Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. október 16.
Beszámoló az elnökség októberi üléséről

Az MGYK elnöksége 2023. október 12-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, amelyet dr. Hankó Zoltán vezetett. Az elnökség tagjai végig határozatképes létszámban voltak jelen. A MOSZ képviseletében dr. Csontos Ildikó és dr. Raisz Ildikó országos alelnökök is részt vettek az ülésen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

 

Az előző elnökségi óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Szeptember 25-én dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár dr. Hankó Zoltánnal egyeztetett. A megbeszélésen a kamarai elnök bemutatta a SZEBB-programot, megemlítve, hogy ezzel párhuzamosan kamarai támogatással az autisták számára is készül egy applikáció. Említést tett a gyógyszerbiztonsági validálásról szóló irányelv megújításáról, valamint a COVID-járvány alatt leállt témák újraindításáról. Szó esett a vis maior expediálásról, a kérdés megoldását dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony magára vállalta, és azóta dr. Pintér Sándor belügyminiszter már jóváhagyta a kormányzati előkészítő munka elkezdését. Az online gyógyszerforgalmazási pilot kérdéseit is megvitatták, ahogy a függő ügyekről – GYSE-szabályozás, magidíj – is szót ejtettek. Beszámoló az elnökség októberi ülésérőlA Máltai Szeretetszolgálat projekttel kapcsolatban megállapodtak abban, hogy a kamarai elnök Vecsei Miklós miniszterelnöki biztossal egyeztet a felmerülő kérdések tisztázásának érdekében. A fiókgyógyszertárak gyógyszerészek nélküli működése és a kórházi kiszervezés is a megbeszélés tárgyát képezték.

– Szeptember 27-én a Kamara leadta az Államtitkárságnak a „nemzetbiztonsági” kérdésekkel foglalkozó salátatörvény gyógyszerészetet érintő témáival kapcsolatos kamarai véleményt. A tervezetnek része a közfinanszírozott GYSE-termékek árszabályozásának módosítása, de a tervezetben megfogalmazott megoldás a Kamara álláspontja szerint nem ad garanciát a GYSE-boltok és gyógyszertárak veszteséggel történő forgalmazásának megszüntetésére. „A rendezés szándéka becsülendő, de a választott megoldás nem megfelelő. Olyan korrekció kell, hogy a gyógyszertárakat és a GYSE-boltokat meg lehessen védeni a veszteséges forgalmazástól.” Az elnök elmondta, hogy a kamarai vélemény részeként a minisztériumnak újra megküldték a GYSE-szabályozás átfogó rendezésére tavaly szeptemberben (!) készített javaslatot is.

– A Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős egyik vezetőjével az elnök a fiókgyógyszertárakkal kapcsolatos szabályozás részleteiről, a kórházi kiszervezésről, valamint a gyógyszerellátó rendszer átfogó rendezésével kapcsolatos tervekről folytatott megbeszélést.

– A Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, és a KIM szervezésében a diabétesz program kialakítását szolgáló egyeztetést tartottak, ahol az elnök távollétében dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte a Kamarát.

 

Kamarai egyeztetések

– Szeptember 22-én Bekecsen az online gyógyszer-kereskedelemmel kapcsolatos pilotról folytatott megbeszélést a térség parlamenti képviselőjével és a programban érdekelt 12 polgármesterrel dr. Hankó és dr. Nyíri László. Döntés született arról, hogy szerződéstervezeteket készítenek a további munkájukat segítendő. Ezek el is készültek, jóvá is hagyták. Alsódobszán indult el az első pilot.

– Október 10-én prof. dr. Szökő Éva és a kamarai elnök az MGYT Szervezési Szakosztály október 14-re tervezett rendezvényéről egyeztetett. Beszámoló az elnökség októberi ülésérőlA kiküldött programtervezet szerint az összejövetel célja a fiókgyógyszertárakkal és kórházi kiszervezéssel kapcsolatos egységes szakmai álláspont kialakítása. Az elnök elmondta, hogy – információi szerint – az MGYT meghívta a MOSZ, a HGYSZ és a Gyógyszernagykereskedők Országos Szövetsége mellett a MAGYOSZ és az AIPM képviselőit, a szakmai kollégiumok vezetőit, valamint az egyetemek képviselőit is.

– A MAGYOSZ október 12-i elnökségi ülésén dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt. Az ülés első napirendi pontjában a Máltai Szeretetszolgálat speciális egészségügyi szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. Az ülésre a MAGYOSZ meghívta dr. Feller Antal GYNSZ elnököt is. Megállapodtak abban, hogy a MAGYOSZ és az MGYK közösen kezdeményez egyeztetést az NNGYK országos tisztifőgyógyszerészével.

 

Kamarai aktivitások

– Dr. Hankó a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara kötelező szinten tartó továbbképzésén adott elő Miskolcon.

– Az MGYT szeptember 22-én tartotta a Gyógyszerészek Világnapja ünnepségét, ahol bejelentették a társaság 100 éves évfordulós rendezvényét is. Az összejövetelen dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte a Kamarát, aki beszámolt az elhangzott előadásokról. Dr. Hankó Zoltán felkérést kapott egy centenáriumi kiadvány elkészítésében való részvételre.

– EGIS Gyógyszergyár Zrt. alapításának 110. évfordulója alkalmából a Gyógyszerészek Világnapján az Örkény Színházban tartott Örkény-esten az MGYK képviseletében dr. Hankó vett részt.

– Az MGYK szeptember 27-én miniszimpóziumot tartott a lakossági attitűd vizsgálattal, az alkalmazott/beosztott gyógyszerészek, valamint az asszisztensek/szakasszisztensek helyzetével kapcsolatos felmérések eredményeiről – a téma később önálló napirendi pontként szerepelt.

– Dr. Hankó szeptember 29-én a szegedi szakképzés keretén belül a minőségbiztosításról, illetve következő nap Budapesten az I. éves szakképzésben a gyógyszerészeti aktualitásokról tartott előadást.

– Október 7-én a Nyíradony-Tamásipusztán lévő Borostyán Med szállodában ünnepelte a Viridis Pharma Kft. alapításának 30. évfordulóját, ahol dr. Hankó Zoltán is részt vett. „Családias hangulatú rendezvény volt” – emelte ki az elnök.Beszámoló az elnökség októberi üléséről

 

Egyéb

– A MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel közös megegyezéssel az MGYK felmondta a szerződést. „Hamarosan aláírásra kerül a Hungaricum Biztosítási Alkusz Kft-vel a már előkészített megállapodás, ami remélhetőleg kedvezőbb konstrukció lesz a gyógyszertárak számára” – hangzott el.

– Aláírásra kerül az EGIS Gyógyszergyár Zrt-vel a Gyógyszerészi Gondozásért Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztens Díj támogatására irányuló együttműködési megállapodás.

– A 2023/24-es tanévben a négy képzőhelyen 455 hallgató kezdte meg az első évfolyamot. Az elnök emlékeztetett, hogy 2016-ban született az a megállapodás, mely szerint minden évben 400 fölötti gyógyszerészhallgató felvételére nyílik lehetőség annak érdekében, hogy a megemelkedett szakember-igényeket ki lehessen elégíteni.

– Idén összesen 26 új szakgyógyszerész-jelölt kezdheti el a Than Károly ösztöndíj támogatásával posztgraduális tanulmányait.

– Az elnök felolvasta azt a levelet, amelyet a MOSZ elnök asszonya október elején küldött el a kamara elnökének. Elnök asszony a levélben kifejti, hogy a MOSZ soha nem mondta, hogy nem kell gyógyszerész a gyógyszertárakba, továbbá nehezményezi a legutóbbi személyes egyeztetésről az előző elnökségi ülésen történt beszámoló alapján készült beszámolóban leírtakat.

– Az elnöki tájékoztató után dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette az NNGYK-tól kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokat.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

 

– Beszámoló a területi szervezeti választások állásáról

Dr. Hankó az egyes területi szervezeteknél zajló választások állásáról szóló beszámolójában szervezetenkénti bontásban ismertette, hogy hol jutottak a végére a tisztújításnak és hogyan állnak a választói gyűlések. Az elnök szerint reális esély van, hogy határidőre mindegyik területi szervezetnél megtörténik a tisztújítás. A beszámolót az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette.Beszámoló az elnökség októberi üléséről

 Beszámoló kormányzati egyeztetésekről

A kormányzati egyeztetésekről az elnök részben már az előző elnökségi ülés óta történtekről szóló beszámolóban tájékoztatott. Ebben a napirendi pontban ezt kiegészítette a magidíjjal kapcsolatos tudnivalókkal. Eredetileg október 1-gyel várta az elnök az új magisztrális díjak hatályba lépését, azonban csak október első napjaiban kapta meg a Kamara társadalmi egyeztetésre a rendeletmódosítás tervezetét. Az elnök elmondta, hogy az új magisztrális díjtételek a 2021. szeptemberben született megállapodásnak megfelelőek. A magisztrális díjak tb-támogatásának esetleges változásáról nincs információja. A tervezettel az MGYK egyetért és erről határidőn belül a véleményét megküldi a kodifikációért felelős BM vezetőknek. Ugyanakkor az elnök az elnökség jóváhagyását kérte, hogy a gyógyszeranyagok és drogok értékesíthetőségével kapcsolatos kérdésben a Kamara javaslatait külön levélben küldje meg a BM illetékes vezetőinek. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– Döntés szakmai napról

Az elnökség döntése értelmében november 24-re az MGYK szakmai napot szervez. E napon lesz a novemberi elnökségi ülés is. Ekkor kerül majd sor a kitüntetések átadására is. Az elnökség döntött a szervezésért és a szakmai programért felelősök személyéről is.    

– Kamarai feladatkijelölések a miniszimpóziumon bemutatott három felméréshez kapcsolódóan

Dr. Hankó ismertette a lakossági attitűd vizsgálattal, az alkalmazott/beosztott gyógyszerészek, valamint az asszisztensek/szakasszisztensek helyzetével kapcsolatos felmérések megállapításait. Az elnökség kijelölte az egyes feladatok felelőseit.Beszámoló az elnökség októberi üléséről

– Döntés a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díjak odaítéléséről

Az elnökség döntése értelmében az egyes területi szervezetek elküldikaz Egis által támogatott Kiváló Gyógyszerészi Gondozási és Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díjak jelöltjeinek a névsorát a TEÉ számára. A TEÉ-nek úgy kell meghozni a döntéseit, hogy a díjak átadására a november 24-i szakmai napon sort lehessen keríteni.

– Döntés kamarai kitüntetésekről

Az elnökség zárt napirendi pont keretében döntött a kamarai kitüntetésekről.

 

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél