Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2021. október 09.
Beszámoló az elnökség soron kívüli üléséről

Mivel a szeptember 23-i elnökségi ülés valamennyi napirendi pontjának megtárgyalására – a rendkívül sok (és többségében határidős) napirendi pontra való tekintettel – nem került sor, így az elnök október 6. délutánra soron kívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezte. Az összejövetelt dr. Hankó Zoltán vezette, amely végig határozatképes volt.

Az ülés dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, illetve a napirend elfogadása után az elnök emlékeztetett nemzeti gyásznapunkra, október 6-ra, illetve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc gyógyszerészeti vonatkozásaira. Szólt az aradi vértanukról és Batthyány Lajosról, hazánk első alkotmányos miniszterelnökéről, akit szintén október 6-án, csak Budapesten végeztek ki. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésérőlAz 1848-49-es forradalom és szabadságharccal kapcsolatban kiemelte, a nemzet öntudatra ébredése és függetlenségi vágyának kifejezése miatt kiemelten fontos része a történelmünknek. Említést tett arról is, hogy az első magyar nyelvű gyógyszerészi lap 1848-ban jelent meg. Láng Adolf Ferenc nyitrai gyógyszerész, az MTA levelező tagja adta ki Gyógyszerészi Hírlap néven, és kilenc számot ért meg. Emlékeztetett, hogy a mostani Gyógyszerészi Hírlap elnevezés nem véletlen: az MGYK megalakulását követően az első elnökség az első magyar gyógyszerészi kiadvány iránti tiszteletből döntött a Kamara lapjának elnevezéséről. Ezt követően Deák Ferenctől idézett, aki ugyan nem vett részt a forradalom eseményeiben, de komoly szerepe volt az azt követő konszolidációban: „Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse újra visszaadhatják. De amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, önként lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és kétséges.” E mondás a mai korban is megállja a helyét és a gyógyszerészet integritásának megteremtéséért folyó munka mottójaként is értelmezhető.

Ezt követően átadta az elnökségi tagoknak az előző elnökségi ülésen született döntés alapján készült és az államtitkárságnak megküldött írásos kamarai véleményt a FoNo VIII. bevezetéséhez kapcsolódóan módosítani tervezett miniszteri rendeletekről.  Szintén felhívta a figyelmet az előző elnökségi ülésen megtárgyalt csomagküldéssel kapcsolatos történésekre és határozatra, valamint a Gyógyszerészi Hírlapban megjelenés előtt álló cikkre, amelynek címe: „A késedelem veszélyes! A csomagküldés kockázatai és az új szabályozás szükségessége.” Ez után a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

 

Döntést igénylő napirendi pontok

A kamarai kommunikáció stratégiai kérdései
Dr. Hankó Zoltán elmondta, hogy időről időre szükséges a kamarai kommunikáció technikájával, módszertanával és stratégiai kérdéseivel foglalkozni. Miután részletezte a jelenlegi kommunikációs felületeikkel kapcsolatos fontosabb kérdéseket, szólt a kamarai YouTube-csatorna elindításának előkészítéséről is. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésérőlMint mondta, ma a Kamara megjelenteti a Gyógyszerészi Hírlapot, gondozza a honlapot és a  Facebook-oldalukat, elektronikus hírlevelet ad ki és elindította a zárt Facebook-csoportot is. Elindult a Mediaworks-szel az együttműködés, az MGYK fő tulajdonosa a Galenus Kft.-nek, amely számos betegeknek szóló kiadványt jelentet meg, és a területi szervezeteknek is vannak önálló kommunikációs felületei. Ennek ellenére hiányos a gyógyszerészek és a lakosság tájékozottsága is, amin változtatni kell. Említést tett a kommunikáció módszertanával kapcsolatos elvárásokról, majd mindezek figyelembevételével ismertette azokat a területeket, ahol szükséges újragondolni a kommunikáció céljait, eszközrendszerét és gyakorlatát. Javaslatot tett az egyes területek újra pozícionálásáért felelős személyekre is. Az elnökség részletes vitát folytatott az előterjesztésben foglaltakról és az elégtelen informáltság okairól. Ezt követően az előterjesztésben foglaltakat megerősítve felkérte az említett feladatok végrehajtásáért felelőseket. Az elnökség ennek a napirendi pontnak a keretei között döntött arról, hogy az adherencia-fejlesztés elősegítése érdekében az eddig projektfeladatként kezelt téma gondozását munkabizottságra bízza, melynek megszervezésére felkérte dr. Somogyi Orsolyát. A létrehozandó munkabizottság feladata az adherencia-program gondozása, fejlesztése, az adherencia-fejlesztés társadalmi kommunikációja és az adherencia-továbbképzések szakmai programjának gondozása.

A július 8-ai elnökségi ülés feladatkiosztása szerinti beszámolók

 A gyógyszertárak építészeti szabályainak felülvizsgálata
Dr. Torma Ádám ismertette azokat a szempontokat, amelyek alapján a gyógyszertárak építészeti előírásainak felülvizsgálata célszerű. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésérőlIlyen pl. a funkcionális helyiségekkel kapcsolatos előírások újra gondolása, a modern raktározási lehetőségek vagy a szolgáltatások építészeti feltételeinek figyelembevétele. Az elnökség egyetértett az elhangzottakkal, és felkérte dr. Torma Ádámot, hogy az általa vezetett munkacsoporttal a novemberi elnökségi ülésre az előterjesztésben foglaltakat részletesen dolgozza ki, hogy az a jogalkotó és a hatóság elé terjeszthető legyen.

– Gyógyszertári helyettesítés
Dr. Torma Ádám ismertette a helyettesítő gyógyszerészek jelenlegi jogállását. Mint mondta, a joganyagból a tevékenység definíciója, valamint a tevékenységhez kapcsolódó kompetenciák és a működés feltételeinek meghatározása is hiányzik. A helyettesítő gyógyszerészek számáról, a tevékenység országos vagy regionális volumenéről központi nyilvántartás hiánya miatt még közelítő adat sem áll rendelkezésre. Elterjesztésében részletezte az említett helyzet megoldására tett javaslatait. Az elnökség egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, és felkérte dr. Torma Ádámot, hogy az általa vezetett munkacsoporttal a soron következő elnökségi ülésig a szükséges korrekciókra az előterjesztést készítse elő.

– A „Jó gyakorlatok gyűjtése” c. projekt lezárása
Tavasszal a Kamara zárt FB-csoportjában, valamint a területi elnökök közreműködésével felhívással fordult a tagokhoz, a Covid-19 járvány időszaka alatt az egyes gyógyszertárakban kialakított jó gyakorlatok összegyűjtése, megismerése céljából. Dr. Torma Ádám ismertette a beérkezett válaszokban megfogalmazásra került eljárásokat, felvetéseket. Az elnökség egy javaslat kivételével egyetértett a felvetésekkel, és úgy látta, ezek a Belső Minőségügyi Kézikönyv (BMK) aktualizálásával alkalmazhatók. Felkérte továbbá a Szakmai Munkabizottságot a szükséges módosítások elvégzésére. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésérőlAz említett kivétel azt hozta példaként, hogy a legtöbb orvosi rendelő a telefonos leterheltségének csökkentése érdekében létrehozott egy email-címet, melyre a gyógyszerfelírási kéréseket várja. A javaslat szerint azoknak a betegeknek, akik emailezni nem tudnak, a gyógyszertár vegye át a gyógyszerigény összeírását és egyeztessen az orvossal. Mivel e felvetés számos szakmai és kompetencia-problémát okozhat, az elnökség felkérte dr. Torma Ádám mellett dr. Gyermán Annát és dr. Somogyi Orsolyát, hogy a vitatható kérdéseket tisztázza és a következő elnökségi ülésre a javaslatot hozza vissza.

– Önértékünk tudata, önreflexiós képességünk, önvédelmi reflexeink
Ezen előterjesztés három kérdés körbejárására volt hivatott. Hogyan definiálhatók az említett fogalmak? Miben tapasztaljuk hiányukat? Mit kell tenni az említettek megerősítése érdekében? Az előterjesztés részletes megvitatását a soron következő ülésre halasztották.

– Biztonságos étrend-kiegészítő program
A projekt felelősei tájékoztattak, hogy az elmúlt hónapokban érdemi eredményt nem tudtak elérni egy olyan étrend-kiegészítő gyártó céggel, amelyik többszáz gyógyszertárnak szállít étrend-kiegészítőt, de nem szándékozik a biztonságos étrend-kiegészítő program feltételeit teljesíteni. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésérőlAz elnök szerint ez legalább 1700 olyan gyógyszertár erőfeszítéseit gyengíti, amelyek vezető gyógyszerészei elkötelezettek a gyógyszertárak jogszabályban rögzített egészségügyi feladatainak teljesítéséért. Ezért az elnök jelezte, hogy a projekt menedzselését új alapokra akarja helyezni.

– Új stratégiai megállapodás a Kormánnyal
Dr. Hankó Zoltán emlékeztetett a Kormány és az MGYK közti korábbi együttműködési megállapodásokra, majd idézte Orbán Viktor miniszterelnök és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott szavait, akik egy új megállapodás megkötésének szükségességére utaltak. Mint elmondta, már elkezdődtek a Miniszterelnökséggel az ezzel kapcsolatos egyeztetések, a Kamarában pedig végigveszik azokat a szempontokat, ami alapján a megállapodás megszülethet. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– A Semmelweis nap aggasztó gyakorlata
Dr. Torma Ádám emlékeztetett arra, hogy az utóbbi években egyre több gyógyszertár személyi jogosa hozta meg azt a döntést, hogy a Semmelweis napon nyitva tart. Ugyanakkor ezek a gyógyszertárak rendre nem nyitnak ki a többi munkaszüneti napon, sőt nem egy közülük csak akkor nyit ki július 1-én, ha az hétköznapra esik. Előterjesztésében ezen helyzet megoldására két, akár párhuzamosan futtatható javaslatot tett: egyrészt tisztázni kell, hogy jogszabályszerű-e a terjedő gyakorlat és a munkaszüneti napok közötti megkülönböztetés, s ha erre igen a válasz, olyan jogszabálymódosítást kell kezdeményezni, ami egyértelműsíti a Semmelweis nappal kapcsolatos jogalkotói és szakmapolitikai szándékot.  Az elnökség egyetértett a felvetéssel, másfelől felkérte dr. Torma Ádámot és dr. Hankót, hogy az egyértelmű hatósági gyakorlat érdekében kezdeményezzen egyeztetéseket az OGYÉI illetékes vezetőivel.

– Gyógyszeripari gyakorlatok
Dr. Bárdos Attila, az Ipari Állandó Bizottság elnöke beszámolt a gyógyszerészhallgatók ipari gyakorlatáról. Tavaly, a pandémia miatt elmaradtak, idén viszont ez újra elindulhatott. Mind a négy képzőhely kihasználta a rendelkezésre álló létszámot – emelte ki. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– Az áthelyezési szabályok változása
Dr. Bartus György felhívta a figyelmet arra, hogy a 2021. évi CI. törvény a Gyftv-t több ponton is módosította. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésérőlEzek közül a gyógyszertárak áthelyezésére vonatkozó változás kritikus helyzeteket teremt. Mint mondta, a javaslat célja az áthelyezés távolságra és időkorlátra vonatkozó garanciális szabályainak visszaemelése a joganyagba – a bürokratikus elemek elhagyását megtartva. Az elnökség a javaslatokat áttekintette és egyetértett a jogalkotók felé történő előterjesztésükkel.

A gyógyszertári asszisztens szakmai vizsgák tagi névjegyzékének pályázati kiírása
Dr. Horváth-Szikla Attila beszámolt a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti kamarai feladatairól. Előterjesztésében a gyógyszertári (szak)asszisztens képzésben a vizsgáztatáshoz szükséges feltételeket ismertette. Az elnökség a szakképzésről szóló LXXX. törvény 100. § (1) bekezdése d) pontja végrehajtására országos pályázatot hirdet a vizsgaellenőri névjegyzékbe való felvételre. A pályázatot a határozat mellékletét képező adatlapon az Országos Hivatalnak kell megküldeni. A pályázat beküldésének határideje folyamatos. A pályázati feltételeknek megfelelő személyt az Országos Hivatal a névjegyzékbe veszi és az adatokat elektronikusan továbbítja a szakképzési államigazgatási szervnek. A pályázati feltételeket a Kamara hamarosan közzéteszi.

A Médiaworks-szel történő együttműködésről
Dr. Somogyi Orsolya számolt be a Mediaworks Hungary Zrt. és a Magyar Gyógyszerészi Kamara közötti együttműködésről. Mint mondta, az MGYK szakmai ajánlásával folyamatos a tartalmak közzététele a Mediaworks által elindított Gyógyzóna elnevezésű honlapon, amelyek folyamatosan megosztásra kerülnek a Kamara hivatalos Facebook-oldalán; továbbá  hivatalos honlapjukon megjelent már egy online tájékoztatás a fent nevezett tartalmakról, kérve azok minél szélesebb körű terjesztését a gyógyszerész kollégák körében. Előterjesztésében szót ejtett a jelenlegi, illetve jövőbeni teendőkről és célkitűzésekről. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésérőlAz elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót, és egyben köszönetét fejezte ki dr. Somogyi Orsolyának és a Mediaworks vele együttműködő munkatársainak, továbbá kérte a dr. Nyíri Lászlót, mint a TEÉ elnökét, hogy a megjelenő anyagok minél szélesebb körű megismertetése érdekében a területi elnökökkel kezdeményezzen egyeztetést.

Beszámoló a Miniszterelnökség támogatási szerződéséről
Dr. Horváth-Sziklai Attila a Miniszterelnökségtől kapott források felhasználásáról tájékoztatott. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

A Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj jövője
Dr. Nyíri László tájékoztatott az említett díjakkal kapcsolatos egyeztetésekről. Az elnökség döntése értelmében a díjazás technikai és adminisztratív okok miatt a következő évre tolódik.

A gyógyszerészek szerepe a vakcinációban
Dr. Süle András előterjesztését dr. Gyimesi Nóra ismertette a részvevőkkel. A benyújtott munkaanyag a kérdést szinte minden szempontból tárgyalja. Az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy a „Gyógyszerészek és gyógyszertárak részvétele egyes vakcinációs programokban” című tanulmány alapján a tanulmány készítőivel közösen készítsen előterjesztést azt az Egészségügyért Felelős Államtitkárság elé terjessze.

mgyk.gyh

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél