Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2021. június 12.
Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott júniusi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2021. június 10-én, három héttel az előző elnökségi ülés után, videokonferencia keretében tartotta soron következő ülését. Az ülés mindvégig határozatképes volt.

A jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, majd a napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán emlékeztetett arra, hogy a június 3-i kihelyezett informális elnökségi ülés rövid összegzését a feladatkijelölésekkel együtt néhány nappal ezelőtt megküldte az elnökségi tagoknak. Úgyszintén emlékeztetett, hogy az informális elnökségi ülés második részére június 22-én kerül sor, ahová az elnökség tagjain kívül az országos bizottságok vezetői is hivatalosak. Ezt követően az elnöki tájékoztató következett.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

Az elmúlt időszak kormányzati egyeztetéseiről önálló napirendi pontban is beszámolt az elnök. Ezt megelőzően – az általános beszámoló részeként – az elnök egyéb kormányzati és hatósági egyeztetésekről is tájékoztatott.

– Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, az Operatív Törzs vezetője egy személyes megbeszélésen elismerését fejezte ki a gyógyszerészek járvány alatti helytállásáért. Mint mondta, a pandémia idején nem volt gyógyszerhiány, a gyógyszertárak mindig elérhetőek voltak és tájékoztató tevékenységük különösen fontos volt, amikor az orvosokat sem lehetett elérni. Az Operatív Törzshöz lakossági panasz nem érkezett. Különösen fontosnak és elismerésre méltónak tartja, hogy a gyógyszertárak nem váltak jatrogén fertőzések gócpontjává, és ez azt jelenti, hogy a gyógyszertári dolgozókat és a betegeket is védő higiénés előírásokat lelkiismeretesen és precízen betartották.

– Dr. Horváth Beatrix, az EMMI Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály főosztályvezetője és dr. Hankó a Kamara által az elmúlt években az EMMI-hez benyújtott és eddig fel nem dolgozott több dokumentum sorsáról folytatott részletekbe menő informális megbeszélést. Ezen elsősorban a kamarai kezdeményezések stratégiai-strukturális és szabályozásfilozófiai vonatkozásairól egyeztettek, és nem a javaslatok normaszövegének elemzése volt napirenden.

– Dr. Süle András kezdeményezésére online megbeszélés volt a vakcináció témakörében, amelyen részt vett dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész, dr. Horváth Beatrix államtitkársági főosztályvezető, dr. Pallós Júlia, az OGYÉI Farmakovigilancia Főosztályának főosztályvezetője és a kamarai elnök. Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott júniusi ülésérőlA megbeszélés témája egy készülő szakdolgozathoz kapcsolódóan a gyógyszerészek vakcinációban való részvételi lehetőségeinek áttekintése volt. Az elnök örömmel számolt be arról, hogy a részvevők között konszenzus alakult ki, hogy érdemes a kérdéssel részleteiben foglalkozni. Az államtitkárság szakmai apparátusa, az OGYÉI szakterületért felelős vezetői és a Kamara képviselői egyetértenek abban, hogy a gyógyszertárak szerepvállalása nemcsak a logisztikai területen, hanem a vakcináció egyes területein is reális lehet. A megbeszélés végén a Kamara elnöke vállalta, hogy a kamarai műhelyekben ősz elejére elkészül egy átfogó elemzés, amely alapján az „elvi igen” ismeretében a megvalósítás részletei is tisztázhatók.

Patikanappal kapcsolatos egyeztetések, történések

A június 9-i Országos Patikanap a járványhelyzetre tekintettel idén személyes jelenlét nélkül került megrendezésre.

– Az elnök beszámolt, hogy a patikanapi ünnephez kapcsolódóan dr. Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte a gyógyszerészeket, aki kiemelte a gyógyszerészek és gyógyszertári munkatársaik helytállását, továbbá a Kormány és a Kamara közötti stratégiai együttműködés néhány fontos részletére is kitért. Az elnök elmondta: azzal, hogy nemcsak ő kapta meg a levelet, hanem a patikanapon a Miniszterelnökség az MTI-n keresztül hivatalosan is közzétette (és a médiában sok helyen megjelent), a köszöntő és annak tartalma bekerült a társadalmi közbeszédbe.

– A Patikanap alkalmából a Kamara két videóval köszöntötte a kollégákat és hívta fel a társadalom figyelmét a gyógyszerészi hivatásra. 

A gyógyszertárban folyó munkáról készült kétperces rövidfilmet – dr. Somogyi Orsolya szövegével és hangalámondásával – dr. Nagy Vilmos készítette az érdi Forrás patikában készült felvételek felhasználásával. Ez a film – az elnökség korábbi döntésének megfelelően – lakossági/társadalmi tájékoztatás céljából készült, és elsődlegesen a Kamara honlapján és Facebook-oldalán került bemutatásra. Az elnök kérte az elnökségi tagokat és a TEÉ jelenlévő elnökén keresztül a területi elnököket, hogy a film üzenetének jobb lakossági penetrációja érdekében kérjék a facebook-ozó gyógyszerészeket, hogy minél többen osszák meg ismerőseikkel.

A másik kisfilm – mintegy 10 perces terjedelemben, szintén korábbi elnökségi döntésnek megfelelően – elsősorban a gyógyszerészeknek szóló patikanapi köszöntés. A kisfilmben három közismert személyiség: dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos, prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Bogsch Erik, a Richter G. Nyrt. elnöke köszöntötte a gyógyszerészeket, megköszönte a járvány alatti munkájukat és kívánt sok sikert valamennyi gyógyszerésznek. A filmet – a Kamara elnökével együttműködésben – szintén dr. Nagy Vilmos készítette.

– Az elnök szólt a Patikanapot lezáró, Nyitrai Zsolttal közös interjúról is, amely az M1 esti közéleti beszélgető műsorában hangzott el. Ezen a kiemelt társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki főmegbízott bejelentette, hogy a Kormány a 11 évvel ezelőtt megkötött stratégiai együttműködés megújításában érdekelt, és az ezzel kapcsolatos megbeszélések elindítását javasolta. Úgyszintén a Kormánnyal folytatott egyeztetések eredménye, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda anyagilag támogatja a Kamara adherencia-fejlesztéssel kapcsolatos törekvéseit és a gyógyszerellátás egészségügyi integrációjának folyamatát. Ennek részleteiről hamarosan bejelentés várható.

– Az elnök a patikanapi történésekről szóló beszámolót lezárva úgy összegzett, hogy a kormányzati lépések és megnyilatkozások (beleértve a belügyminiszter és az országos tiszti főorvos üzenetét), valamint a lakossági gyógyszerellátás tudományos és gyógyszerpiaci környezetének meghatározó képviselői által elmondottak megerősítik abban, hogy a gyógyszerészet számára meghatározó aktorok respektálják a gyógyszerészeket. Mint mondta, az előre jutásnak azonban fontos feltétele még, hogy „önértékünk tudata, önreflexiós képességünk és önvédelmi reflexeink minél több gyógyszerész értékrendjében rendben legyenek, a Kamarának pedig – mint szervezetnek – ezekkel a képességekkel mindenképpen rendelkeznie kell.” Emlékeztetett, hogy ez a kihelyezett informális elnökségi ülésen már szóba került és elkezdődött az ez irányú munka.

Kamarai aktivitások

– Az MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete online elnökségi ülésébe dr. Hankó, dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető, dr. Csapi Bence és dr. Fang Simon országos titkárok is bekapcsolódtak.

– A Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) május 25-én tartotta soron következő ülését, amelyen a kamarai elnök is részt vett. Dr. Nyíri László, a TEÉ elnöke ismertette az összejövetel témáit: elnöki tájékoztató, a Táltosképző újraindítása, a személyi jogos gyógyszerészek jogkörének kérdései, asszisztensi szakképzéssel kapcsolatos kamarai eljárásrend, tagdíjstruktúra átalakítása, gyógyszertári informatikai rendszer aktualitásai, a Pest megyei szervezet támogatáskérése.

– Az elnök beszámolt arról, hogy május 28-án Bekecsen átadtak a Symphonia Alapítvány számára 1800 db 60 szemes ComVIT étrend-kiegészítő filmtablettát. A Kamara, a Viridis Pharma Kft. és a Meditop Kft. által finanszírozott adománnyal az Alapítvány által támogatott hátrányos helyzetű gyermekek egészségének megőrzését, immunrendszerének és vitamin-ellátottságának javítását kívánják segíteni. (Az ezzel kapcsolatos részletek a Gyógyszerészi Hírlap májusi számában olvashatók.)

– A Békéshelp Kft. közgyűléséről dr. Sándor Csaba számolt be. Tájékoztatott, hogy a közgyűlés elfogadta a 2020-as évről készült beszámolót. Beszámolt arról is, hogy részletes egyeztetés volt a Békéshelp közeljövőben végzendő feladatairól. Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott júniusi ülésérőlA Békéshelp kb. 30% árkedvezménnyel újította meg a könyvelői szerződést. A továbblépés országos programok szervezését és koordinálását jelenti, ezért újólag felvetődött, hogy a Békéshelp nonprofit kft. tulajdonosi körébe a még nem tulajdonos területi szervezeteknek is célszerű lenne belépni, hogy az ő tagjaik is kedvezményezettjei lehessenek a programoknak.

– Június 3-án az elnökség egész napos kihelyezett informális ülést tartott Domonyvölgyben. A megbeszélésen a járványhelyzet alatti változások értékelése és a korábban elhatározott kamarai programok folytathatóságának feltételei voltak elsődlegesen napirenden. Az elnök emlékeztetett, hogy az ülés elején dr. Zalai Károly „örökös” főtitkárt 70. születési évfordulója alkalmából köszöntötték.

Egyéb egyeztetések

– A Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ) május 20-i online GYSE konferenciáján dr. Horváth-Sziklai Attila is az előadók között volt. A konferencián elhangzottak ismertetése során elmondta, hogy számos probléma van a gyógyászati segédeszközök forgalmazásával kapcsolatban, amelyekben a gyógyszertári forgalmazók is osztoznak.

– A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) Egészségügyi Szolgáltatók Védelmi Főosztálya a korrupció megelőzése érdekében megbeszélést tartott a MOK, a MESZK, a Magánorvosok Országos Szövetsége, az EDDSZ és az MGYK képviselőivel. A Kamarát az elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte. A hálapénz és az egészségügyben a korrupció kivezetését különféle módszerekkel tartják kivitelezhetőnek. Ezek között hangsúlyos szerepet szánnak az egészségügyi és lakossági figyelemfelhívó kampányoknak. A megbeszélésen elhangzottakról szóló beszámolót az elnök úgy zárta, hogy ez a kérdés „a gyógyszerészeket elsősorban nem a beteg és egészségügyi szakember közötti kapcsolathoz kötődően érinti”.

– Kiss András és Mázi Miklós, az OKFÖ – EESZT képviseletében az elnökkel a Kamara hivatalában folytattak megbeszélést a patikai szoftverrel kapcsolatos pilot programról.

– Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban volt a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége közgyűlése, amelyen sem az elnök, sem a hivataligazgató nem tudott részt venni más hivatalos elfoglaltságuk miatt. Ugyanakkor a Kamara a Szövetség felé a köztestületekre vonatkozó szabályozás újragondolása érdekében javaslatot küldött el.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai tartott beszámolót a gyógyszertárak alapításával és működésével kapcsolatos OGYÉI határozatokról.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Beszámoló a kormányzati egyeztetésekről

A következő témákban folytatott kormányzati egyeztetésekről számolt be az elnök.

  • Az elnök emlékeztetett a májusi elnökségi ülésen már ismertetett szabálytalan gyógyszertár-működtetési gyakorlatokra, amelyek miatt az elnökség egy állásfoglalást fogadott el. Erről az elnök az elnökségi ülést követő napon hivatalosan tájékoztatta az intézkedésre jogosult politikai vezetőket és intézményeket. „Válasz idáig az OGYÉI-től érkezett” – hangzott el, majd az elnök felolvasta dr. Szentiványi Mátyás levelét. Mivel annak több pontjáról indokoltnak tartja a további egyeztetést, jelezte, hogy a közeli napokban keresni fogja az OGYÉI főigazgatójával az egyeztetések folytatásának lehetőségét.
  • A gyógyszergazdaságossági törvény lehetséges módosításairól a kamarai elnök azInnovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárságával folytatott egyeztetéseket.
  • A Than Károly ösztöndíjat idén 38 kórházi gyógyszerész kaphatja meg. „Ez azt jelenti, hogy minden jelentkező megkapja az ösztöndíjat, aki szabályos pályázatot nyújtott be” – ismertette az elnök, aki az OKFÖ illetékes főigazgató-helyettesének a döntésért köszönetet mondott.
  • Az elnök beszámolt azokról a Parlament előtt lévő salátatörvényekről, amelyeknek a szakmát érintő vonzatai is vannak. Jelezte, hogy a veszélyhelyzeti kormányzati rendelkezéseket törvényi szinten megerősítő tervezetben szerepel pl. a „kisboltos” rendelethez kapcsolódó gyógyszertári felhatalmazás a 2000 fő alatti településeken eredményesen pályázó boltok gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazása során kialakítandó együttműködésre. Az ún. „félévzáró” törvénytervezet több módosítását is kifogásolta az elnök. Kellően át nem gondoltnak tartja a nagykereskedők gyógyszerforgalmazásra vonatkozó kompetenciáit módosító passzust és kifejezetten tiltakozott a gyógyszertár áthelyezés szabályozás-módosításának több pontja miatt. Mint mondta, „ezekről a szaktárca velünk nem egyeztetett és úgy tűnik, hogy a jelenleg hatályos szabályozás filozófiájának és a várható következmények ismeretének hiányában olyan szabályozás születik, amely ugyan eljárásjogi szempontból bizonyára egyszerűbb, de a gyógyszertárak jelenleg viszonylag kiegyensúlyozott területi elhelyezkedése sérülhet”. Az elnök jelezte, hogy hivatalosan kérte a korrekciót, azonban a törvényalkotásnak ebben a fázisában már kevés a reménye az átgondolt változtatásra. Úgyszintén most kerül a parlament elé az a törvénymódosítás, amelyet a taj-bemondásra lehetővé tett gyógyszerkiváltás bevezetése óta folyamatosan kérünk: a gyógyszertárnak legyen joga és kötelessége a taj bemondással más személy részére kiváltott gyógyszerek esetén a kiváltó személy azonosító adatainak rögzítése. „Ez gyógyszer- és betegbiztonsági szempontból éppúgy elengedhetetlen, mint a visszaélések felderítéséhez” – fogalmazott az elnök.
  • Pintér Sándor belügyminiszter – ahogy arról az előzőekben már szó esett – köszönetét fejezte ki dr. Hankó Zoltánon keresztül a gyógyszerészeknek a járvány alatti helytállásukért. A megbeszélésen a gyógyszerellátás aktuális problémái is szóba kerültek, amelyek megoldásra várnak, és amelyekkel kapcsolatban a Kamara már korábban korrekciókat kezdeményezett.

Az elnök utalt a Patikanaphoz kapcsolódó egyeztetésekre is. Végül a beszámolót és a tervezett további lépéseket az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette. 

– Döntés a Pharmacia Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és a kuratórium elnökéről

Az elnökség korábbi határozatának megfelelően a Pharmacia Alapítvány kuratóriumi tagjainak lehetősége volt az Alapító Okirat áttekintésére és esetleges módosító javaslataik megtételére, valamint az elnök javaslatot kért a kuratórium tagjaitól az Alapítvány elnöki tisztségének betöltésére. Az elnökség által aktualizált Alapító okiratot a kuratóriumi tagok elfogadták és elkészült a Kuratórium szervezeti és működési szabályzata is. Az MGYK elnöksége – tekintettel az Alapítvány kuratóriumi tagjainak javaslatára – dr. Sohajda Attilát, mint a kuratórium tagját a kuratórium elnöki tisztségének ellátására felkérte.

– Mediaworks MGYK együttműködés

Dr. Somogyi Orsolya bemutatta a Mediaworks-szel történő együttműködés koncepcióját, módszertanát, valamint ismertette az egyeztetések jelenlegi állását – az említetteket az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette. A konkrét együttműködés a nyári hónapokban elindul.

– A végzős gyógyszerészhallgatók tájékoztatása

Dr. Szilvay András, az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke beszámolt a végzős gyógyszerészhallgatók számára a Bizottság által készített tájékoztató anyagukról. Céljuk, hogy segítsék a frissen végzetteket a munkába állásuk kezdeti bürokratikus lépéseinek megtételében. A tájékoztatót a tavalyihoz hasonlóan elektronikus úton küldik el számukra. Az elnökség jóváhagyta az előterjesztést.

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél