIB Pannonia az MKB Biztosító jogutóda.) A Kamara megkapta az elmúlt évek biztosítási eseményeiről a beszámolót, aminek ismerete a további, biztosításokkal kapcsolatos kamarai döntésekhez nélkülözhetetlen. Az MKB jogutódja új, a gyógyszerészeknek kidolgozott egyedi lehetőségeket is vázolt, amelyek gyógyszerészek felé történő kommunikációjáról a biztosító és a Kamara vezetői megegyeztek.

Fontos szempont, hogy az egyetemeken folyó graduális gyógyszerészképzésben az ipari ismereteket a gyógyszerészhallgatók a gyárak bevonásával, a napi gyakorlatot és a naprakész technológiai lehetőségeket ismerve szerezzék meg. Erről a MAGYOSZ és az MGYK kezdeményezésére a négy karral egy évvel ezelőtt kezdett egyeztetések eredményeképpen megfelelő megoldás körvonalazódik. Minderről dr. Ács Zoltán elnökségi tag, a Kamara Ipari Állandó Bizottságának képviseletében számolt be. Mint mondta, a Bizottság koordinálásával, a hazai gyógyszercégek és a négy egyetem képviselői október 18-án megállapodtak, hogy első lépésben már idén 42 gyógyszerészhallgató gyári gyakorlata megszervezésre kerül, ahol a gyáranként vállalt létszámokról és a tematikáról is megegyezés született.

A szakképzési rendelet korrekciójával kapcsolatban augusztusban elkezdett egyeztetések tovább folytatódtak a négy kar, a két kollégium, az MGYT és az MGYK képviselői között. A javasolt korrekció alapelveiben konszenzus van, a részletekről a négy kar illetve az MGYT és a Kamara külön készít egy-egy javaslatot, amelyek harmonizációjára dr. Vecsernyés Miklós dékán és dr. Hankó Zoltán kamarai elnök kapott felhatalmazást azzal, hogy november végéig a tárgyaló feleknek ebben is konszenzusra kell jutniuk. Hankó – az egyeztetésekről szóló beszámoló részeként – elmondta, hogy a 2012-ben megszületett rendelet előkészítése során kialakult kompromisszumokról az idő bebizonyította, hogy nem igazán sikeresek. Másrészt 2014 végén törvény rendelkezett arról, hogy a közforgalmú és a kórházi gyógyszertárak vezetéséhez 2025-től szakgyógyszerészi oklevélre lesz szükség, ezek a változások pedig indokolják a jelenlegi helyzet áttekintését és a korrekcióra vonatkozó közös javaslat elkészítését.

Ezt követően a dátumhoz nem kötött eseményekről adott tájékoztatással folytatódott a beszámoló. Elsőként az ÁSZ-vizsgálat került szóba: a Kamara az intézkedési tervet benyújtotta, az ÁSZ kiegészítő kéréseire határidőn belül válaszoltak. Az őszi salátatörvény tervezet is szóba került. Az abban foglaltakra vonatkozóan a Kamara kialakította álláspontját, amit határidőn belül szintén megküldött az Államtitkárságnak. Örömteli, hogy a tervezet foglalkozik a gyógyszertárak vis major helyzeteinek kezelésével, ugyanakkor ezek megoldásakor arra is figyelni kell, hogy az adott település gyógyszerellátása ez idő alatt is biztosított legyen.  A Kamara véleményében több olyan kérdésre is kitértek, ami a tervezetben nem szerepel, de korrekciójuk fontos lenne. Ilyen pl. a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tagjának halála esetén követendő eljárásrend, hogy a gyógyszertár ez esetben is megőrizhesse a működési engedélyét, vagy pl. a fiókgyógyszertárral ellátott településen közforgalmú gyógyszertár létesítési kezdeményezése esetén követendő eljárásrend korrekciója. 

Az elnök részletesen beszámolt a homeopátiás szerekkel kapcsolatos, az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete állásfoglalásának közzétételét követő médiavisszhangról, illetve a Kamara reagálásáról. A Gyógyszerészi Hírlappal kapcsolatos kérdéseket dr. Zalai Károly osztotta meg a hallgatósággal.  

Beszámoló az elnökség októberi ülésérőlEzt követően dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

Ez után a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek. Elsőként az Alapszabály módosítására tett javaslatot vitatták meg. Az elnökség elfogadta a küldöttközgyűlés elé terjesztendő alapszabály-módosítási javaslatot, majd a tagdíjkérdésekről tárgyalt. Az elnökség nem kívánja módosítani a tagdíjszabályzat elveit, ugyanakkor a tagdíjfizetési kötelezettség mérséklését megfontolandónak tartja. Egyetértettek abban, hogy a jövő évi költségvetésben kerüljenek megjelenítésre a szakmai rendszerváltás kamarai programjához szükséges költségelemek is. Ennek érdekében az elnökség új előterjesztés benyújtását kérte a javaslatot kidolgozó ad hoc bizottságtól. Az elnökség dr. Horváth-Sziklai Attila előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az MGYK adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, amelyet 2017. november 1-gyel léptetnek hatályba. Az MGYK Országos Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását is megvitatták és elfogadták úgyszintén november 1-i hatálybalépéssel. Megtárgyalták és elfogadták továbbá az MGYK Iratkezelési Szabályzatának módosítását, amelyet 2018. január 1-től léptetnek hatályba. Pótnapirendként került megtárgyalásra egy külföldi egyetemen végzett gyógyszerész szakképesítésének elfogadására vonatkozó előterjesztés, majd végezetül okosvények terjesztésének aggályos gyakorlatával kapcsolatban az elnökség az alábbi közlemény elfogadásáról és közzétételéről döntött:

„A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban: Kamara) elnöksége aggodalommal figyeli azt a gyakorlatot, amikor az ’okosvény’ alkalmazásával, az ’okosvény’ működtetője – saját gyógyszertári hálózata gyógyszertárainak nevében – közvetlenül megkeresi a vényíró orvosokat azt kérve, hogy ’okosvényüket’ ismertessék és ajánlják a betegeik körében. Azzal, hogy ezt a rendszert a vényíró orvosok által kívánják terjeszteni, és hogy a rendszerhez csatlakozott gyógyszertárak köre az ’okosvény’ működtetőjének gyógyszertári hálózata, lehetővé teszik a betegirányítást, amit a Kamara elnöksége súlyos orvos- és gyógyszerészetikai kérdésnek tekint. A Kamara elnöksége felhívja a jelenségre figyelmet és elvárja az ’okosvényeket’ működtető vállalkozásoktól ezen gyakorlat beszüntetését.”

Az elnökség felkérte az elnököt, hogy ezt az álláspontot a Magyar Orvosi Kamara elnökének is ismertesse, kérve egyben támogatását az aggályos gyakorlat megszüntetéséhez.

mgyk.gyh

2018-2021 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél