Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. szeptember 23.
Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

 Az MGYK elnöksége 2023. szeptember 21-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, amelyet dr. Hankó Zoltán vezetett. Az elnökség tagjai végig határozatképes létszámban voltak jelen. Az ülésre az elnök a területi szervezetek elnökeit is meghívta, akik jelentős számban vettek részt az értekezleten.

Az ülés dr. Hankó Zoltán bevezető szavaival vette kezdetét. Ezt követte a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása, majd az elnöki tájékoztatóra került sor.

 

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– A gyógyszerészek gyógyszertári személyes jelenlétével kapcsolatos aláírásgyűjtés eredményéről augusztus 27-én dr. Hankó tájékoztatta dr. Pintér Sándor belügyminisztert. Emlékeztetett, hogy az aláírások validitásának FB általi ellenőrzését követően a 4368 aláírásból összesen 4147 aláírás bizonyult szabályszerűnek. „Jó ez az arány” – mondta az elnök. Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről„Ez a szám nagyjából kétharmada a közforgalomban működő gyógyszerészeknek”. Mivel az aláírásgyűjtés megkezdésekor deklarálták, hogy augusztus 23-ig lehet regisztrálni és szeptember 22-én minden ezzel kapcsolatos személyes adatot törölnek, az elnök kérte a hivatal vezetőjét ennek elvégzésére.

– Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, az NNGYK vezetője, Pálfyné dr. Poór Rita, az országos tisztifőorvos gyógyszerészeti helyettese és dr. El Koulali Zakariás igazgató, országos tisztifőgyógyszerész az MGYK elnökének meghívására augusztus 30-án munkalátogatást tett a Kamarában. Az eseményre az elnök az elnökség tagjait és a területi szervezetek elnökeit is meghívta. Dr. Müller Cecília kifejezte együttműködési szándékát, valamint vállalta a vis maior expediálással, valamint a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos kérdések megoldásának elősegítését. (A találkozóról a Gyógyszerészi Hírlap szeptemberi számában részletes tájékoztató jelent meg – a szerk.)

– A találkozó után néhány nappal dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos jelezte a kamarai elnöknek, hogy az ügyeleti szabályozás korrekciójával és a vis maior expediálási helyzetek szabályozásával kapcsolatos kérdések egyeztetésére megkapta a belügyminiszter jóváhagyását, ezért kérte ezek kamarai koncepciójának megküldését. Az elnök tájékoztatott, hogy az országos tisztifőorvos kérésének megfelelően az ügyeleti szabályozással kapcsolatos, az alapellátási orvosi ügyeletek átszervezésére tekintettel átdolgozott kamarai javaslatot, valamint a vis maior helyzetek kezelésére vonatkozó előterjesztést megküldte az NNGYK vezetőjének, gyógyszerészeti helyettesének és az országos tiszti főgyógyszerésznek.

– Az országos tisztifőgyógyszerész dr. Hankóval és dr. Sohajda Attilával az ügyeleti szabályozás koncepcionális kérdéseiről egyeztetett.

– Augusztus 29-én dr. Hankó Zoltán Bekecsen járt azzal kapcsolatban, hogy elindult az online gyógyszerkereskedelem korrekciójára vonatkozó Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pilot. Az eseményen részt vett Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, dr. Nyíri László Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kamarai elnök, valamint a pilotba bevont települések polgármesterei.Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről „Jól felkészült, együttműködő partnerekkel találkoztam, akikkel a projektet február 28-ig le lehet zárni” – mondta az elnök.

– Az online gyógyszerforgalmazással kapcsolatosa pilotról folytatott egyeztetésen vett részt a kamarai elnök a pilot kormányzati felügyeletével megbízott Neumann János Nonprofit Kft-ben.

– Dr. Szócska Miklós volt államtitkár, az SE EMK dékánja egyeztetést kért a kamarai elnöktől a gyógyszerészképzés posztgraduális vonatkozásairól.

 

Kamarai egyeztetések

– A kamarai elnök az OrtoProfil Kft. vezetőjével a GYSE-piac szabályozásának szükségességéről és az álláspontok összehangolása érdekében tárgyalt.

– Az elnöknek Hávelné dr. Szatmári Katalin korábbi MGYK elnökkel volt hosszabb egyeztetése, amelyen elnök asszony elmondta az aktuális szakmapolitikai kérdésekről az álláspontját, a Kamara tevékenységét támogató javaslatokat fogalmazott meg és jelezte, hogy ezek érvényesítése érdekében kész a Kamara tevékenységének támogatására.

– A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) elnökével és főtitkárával dr. Hankó a Szövetség irodájában folytatott megbeszélést. A megbeszélés fő témája a MOSZ elnök asszonyának azon kérése volt, hogy a kamarai elnök vonja vissza azt az állítását, miszerint a MOSZ támogatja gyógyszertár gyógyszerész személyes jelenléte nélküli nyitva tartását. A megbeszélés végén dr. Hankó kérte, hogy a MOSZ írásban küldje el a helyesbítéskérést, amit az elnökségi ülés kezdetéig nem kapott meg. Ugyanakkor a kamarai elnök írásban megküldte a MOSZ vezetőinek azt a dokumentumot, amellyel a Kamara lezárta azt az egyeztetés-sorozatot, amelyben a kezdeményező az MGYK támogatását kérte ahhoz, hogy a gyógyszertárak magisztrális gyógyszerkészítő tevékenysége legyen fakultatív, továbbá a gyógyszertárak gyógyszerészek fizikai jelenléte nélkül is nyitva tarthassanak. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlA MOSZ ehhez a projekthez írt támogató nyilatkozata a Kamara rendelkezésére áll, és hasonló tartalmú támogató nyilatkozatot tett a HGYSZ és a két nagy nagykereskedő is.

– A kamarai elnök átadta az étrend-kiegészítők forgalmazásának szigorítására vonatkozó kamarai véleményt Szabó János Ferenc BIGYOX elnöknek.

– Dr. Újfalussy Györgyné, az Egis Gyógyszergyár Zrt., kormánykapcsolatokért felelős igazgatója, dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila a Kamarában a gyógyszergyár által támogatott, gyógyszerészeknek és asszisztenseknek adandó díjakról egyeztetett. Megállapodás született, hogy az Egis Gyógyszergyár Nyrt. a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztens Díj szponzorációjában idén is részt vesz.

– Dr. Szűcs Attila, a Szakmai Kollégium Közvetlen Lakossági Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozat elnöke egyeztetett a kamarai elnökkel, mert „az egészségügy átalakításához kapcsolódóan” a minisztérium vezetése három olyan tématerületre kért javaslatot valamennyi tagozati elnöktől, amelyek prioritást élvezhetnek. Dr. Hankó a strukturális kérdésekre, a gyógyszerészi kompetenciákra és a gyógyszertárak működőképességére hívta fel a figyelmet.

 

Kamarai aktivitások

– Dr. Hankó augusztus 25-én interjút adott a valaszonline.hu-nak.

– A Semmelweis Egyetem tanévnyitóján dr. Hankó vett részt. Ez alkalmat biztosított arra, hogy a jelenlévőkkel több témában is egyeztethessen. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlEhhez kapcsolódóan elmondta, hogy a Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum tervezése elindul, melyhez az egyetem saját forrásból biztosítja a fedezetet. Reméli, hogy a tervezés befejezésekor már olyan lesz a gazdasági helyzet az országban, hogy a kormány vissza tudja vonni a kivitelezéshez korábban megítélt források felfüggesztéséről szóló döntését. Úgyszintén örömteli, hogy a Semmelweis Egyetemen szeptember 1-jén megalakult a Richter Tanszék, melynek célja olyan innovatív ismeretek átadása a graduális és posztgraduális képzésen tanulóknak, amely a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés aktuális kérdéseit, tudásbázisát is magába foglalja. A képzést olyan előadók tartják, akik maguk is aktív résztvevői az alkalmazott gyógyszeripari kutatásoknak, részt vettek új gyógyszerjelöltek azonosításában.

– Dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök a Semmelweis Egyetemen tartott előadást IV. éves gyógyszerészhallgatóknak.

– Dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök részt vett a MESZK szeptember 7-9. közötti siófoki konferenciáján, ahol dr. Hankó köszöntő beszédet mondott.

– Az MGYK B.-A.-Z. Vármegyei Szervezet szeptember 14-i választói gyűlésén dr. Hankó meghívottként vett részt. Az elnök elmondta, hogy az első választói gyűlésen a kamarai tagok 25%-át meghaladó részvételt kellett volna biztosítani, ami minimum 106 jelenlévőt jelentett volna, azonban egy fővel kevesebben, 105-en voltak jelen, így a választói gyűlést meg kell ismételni.

– Dr. Hankó a Semmelweis Egyetem szervezésében kötelező szinten tartó továbbképzésen tartott előadást.

– Szeptember 20-án volt a SZEBB-protokoll indításával kapcsolatos sajtótájékoztató a Kamara székházában. A sajtótájékoztatót a Kamara az MGYT-vel és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen tartotta, a sajtótájékoztatón részt vett prof. dr. Szökő Éva MGYT elnök is. „Jó sajtóvisszhangja volt az eseménynek” – jegyezte meg az elnök. A SZEBB-protokollal önálló napirendi pontban is foglalkozott az elnökség.

– Az MGYK Ifjúsági Állandó Bizottsága szeptember 2-án először rendezte meg a Fiatal Gyógyszerészek Találkozóját egy dunai hajózással egybekötött gálavacsorával. Az elnökhöz eljutott visszajelzések pozitívok. A rendezvény elején az elnök és dr. Szilvay András az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Az elnökség tagjai közül részt vett a találkozón dr. Zalai Károly főtitkár, dr. Fang Simon alelnök és dr. Somogyi Orsolya országos titkár.  Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

– Felkerült a Kamara honlapjára a XXII. sz. esetismertetés, amely egy lánchoz tartozó több gyógyszertár jogsértő gyógyszerbeszerzési és engedély nélküli gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységét mutatja be hatósági határozatok alapján. „Ez nemcsak a láncot működtető gazdasági társaság problémája” – hívta fel a figyelmet az elnök. Tisztázni kell, hogy az érintett 12 személyi jogos gyógyszerész a Gyftv. 73. §-ban lefektetett egyetértési jogával élve támogatta-e a jogszabálysértő döntést és gyakorlatot. Ha igen, akkor ez az etikai bizottságok hatáskörébe tartozó ügy. Ha viszont a személyi jogos gyógyszerészek ellenében, vagy őket megkerülve született döntés ezeknek a gyógyszertáraknak a szabálytalan gyógyszerbeszerzéséről és értékesítéséről, akkor viszont ez hatósági ügy, mert az így meghozott döntések a gyógyszer-gazdaságossági törvény szerint semmisek. „Rendezett viszonyok kellenek, és a Kamara kiáll ennek érdekében”.

– Szeptember 15-én a Kamara elnöke „Választási tájékoztató” címmel eljuttatott egy dokumentumot a területi elnököknek. Ennek tartalmáról előzetesen a Kommunikációs munkabizottság egyeztetett. Miután kiderült, hogy a tájékoztató eljutott a HGYSZ vezetőihez, az elnök úgy döntött, hogy nincs értelme tovább belső dokumentumként kezelni a tájékoztatót és kiküldte valamennyi területi elnöknek, kérve a tagokhoz történő eljuttatását. Azóta többen egyetértésüket fejezték ki, de eljutott hozzá kritikai észrevétel is. Elmondta: változatlanul érvényesnek tartja mindazt, ami leírásra került.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Beszámoló a területi szervezeti választások állásáról

Dr. Nyíri László, a Területi Elnökök Értekezlete elnöke ismertetett a választásokkal kapcsolatos néhány elvi alapvetést, majd beszámolt a területi szervezetek választásainak jelenlegi állásáról, illetve a tisztújítás további időpontjairól. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– Beszámoló az online gyógyszerkereskedelmi pilot állásáról

Dr. Nyíri László és dr. Hankó beszámolt a Neumann János Nonprofit Kft.-vel és az e-Patika Zrt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, valamint az érintett települések polgármestereivel folytatott megbeszélésekről. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– Új megállapodás biztosítási szolgáltatásokra

A kamarai elnök beszámolt a 2019-ben a MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel kötött megállapodás közös megegyezéssel kötött megszüntetéséről, illetve a Hungaricum Biztosítási Alkusz Zrt-vel tervezett megállapodásról. Az eddigi szerződés megszüntetéséről és új megállapodás megkötéséről az elnökség már a július 6-i ülésén döntött, most viszont az új megállapodás szövegével kapcsolatos véleményeket kérte az elnök.

– Gyógyszerbiztonsági validálás irányelv-tervezet véleményezése

Dr. Somogyi Orsolya országos titkár és dr. Hankó beszámolt a szakmai irányelv fejlesztésének kérdéseiről. A beszámoló szerint a Szakmai Kollégium Közvetlen Lakossági Gyógyszerellátási Gyógyszerészi Tagozat visszamutatásra megkapta a május 31-én hivatalosan benyújtott irányelv-tervezet lektorált változatát. A tervezethez elsődlegesen technikai jellegű észrevételek érkeztek, melyek átvezetése folyamatban van (ebben a Kamara részéről dr. Somogyi Orsolya, dr. Szilvay András, dr. Fang Simon és az elnök is részt vesz). A tervezet tartalmazza a gyógyszerbiztonsági validáláshoz kapcsolódó szakmai szempontokat. Ezekhez a jogszabályi háttér biztosított.Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről Ugyanakkor tartalmazza a vis maior expediálással kapcsolatos javasolt eljárásrendet is, amelynek a jogszabályi háttere még függőben van. Ezért olyan megoldásra van szükség, amely nem fékezi az irányelv hatályba léptetését, ugyanakkor biztosíthatja a vis maior expediálási helyzetek dokumentumba történő beépítését is. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– A SZEBB-program indítása a gyógyszertárakban

Dr. Somogyi Orsolya – mint a program szakmai koordinátora – elmondta, hogy a program előkészítő munkái lezárultak, és 2023. szeptember 20-án a Kamara székházában tartott sajtótájékoztatón hivatalosan is bejelentésre került az elindítása. Ismertette a program célját, illetve megvitatták a kampány anyagainak terjesztését. A SZEBB-protokollt tartalmazó füzetet a Gyógyszerészi Hírlap szeptemberi számával minden kamarai tag megkapta, a lakossági szóróanyagokat a programhoz csatlakozott mintegy 60 gyógyszertárba szeptember utolsó hetében küldi ki a Kamara. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót, majd az elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az előkészítő munkában részt vettek, elsősorban dr. Somogyi Orsolyának. Köszönetet mondott továbbá azoknak a megyéknek is, amelyek csatlakoztak a programhoz. Felkérte az elnökség tagjait és dr. Horváth-Sziklai Attilát, hogy a program nyomtatott anyagait minél előbb juttassák el a programban részvevő gyógyszertáraknak. Tervek szerint novemberben lezárul a projekt első szakasza, utána a Kamara az összes gyógyszertárra ki szeretné terjeszteni a programot. Ehhez kormányzati együttműködésre vonatkozó egyeztetés indult.

– Miniszimpózium előkészítése

Dr. Hankó ismertette a 2023. szeptember 26-ra tervezett miniszimpóziummal kapcsolatos tudnivalókat, további teendőket.

– Döntés Kamarához érkezett támogatási kérelmekről

Dr. Zalai Károly főtitkár írásos előterjesztését dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette. Az elnökség az SZTE GYTK és az SE GYTK 2023/24-es tanéve TDK konferenciáinak támogatásáról döntött. Jóváhagyás született a fiatal gyógyszerészek – immár hagyományosnak mondható – futóversenyen való részvételének támogatásáról is.

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél