Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369
Web: www.mgyk.hu
/magyargyogyszereszikamara
Nyomtatható változat
2020. május 22.
Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott májusi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2020. május 21-én videokonferencia keretében tartotta elnökségi ülését. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a napirend elfogadása után az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak kamarai eseményeit ismertette az elnök. 

Koronavírus-járvány

Az elnök a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos minden részletre nem tért ki, tekintettel arra, hogy a gyógyszerészek tájékoztatása honlapon, hírlevélen és facebook-oldalon keresztül folyamatos.  Ugyanakkor megemlítette, hogy részt vett az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM) videokonferenciáján, ahol a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások hangzottak el. A virológusok, matematikusok, orvosok és más szakemberek részvétel tartott videokonferenciáról dr. Hankó elmondta, az ITM vezetésével a járvánnyal kapcsolatban 17 területen tudományos megalapozottságú munka folyik. A video a későbbiekben folyamán mindenki számára elérhetővé vált.

A Semmelweis Egyetem a koronavírus-járvánnyal tartott videokonferenciáján dr. Merkely Béla rektor jelentette be a koronavírus fertőzés kimutatásával kapcsolatos vizsgálatsorozat elindulását. Az azóta eltelt időszakban már több részeredményt is közöltek.Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott májusi üléséről

Kormányzati egyeztetések

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) a magyar gyógyszerek penetrációjával és a gazdaság újraindítása kapcsán a gyógyszeriparban rejlő lehetőségekről egyeztettek. A megbeszélésen részt vett Nagy Ádám helyettes államtitkár, dr. Lengyel Györgyi miniszteri biztos, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke, az MGYK-t dr. Hankó Zoltán képviselte. A cél a védjegy penetrációjának az erősítése volt.

Az elnök egyeztetett prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárral is. A megbeszélésen szóba került a kiskereskedelmi különadó kérdése, amelynek az államtitkár a korrekcióját kezdeményezte. Az elnök elmondta, hogy „az államtitkár asszony levele sokféleképpen értelmezhető”, ugyanakkor azt respektálni kell, hogy egy veszélyhelyzetben megalkotott kormányrendelettel kapcsolatban a kormány egyik tagja nyilvánosság előtt vállalta a korrekció indokoltságát. További gondot jelent, hogy időközben a különadó törvénytervezet formájában megjelent a parlament honlapján. Az elnök jelezte, hogy több kormányzati csatornán dolgozik a tervezet korrekciójáért. A megbeszélésen részletes egyeztetés volt a TAJ-szám bemondásra alapozott gyógyszerkiváltásról is. A kormányzati álláspont még nem egyértelmű a tekintetben, hogy ez a rendelkezés meddig marad hatályban, azonban az elnök szerint a jogszabály rossz. Mint mondta, „államtitkár asszonynak is elmondtam, hogy minden konfliktust vállalok mindenkivel szemben annak érdekében, hogy ez a szabály minél hamarabb kivezetésre kerüljön”. A rendelet jelenlegi formájában a GDPR előírásoknak nem felel meg, táptalaja a visszaéléseknek és szabálytalanságoknak, gyógyszerpazarláshoz vezet és sérti a gyógyszerbiztonságot is. A megbeszélésen szóba kerültek költségvetési kérdések is. Mivel számos kérdésben sürgős lenne a jogalkotás, elvi megállapodás született az ütemezett egyeztetések elindításáról. A rendkívüli juttatásról szóló egyeztetések sem fejeződtek még be.

Az egészségügy átvilágítása és átszervezése volt a témája annak a megbeszélésnek, amit Pintér Sándor belügyminiszter kért az MGYK elnökétől. Dr. Hankó elmondása szerint a belügyminiszter 15 személyt kért fel az egyes szakterületek elemzésére. A Kamara elnöke néhány kamarai vezető bevonásával a megbeszélt határidőre az elemzést elkészíti.

Képzés, szakképzés

Az EMMI szervezésében az egészségügyi szakképzéssel kapcsolatos egyeztetésen a kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte a Kamarát. Az összejövetelen jelezték, a Kamara korábban leadott javaslatait nem szándékozik megváltoztatni. Az ápolónő képzés hangsúlyosabbá tétele az egészségügyi középiskolai képzésben azzal járna, hogy a gyógyszertári asszisztensek zöme továbbra is érettségit követő képzésben szerezne oklevelet.

A SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet videokonferencia keretében vitatta meg a gyógyszerészképzés kurrikulum-reformja kapcsán az intézet kompetenciakörébe tartozó tantárgyak tematikáját és módszertanát. Az egyeztetésen részt vett dr. Hankó Zoltán és dr. Somogyi Orsolya, a Kamara elnökségi tagja is. A kérdésről tervezik a Gyógyszerészi Hírlapban részletesebb tájékoztató közzétételét.

Egyebek

Az elnök beszámolt a Galenus Kft. közgyűléséről, ahol a tulajdonosok jóváhagyták a 2019. évi mérlegbeszámolót. 

