Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2020. 07. 10.
Nagyon jó hírek érkeztek a magyar fejlesztés? koronavírus elleni szerr?l - novekedes.hu
»
2020. 07. 10.
„Ne nevezzük gyógyszernek a homeopátiás szereket” - Pesti Hírlap
»
2020. 07. 09.
103 gyógyszerészdoktor vehette át diplomáját – Semmelweis Hírek
»
2020. 07. 09.
A fert?zés kezelésében alkalmazható hatóanyagot azonosítottak pécsi és osztrák kutatók - hirado.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 08. 27.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség októberi ülésér?l
2019. október 19.

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2019. október 17-én tartotta ülését a Kamara budapesti székházában. Az elnökség tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel – a napirend elfogadása után – az elnöki tájékoztatóval vette kezdetét; dr. Hankó Zoltán ismertette az el?z? elnökségi ülés óta eltelt id?szak kamarai eseményeit.

A vidéki gyógyszerellátásról
Els?ként a szeptember 19-én tartott, a kistelepülések gyógyszerellátásával foglalkozó miniszimpóziumot említette az elnök, ahol a kb. 30 résztvev? jelenlétében kezdett egyeztetésen dr. Nagy Vilmos a létszámhelyzet területi összefüggéseir?l, majd dr. Sohajda Attila a kistelepüléseken lév? gyógyszertárak gazdálkodási problémáiról tartott vitaindító el?adást. „?szinte, jó beszélgetés alakult ki ezt követ?en” – mondta az elnök, aki tájékoztatott, hogy nemcsak a miniszimpóziumon hangzottak el értékes hozzászólások, hanem azt követ?en többen írásban is megküldték javaslataikat. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lA vidék gyógyszerellátásával kapcsolatban továbbra is kétirányú problémát kell kezelni: (1) hogyan biztosítható azoknak a gyógyszertáraknak a megmaradása, amelyek jelenleg is m?ködnek, illetve (2) miként lehet azokon a településeken a gyógyszerellátást biztosítani, ahol jelenleg sem m?ködnek gyógyszertárak. Az elnök tájékoztatott, hogy a miniszimpózium végén ismertette azt a dokumentumot, amelyet tavaly szeptember 18-án leadtak az államtitkárságra. Ennek megvitatását követ?en a résztvev?k egységesen ma is képviselhet?nek és aktuálisnak nyilvánították a kamarai álláspontot.

A jogalkotással kapcsolatos egyeztetésekr?l
Az elnök beszámolt, hogy az el?z? elnökségi ülésen elfogadott, a legszükségesebb beavatkozásokat sürget? elnökségi határozatot közvetlenül eljuttatta az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság vezet?inek és a Miniszterelnökség illetékes munkatársainak. A Kamara által már korábban leadott törvénymódosító javaslatok befogadásáról szeptember 20-án dr. Csányi Péter helyettes államtitkárral egyeztetett az elnök a gyógyszerészeti f?osztály vezet?inek jelenlétében. Miután további megbeszélések váltak szükségessé, ugyanebben a témában, három nappal kés?bb, egy újabb egyeztetés volt az Államtitkárságon – immár az OGYÉI jogi f?igazgató-helyettesének a jelenlétében. Itt több kérdésben sikerült harmonizálni az Államtitkárság, az OGYÉI és a Kamara álláspontját. Ehhez kapcsolódóan számolt be az elnök arról az egyeztetésr?l is, amelyet október els? napjaiban – ugyanebben a témában – Nyitrai Zsolt képvisel?vel, társadalmi kapcsolatokért felel?s miniszterelnöki megbízottal folytatott, akinek átadta azt az összefoglaló javaslatcsomagot, amely azokat a területeket tartalmazza, ahol a Kamara álláspontja szerint elengedhetetlen a miel?bbi korrekció.

Az MSZKSZ konferenciája
A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége szeptember 24-25-én rendezte meg vezet?i konferenciáját Gárdonyban. A kétnapos összejövetel els? napjáról dr. Hankó számolt be. Kiemelte Pölöskei Gáborné szakképzésért és feln?ttképzésért felel?s helyettes államtitkár el?adását az Innovációs és Technológiai Minisztériumból. 

Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lAz el?adó ismertette a szakképzési rendszer teljes kör? és átfogó átalakítására kidolgozott kormánykoncepciót. Az el?adást követ? konzultáción meger?sítést nyert, hogy az egészségügyi szakmák (így pl. a gyógyszertári asszisztens- és szakasszisztens képzés) az EMMI kompetenciakörében lesz, így a reform részleteit az EMMI-vel kell majd egyeztetni. Ugyanakkor az már eld?lt, hogy az asszisztensképzés iskolarendszer? lesz és ez a min?ségi garanciát er?síti. A második nap eseményeir?l dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott: a kamarák továbbképzésekben, szakképzésekben betöltött szerepükkel, etikai eljárásokkal és a kamarák által nyújtott szolgáltatásokkal foglalkoztak az el?adók.

Patika Hitel
A kamarai elnök beszámolt, hogy a konferencián lehet?sége nyílt a Magyar Fejlesztési Bank igazgatójával, Szabó Sándorral a Patika Hitel és a Patika T?keprogrammal kapcsolatban felmerült néhány problémát tisztázni, ugyanis egyre több jelzés érkezik a gyógyszerészekt?l, hogy a kereskedelmi bankok félreértik a kormányrendeletben foglaltakat. A kormányrendelet szerint ugyanis a hitel felvehet? mindazoknak, akik az els? patika vásárláshoz kapcsolódóan akarják igénybe venni, függetlenül attól, hogy az adott gyógyszertár hol m?ködik. Úgyszintén felvehet? a hitel, ha olyan gyógyszertárról van szó, amelyik adott településen egyedüliként m?ködik, függetlenül attól, hogy a pályázó gyógyszerésznek van-e már más gyógyszertárban üzletrésze (természetesen a 4-es szabály figyelembe vételével). És akkor is igényelhet? a hitel, ha az adott gyógyszertárban a gyógyszerészi tulajdonhányad növekszik vagy 100%-os marad, függetlenül attól, hogy hol van a patika és a pályázó gyógyszerésznek van-e már más gyógyszertárban üzletrésze. Az MFB igazgatója a kérdés rendezésében segítséget ígért, a kapcsolatfelvétel megtörtént.

Gyógyszerészek Világnapja
Szeptember 25., a Gyógyszerészek Világnapja. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottsága ennek alkalmából együttes ülést tartott az Egis Tudományos és Technológiai Központban. Dr. Hankó Zoltán is az el?adók között volt, akik a felel?s gyógyszerhasználat témakörét járták körbe. Mivel a téma nagyon közel van az adherencia-fejlesztési programhoz, az elnök a program eredményességének el?feltételeir?l beszélt.

Szakképzés Erdélyben
Ezt követ?en dr. Brezanóczy Ferenc vette át a szót, aki a III. Székelyudvarhelyi Gyógyszerész Napok szeptember 27-28-i rendezvényr?l számolt be. Mint megtudtuk, a kb. 240 részvev?vel zajlott rendezvényen 32 kreditpontot lehetett szerezni. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lEzen a továbbképz? rendezvényen indult útjára az erdélyi magyar anyanyelv? gyógyszerészeknek szervezett szakképzés, melyre 50 gyógyszerész jelentkezett be. Dr. Fittler András – aki szintén részt vett a szervezésben és a rendezvényen – ismertette az el?zményeket. Mint mondta, a Pécsi Tudományegyetem kezdeményezésére, a Kamara támogatásával, a Hargita megyei Kamara szervezésében indult a szakképzés, melyr?l a három szervezet egy évvel ezel?tt együttm?ködési megállapodást kötött. A rendezvény sikere nagymértékben dr. Székely Pál Hargita megyei kamarai alelnök munkájának köszönhet?.

Az EESZT fejlesztése
Az elnök ezt követ?en a Szabó Bálinttal, az ÁEEK EESZT F?osztályának vezet?jével történt megbeszélésr?l tájékoztatott, ahol a Kamara EESZT fejlesztésével kapcsolatos szempontrendszere volt a téma. Egy EMMI-ben történt másik megbeszélésr?l is beszámolt, amelyen a Kamarát dr. Bartus Györggyel és dr. Horváth-Sziklai Attilával közösen képviselte.A megbeszélés, amelyen az EMMI, a NEAK és az EESZT képvisel?i is jelen voltak, els?dlegesen a felírási igazolás formai változásáról szólt, de további fejlesztési kérdések is szóba kerültek. A megbeszélésen a kamarai elnök azt az álláspontot képviselte, hogy a Kamara képviseletében addig nem támogat semmilyen további, a gyógyszerészeket is érint? fejlesztést (pl. a meghatalmazási rendszer bevezetésével kapcsolatban), amíg az üzembiztonság és a NEAK-elszámolás biztonsága nem garantált, továbbá az orvosok e-recept írási gyakorlata mind a min?ségét (szoftver), mind a volument illet?en érdemben nem változik meg.

A továbbiakban a kamarai elnök a dr. Raffay Bálint OGYÉI f?igazgató-helyettessel történt megbeszélését említette, ahol a homeopátiás szerekkel kapcsolatos szabályozás értelmezésének összehangolása volt a cél.

Adherencia-konferencia
Október 9-én került sor a HUNGAROMED rendezvény keretében a „Középpontban az adherencia-fejlesztés” cím? MGYK konferenciára. Az egész napos rendezvénynek kb.140 regisztrált részvev?je volt és összesen 14 el?adás hangzott el. „Az el?adások között tematikai átfedés nem volt. Így az el?adások száma is jelzi, hogy nagyon sok területre kiterjed? szakmapolitikai programot indítottunk el, ami rengeteg feladatot ad” – emelte ki az elnök. Az összejövetelen a Komplex gyógyszertári adherencia program el?készítésére tavaly megkötött együttm?ködési megállapodáshoz idén még három szervezet csatlakozott, így immáron kilenc szervezetre kiterjed? együttm?ködés jött létre a program menedzselésére és fejlesztésére. Az ÁEEK – GOKI Három Generációval az Egészségért Program, az ÁEEK – EESZT, a HUNGAROPHARMA ZRt., az MGYT, az MGYK, a Magyar Tüd?gyógyász Társaság, a Nemzeti Betegfórum, az OGYÉI és a SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet m?ködik együtt a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztése érdekében. A konferencián került bemutatásra az általános gyógyszerészi módszertan (5xM) végleges változata. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lAz elnök elmondta, hogy a módszertant összefoglaló kiadványt a gyógyszertárban dolgozó kamarai tagok az októberi Gyógyszerészi Hírlappal együtt megkapták. A konferencián dr. Kovács Gábor, a Korányi Intézet f?igazgató f?orvosa jelentette be a COPD-s betegek adherencia-fejleszt? programjának elindítását is. A program szakmai bázisát a Korányi Intézet és a Magyar Tüd?gyógyász Társaság biztosítja; velük a Kamara már évek óta komoly együttm?ködést alakított ki.

Oktatási fórum Pécsett
A továbbiakban a PTE GYTK által október 11-re szervezett oktatási fórumot említette az elnök, amelyen részt vettek a négy képz?hely, az MGYT, a MOSZ és az MGYK képvisel?i. A fórum témája a gyógyszerügyi ismeretek, a gyógyszerészi gondozás és a kórházi/klinikai gyógyszerészet tárgyak oktatásának áttekintése volt. A fórum végén konszenzus volt abban, hogy a négy képz?hely közötti harmonizációra mindhárom területen szükség van, mint ahogy az egyes tárgyakhoz kapcsolódó nómenklatúra is harmonizálandó. Növelni kellene a képzési óraszámot is, amire az egyes tárgyak közötti arányok újra gondolása mellett a záróvizsga el?tti szemeszter is lehet?séget nyújt. Markáns elvárásként fogalmazódott meg, hogy döntésképes, felel?sségetikai alapokkal és hivatástudattal rendelkez? gyógyszerészek kerüljenek ki az egyetemekr?l, és ezeknek a készségeknek a kialakítására leginkább a megvitatott három tárgy oktatásának keretei között lehet számítani. Hankó szerint a gyógyszerügyi ismeretek tárgy olyan sokféle témakört ölel föl, amelyek egy intézeten belüli egyetemi szint? oktatásához a jelenlegi tanszéki struktúra fejlesztése mindenképpen indokolt lenne. A képzés egységesítését leghatékonyabban egy közös tankönyv segítené. Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lErre vonatkozóan a Semmelweis Egyetem és a Kamara közös javaslatot készített és egyben a résztvev?knek átadott egy olyan dokumentumot, amely a kívánt könyv szinopszisának a bázisát is képezheti. A javaslattev?k szerint a tervezett tankönyvnek egyben szakkönyvként is funkcionálni kellene. Dr. Fittler András (aki az egyik szervez?je volt a fórumnak) kiegészítette a beszámolót azzal, hogy hosszú évtizedek óta ez volt az els? alkalom, hogy err?l a kérdésr?l ilyen körben egyeztettek, amit nagy el?relépésnek tart.

MAGYOSZ konferencia
A MAGYOSZ október 15-i konferenciáján dr. Sohajda Attila képviselte a Kamarát. El?adása a „Magyar Gyógyszer” védjegy kérdéskörét járta körbe, javaslatokat is megfogalmazva a magyar gyógyszerek penetrációjának er?sítésére. Ezt követ?en dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki a konferencia nemzetközi blokkjának el?adásairól tájékoztatott.

Új szerz?dések
Ezt követ?en a kamarai elnök a MOL-lal nem régiben megkötött új szerz?dés propagálását kérte a részvev?kt?l, egyben felhívva a figyelmet a szerz?dés keretei között eddiginél jóval kedvez?bb üzemanyag-vásárlási feltételekre. Ezt követ?en bejelentette, hogy az IQVIA (volt IMS), a Békéshelp és a Kamara között mintegy másfél évvel ezel?tt megkezdett egyeztetések végre lezárultak. Ennek eredményeként a gyógyszertárak az adatvédelmi szabályoknak és szakmai szempontoknak megfelel? keretek között tudják teljesíteni szerz?désben vállalt feladataikat.

Telefonál a beteg…
A beszámoló végén egy Tolna megyei gyógyszerész Kamarának küldött levelét ismertette az elnök, amiben arra hívta fel a figyelmet, hogy az eddigi „diktál a beteg, írja az orvos” jelenség tovább változik úgy, hogy telefonon adja le a beteg a gyógyszer-rendelését, amit az orvos a beteg vizsgálata nélkül küld fel a Térbe. Ehhez kapcsolódóan a Kamara állásfoglalását kérte. Az elnök szerint ez a gyakorlat szakmailag és etikailag is aggályos. Az orvosi kamara elnökével megállapodtak abban, hogy az orvosi és gyógyszerészkamarai testületekkel történt konzultációt követ?en el?ször közösen szignált állásfoglalásban hívják fel erre a rossz gyakorlatra a figyelmet. Az elnökség az értékelést és a cselekvési tervet elfogadta.

Dr. Zalai Károly az ABDA konferenciájáról számolt be, majd a továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

Döntéshozatallal járó napirendek
   – Az ülés a döntéshozatalt igényl? napirendi pontokkal folytatódott. Els?kéntdr. Brezanóczy Ferenc TEÉ elnök beszámolója hangzott el a területi szervezetek tisztújítási folyamatáról. Rendben zajlanak a választások – mondta, és vélhet?leg minden megyében sikerül határid?re befejezni azokat.

   – A következ? napirendi pont id. és ifj. dr. Gál Ferenc gyógyszerészek gyógyszertár nélküli települések gyógyszerellátásával kapcsolatos javaslatának meghallgatása volt. A PHARMA Kiosk Szolgáltató Zrt. projektleírása szerint mintegy 400 olyan településen szerveznének meg informatikai eszközökkel támogatott speciális gyógyszer-kiszállítási szolgáltatást, amelyen ma nem m?ködik gyógyszertár. A tájékoztató végén az el?terjeszt?k az elnökségi tagok több kérdésére is válaszoltak.

   – A következ? napirendi pont az Euromedic Pharma Zrt. vezet?inek jelenlétében került megtárgyalásra. A meghívott vendégek – Putnoki Katalin vezérigazgató és Kiss-Leizer György igazgató – beszámoltak az elmúlt hónapokban a közforgalmú gyógyszerellátás területén folytatott szolgáltatás-növel? tevékenységükr?l és ismertették a független patikáknak szóló patikai partner programjukat. Ennek lényege, hogy úgy nyújtanak a gyógyszertáraknak marketing-támogatást, hogy a személyi jogos gyógyszerész döntési kompetenciája is megmarad. A jelenleg pilot szakaszban lév? program additív szolgáltatásainak továbbfejlesztésén dolgoznak, és ebbe a munkába a Kamara elnöksége – konzultációs partnerként – kamarai delegált együttm?ködését is felajánlotta.

   – A Kamara 2020. évi költségvetés-tervezetér?l döntöttek ez után. Dr. Zalai Károly f?titkár el?terjesztésének megvitatása után a tervezetet néhány korrekcióval a küldöttközgy?lés elé terjeszthet?nek min?sítették.

   – Döntöttek a választói küldöttközgy?lés összehívásáról is. Ennek id?pontja 2019. december 7., 10 óra, helyszíne Budapesten a Danubius Hotel Aréna.

   – A Pest megyei szervezet gyógyszerész szakvizsgával kapcsolatos el?terjesztése következett ez után. A vendégként jelenlév? dr. Gruber Csaba felvetését, mely szerint a jelenlegi szabályozás az egy gyógyszerészes gyógyszertárban m?köd? gyógyszerészeket nehéz helyzetbe hozza, az elnökség meghallgatta és felkérte dr. Hankó Zoltánt, hogy a 2025. január 1-t?l hatályos rendelkezések megvalósításához szükséges módosításokat az államigazgatásnál sürgesse meg, az egyetemekkel pedig az eljárás egyszer?sítésér?l egyeztessen.

   – A 2019. szeptember 26-28. között Siófokon megrendezett „Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferencia 2019” cím? rendezvényr?ldr. Bárdos Attila IÁB elnök tájékoztatott. Mint mondta, a gyógyszerhiány többször is szóba került a konferencián, ugyanakkor mindenki elismeréssel szólt a Kamara kezdeményezésére a graduális képzés keretei között elindult ipari gyakorlatokról. Az elnök felkérte az Ipari Állandó Bizottság elnökét, hogy a bizottság tegyen javaslatot a projekt intézményesítése érdekében megteend? lépésekre.

   – Az EGIS Gyógyszergyár által finanszírozott díjak odaítélésér?l, illetve a díjak szabályzatának módosításáról döntöttek a továbbiakban. A díjazottak személyér?l a Területi Elnökök Értekezlete el?terjesztését az elnökség elfogadta, a díjak átadására a Gyógyszerész Köztestületi Napok keretei között kerül sor.

    – Végezetül a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karai TDK konferenciáinak támogatásáról döntöttek.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

      

 

 

« Vissza
Betegsarok
2020. 05. 12.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2020 július»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2019. 12. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2020. 07. 10 péntek