A II. és XII. kerületben az idősek gyógyszereinek önkormányzati közreműködéssel történő házhozszállításával kapcsolatos, gyógyszertárak közötti konfliktusokról ejtett szót a továbbiakban. Mint elmondta, Pokorny Zoltán, a XII. kerület polgármestere személyes egyeztetést kezdeményezett, hogy megoldást találjanak a problémára. A II. kerületben pedig a kamarai elnök kereste fel a polgármestert, ugyanis több panasz is érkezett hozzá amiatt, hogy az önkormányzat „exkluzív” szerződéseket kötött egyes gyógyszertárakkal.

Az egységes európai egészségügyi rendszer kialakításáról szóló dokumentummal Újhelyi István EP képviselő kereste meg az MGYK-t. Az ezzel kapcsolatos korábbi egyeztetésen dr. Torma Ádám és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt. A kamarai elnök elmondta, „nekünk nem fűződik érdekünk az egészségügyi rendszerek egységesítéséhez, mert egy ilyen próbálkozás következménye volt a liberalizáció is. Ezt az álláspontot fogják képviselni a jövőben is.

Az elnök szót ejtett a Dr. Zelkó Romána igazgatói pályázatról, aminek a véleményezését kérték a Kamarától. Említette továbbá, hogy a szakmai kollégium rendszere átszervezés alatt áll, és indokoltnak tartaná az ipari képviselet visszakerülését. Szót ejtett a sajtóban korábban megjelent, a gyógyszertárak tisztességtelen árképzésével kapcsolatos vádak cáfolatáról, ugyanis kétszáz gyógyszertár vizsgálata után egyértelműen kiderült, hogy a vád nem állja meg a helyét.

Ezt követően dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-től megküldött gyógyszertárak működésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

   –  Az MGYK 2019. évi mérlegbeszámolójának véglegesítése

Dr. Gutay Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, a veszélyhelyzeti eljárásrendnek megfelelően tárgyalták meg a mérlegbeszámolót, amivel kapcsolatban kifogás nem merült fel, a küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolták.

   –  Beszámoló a TEÉ május 19-i üléséről

Dr. Nyíri László beszámolóját a TEÉ ügyrendjével kezdte. Ismertette a szükséges módosításokat, illetve azok céljait. Az ügyrendet az országos elnökség jóváhagyta.

Ezt követően részletezte a TEÉ összejövetelének további napirendi pontjait: dr. Hankó elnöki tájékoztatóját, az EGIS-díjjal kapcsolatos változásokat, az asszisztensképzésssel kapcsolatos felmérést, az Ifjúsági munkabizottságba történő delegálásokat és a Patikanap elhalasztását.

A TEÉ elnöke tájékoztatott, hogy a TAJ-szám bemondására alapozott gyógyszerkiváltás lehetőségének visszavonását a TEÉ konszenzussal kezdeményezi. Ezt követően az elnökség is egyhangúlag szavazott arról, hogy ez a lehetőség minél gyorsabban szűnjön meg.

   –  Döntés a munkabizottságok összetételéről és programjáról

A Szakmai Munkabizottság összetételéről dr. Fang Simon számolt be. Az elnökség elfogadta a beszámolót, és felkérte dr. Fang Simont, a bizottság vezetőjét az előterjesztésben foglaltak megszervezésére.

 Az Ifjúsági Munkabizottság összetételét és programját dr. Szilvay András terjesztette elő, amit az elnökség elfogadott. Felkérte továbbá dr. Szilvay Andrást, a bizottság vezetőjét a bizottság munkájának megszervezésére és irányítására.

   –  Munkabizottságok és projektek tevékenységével kapcsolatos beszámolók

Az egyes munkabizottság vezetői és a projektvezetők, illetve képviselőik röviden beszámoltak tevékenységekről. Az elnökség tagjai megállapodtak abban, hogy a jövőben minden elnökségi ülésen hangozzanak el ezek a beszámolók.

   –  MGYK Facebook-oldalának működési rendje

Az elnökség az MGYK Facebook-oldalának működtetésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyta dr. Csapi Bence elnökségi tag megbízását a főszerkesztői feladatok, dr. Gyarmati-Vörös Kinga, dr. Lőrincz Zsuzsa és dr. Németh Ákos gyógyszerészeket az oldal szerkesztői feladatainak ellátására. Felkérte továbbá őket a Kommunikációs Munkabizottságban való részvételre. Az elnökség a Facebook-oldal működtetésére vonatkozó eljárásrendet elfogadta és 2020. május 22-vel hatályba léptette.

   –  Döntés a Humvo Nonprofit Zrt. igazgatóságába történő delegálásról

A HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságába az elnökség újabb egy éves időtartamra dr. Horváth-Sziklai Attilát delegálta.

    –  2020. évi Patikanap

A Covid-19 járvány miatt elhalasztott Patikanap országos megnyitója szeptember 16-án kerül megrendezésre.

mgyk.gyh

2018-2020 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél