Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2020. október 18.
Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott októberi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2020. október 15-én videokonferencia keretében tartotta soron következő ülését. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel – amelybe bekapcsolódott dr. Szűcs Attila, az OGYÉI főigazgató helyettese és dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész – dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét.

A napirend elfogadása után dr. Kaló Tamás, a Phoenix Pharma Zrt. 2020. február 1-én megválasztott vezérigazgatója mutatkozott be a Kamara elnökségének. Az eredeti tervek szerint erre korábban került volna már sor, de tavasszal a járvány, nyáron pedig a szabadságolások miatt kellett halasztani a bemutatkozást. Az új vezérigazgató ismertette a cég 2019-től, két lépésben történő vezetőváltásának részleteit. Mint mondta, „tervezett váltás” volt, hogy dr. Küttel Sándor feladatait két, a cégnél már régóta vezető pozícióban lévő személy Wolfgang Wallisch és Kaló Tamás vette át. Részletezte vezetési elveit, amit személyes bemutatkozása követett. Közgazdász, és szinte a diplomája megszerzése óta folyamatosan a Phoenix cégcsoportnál dolgozott. Szólt az elmúlt időszak eseményeiről és terveikről, jövőképükről is. A mintegy háromnegyed órás tájékoztató részletes betekintésre adott lehetőséget a Phoenix gyógyszerpiaci pozícióiba, terveibe és a gyógyszertárakkal folytatott kapcsolatok „filozófiájába” is.

Ugyancsak ezen az elnökségi ülésen – a délutáni órákban – került sor a Euromedic-Pharma ZRt. gyógyszertári projektjének bemutatására. Mint ismeretes, a Euromedic vezetői mintegy másfél évvel ezelőtt már jelezték a Kamara elnökségének ezt a tervüket, amit most  Kiss-Leizer György, a cég igazgatója ismertetett. Céljuk a közforgalmú gyógyszerellátás területén folytatott szolgáltatás-növelő tevékenység, valamint a független patikáknak szóló Partner Patika Program bevezetése.

A Phoenix vezérigazgatójának bemutatkozás után az előző ülés óta eltelt időszak kamarai eseményeit ismertette az elnök. 

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Szeptember 22-én prof dr. Kásler Miklós dr. Hankó Zoltánnak egyeztetett – az erről szóló beszámoló később önálló napirendi pontként is szerepelt.

– Az elnök szeptember 23-án videómegbeszélést folytatott a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős helyettes államtitkárával és munkatársaival a kiskereskedelmi különadóról. A megbeszélésen többféle megoldás körvonalazódott, de „a különadó kivezetése nem lesz egyszerű feladat” – mondta az elnök. A megbeszélésen megállapodás született, hogy a Kamara konkrét javaslatot tesz a témában. A Pénzügyminisztérium vezetői indokoltnak tartják, hogy a vidéki kisforgalmú gyógyszertárak működőképességének a megőrzése érdekében intézkedésekre van szükség, melyek érdekében az EMMI vezetőinek a javaslatait várják. Az elnök a tárgyaláson az étrend-kiegészítők áfájával kapcsolatos, a MÉKISZ-szel előzetesen egyeztetett javaslatot is előterjesztett. A Pénzügyminisztérium szerint lehet érdemi egyeztetést folytatni ebben a témában, ha az intézkedés a feketegazdaság csökkentését eredményezi.

– A Kamara elnöke és igazgatója megbeszélést folytatott a Biztonságos étrend-kiegészítő program fejlesztéséről a MÉKISZ és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület vezetőivel. A megbeszélésen szóba került az áfa csökkentése, továbbá olyan jogszabályi korrekcióknak a lehetősége, amelyek segíthetik, hogy valamennyi gyógyszertár minőségtanúsításon átesett, biztonságos étrend-kiegészítőket forgalmazzon. Az elnök tájékoztatása szerint a következő napokban kerül sor a MAGYOSZ-szal ebben a témában a soron következő egyeztetésre.

– Az elnök és dr. Sohajda Attila október 8-án egyeztetett dr. Csiki Zoltán helyettes államtitkárral a gyógyszerészeti főosztály vezetőinek a jelenlétében, ahol megkezdődött a függőben lévő kamarai kezdeményezések áttekintése. A témához kapcsolódó részletes tájékoztatás a prof. dr. Kásler Miklós miniszterrel folytatott megbeszélésről szóló beszámoló keretei között hangzott el. Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott októberi üléséről

– A Kamara – a két társkamarával együtt – október 5-én kora délután kapta meg az „Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról” c. törvénytervezetet véleményezésre. A véleményezési határidő aznap 16:30 óra volt, így mindösszesen 3 óra maradt a véleményezésre. Ezért testületi álláspont kialakítására nem is volt lehetőség, így a kamarai álláspontot az elnök ennek hiányában küldte meg – határidőn belül. (A téma önálló napirendi pontként is szerepelt.)

– Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója és dr. Szűcs Attila, az OGYÉI főigazgató helyettese egy olyan applikációról tárgyalt a kamarai elnökkel, amely a lakosság számára adna tájékoztatót arról, hogy egy adott gyógyszer hol, melyik patikában kapható, hogy ezzel is csökkentsék a gyógyszerhiányokkal kapcsolatos negatív lakossági érzéseket. Ezzel kapcsolatban dr. Hankó előre egyeztetett kamarai álláspontot képviselt, ahol kifejtette, hogy szakmapolitikailag nem tartják jónak ezt az irányt és más megoldások szükségesek a gyógyszerhiányok csökkentésére. A Kamara több elemből álló javaslatot adott át az OGYÉI főigazgatójának.

– A vidék gyógyszerellátásával kapcsolatban Gyopáros Alpár modern települések felelős kormánybiztos közvetlen munkatársa, Vámos Zoltán a kamarai elnökkel és az igazgatóval folytatott „rendkívül nyitott” megbeszélést. „A kamarai szempontból fontos tényezőket végig tárgyaltuk” – emelte ki az elnök és mint mondta: reális lehetőség nyílt a Kamara által képviselt álláspont figyelembevételére. Elsődleges szempont, hogy a most működő kistelepülési közforgalmú és fiókgyógyszertárak működését stabilizáljuk, a jelenleg ellátatlan településeken a legközelebbi gyógyszertár közreműködésével történjen előrelépés és a gyógyszertár joga és felelőssége legyen a gyógyszer betegig történő eljuttatása. Az elnök elmondta: végre reális lehetőséget lát arra, hogy a kistelepülések gyógyszerellátását ne gyógyszerautomatákkal, nagykereskedői speditőr cégekkel vagy a postával akarják megoldani.

– Az elnök részletes tájékoztatást adott az OGYÉI Élelmezés- és Táplálkozástudományi Főigazgatóság területért felelős főigazgató helyettesének, Feigl Editnek a Biztonságos étrend-kiegészítő program létrehozásának szükségességéről, létrehozásáról, működési tapasztalatairól és azokról a tervekről, amelyek a program kiteljesedését és politikai-hatósági elismerését célozzák. Az elnök elmondta, hogy eredetileg úgy került előkészítésre a program 2016-ban, hogy az alapító tagok között az OGYÉI részvételére is számítottak. Hankó tájékoztatott, hogy az OGYÉI főigazgató-helyettese szerint a NÉBIH ismét tervezi a gyógyszertárak „élelmiszer-forgalmazással” kapcsolatos tevékenységének ellenőrzését. Az elnök ezt fölöslegesnek és indokolatlannak tartja, amiről, mint mondta, „az étrend-kiegészítő programhoz kapcsolódóan az OGYÉI-vel közösen kell meggyőznünk a NÉBIH-et”.

– Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész jelezte az elnöknek, hogy a tiszti gyógyszerészek megkezdik a szerializációs kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését. A „kijelentések” végzése a gyógyszertárak jogszabályi feladata és a rendszer elindulása óta tartó átmeneti idő vége felé járunk. Az elnök jelezte, hogy a tiszti főgyógyszerésszel folytatott megbeszélés szerint az ellenőrzések most még tájékozódó jellegűek, hogy fel lehessen mérni az előírások teljesítési gyakoriságát.

 Kamarai megbeszélések, események

– Az országos patikanapot – a járványra tekintettel – június első szerdájáról szeptember 23-ra halasztotta az elnökség azt remélve, hogy az előző évekéhez hasonló programokat meg lehet szervezni. A járvány második hulláma ezt a tervet is meghiúsította. Ezért a Miniszterelnöki Kabinetiroda közreműködésével videóköszöntővel emlékeztek meg a patikanapról. Ebben köszöntötte a gyógyszerészeket prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter, prof. dr. Szökő Éva MGYT elnök, dr. Somogyi Orsolya adjunktus, elnökségi tag, az adherencia-program felelőse ésdr. Hankó Zoltán. A köszöntő a honlapon és a Kamara Facebook-oldalán elérhető, továbbá a szövege megjelent a Gyógyszerészi Hírlap októberi számában.

– Szeptember 24-én több kamarai munkabizottság is megbeszélést folytatott, amelyeken a korábban a munkabizottságoknak az elnökség által kiszignált feladatok végrehajtása volt napirenden. Az elnök külön is megemlítette a szakmai és a jogi munkabizottságot, amelyekre nagy volumenű, átfogó feladatok megoldása vár – határidővel.

– Október 5-én a Területi Elnökök Értekezlete rendkívüli, videokonferencia keretében tartott ülését – amelyen részt vett dr. Hankó Zoltán, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Sohajda Attila – a központi finanszírozással fejlesztett gyógyszertári szoftver és a tőkeprogram újra aktiválása miatt hívták össze, azonban ezek mellett több aktualitás is terítékre került. Ezek között szerepelt az orvosi bérek rendezése és a gyógyszertári ügyelettel foglalkozó előterjesztés megvitatása. Az értekezletről dr. Nyíri László és dr. Hankó Zoltán számolt be; a megbeszélésen 19 területi szervezet képviseletét biztosították a helyi vezetők.

– A Felügyelő Bizottság október 6-i ülésén a Bizottság elnökének kérésére részt vett dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila is. Az ülésen részletesen egyeztettek a bizottság ügyrendjének lehetséges módosításáról, a rövid utas döntéshozatal eljárásrendjéről és arról, hogy milyen eszközökkel lehet a felügyelő bizottsági döntésekhez szükséges valamennyi információhoz a bizottsági tagoknak a legegyszerűbben hozzájutni. Az elnök elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság kontroll-feladatainak egy része határidőhöz kötött (hiszen pl. a küldöttközgyűlési beszámolókhoz kapcsolódó bizottsági döntéseket a küldöttközgyűlést megelőzően meg kell hozni). Az elnökségi határozatok normakontrollja pedig azt a célt szolgálja, hogy a határozatok jogszabályszerűségét, az alapszabályban lefektetett kamarai célok teljesítését és a döntések „integritását” a felügyelő bizottság folyamatosan kontrollálja. A Felügyelő Bizottság ülésén elkezdődött az előkészítése egy olyan megbeszélésnek, amelyen a területi szervezetek felügyelő bizottságainak elnökeivel fognak egyeztetni az országosan egységes gyakorlat kialakítása érdekében.

– A gyógyszertárak adatszolgáltatásával kapcsolatban dr. Bartus György, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Sándor Csaba és dr. Hankó Zoltán egyeztetett az IQVIA képviselőivel.

– Az adatvédelem továbbképzésekbe történő felvételéről dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Sándor Csaba egyeztetett Antal Tiborral. A kreditpontos online továbbképzés felvétele már megtörtént, a közzététele (a továbbképzés meghirdetése) heteken belül várható.

Egyéb kamarai aktivitások

– Szeptember 26-án mutatta be dr. Beer Miklós püspök Budapesten a Fő utcai Kapucinus templomban az MGYK közelmúltban elhunyt örökös tiszteletbeli elnökéért az engesztelő gyászmisét, melyen a Kamara több volt és jelenlegi vezetője és számos gyógyszerész is jelen volt.

– Az MGYK első elnöke, prof. dr. Vincze Zoltán idén szeptember 30-án töltötte be 80. életévét. Ez alkalomból a Kamara elnöksége és tagsága képviseletében levélben köszöntötte a professzort a Kamara elnöke és igazgatója. Az ünnepelt levélben fejezte ki köszönetét.

– A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége szeptember 28-i közgyűlésén új vezetőket választott. Dr. Hankó levélben mondott köszönetet dr. Küttel Sándor nyugdíjba vonulása miatt leköszönt elnöknek a gyógyszertárak érdekében a Szövetség elnökeként folytatott tevékenységéért. Ugyanígy levélben gratulált dr. Feller Antal új elnöknek.

– Dr. Hankó előadott a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. online konferencián az EESZT gyógyszertári vonatkozásairól. Előadása írásos változatát a területi elnökök és az elnökség tagjai megkapták és megjelenik a Gyógyszerészet októberi számában.

– Az MGYT szeptember 25-i, a Gyógyszerészek Világnapja alkalmából szervezett videokonferenciáján dr. Hankó Zoltán is az előadók között volt. Előadása a Világnap tematikájához igazodva a COVID-járvány gyógyszerellátással kapcsolatos tapasztataltairól szólt.

– Az elnököt a MOSZ 30. kongresszusára köszöntő előadás tartására hívta meg a MOSZ leköszönt és új elnöke. Az előadás a kongresszus október 10-i, szombati napján délelőtt hangzott el. Dr. Hankó az erről szóló tájékoztatóban elmondta, hogy több mint 10 év után volt ismét MOSZ konferencia meghívottja és bízik abban, hogy az elmúlt hónapokban folytatott egyeztetések mentén az együttműködés a két szervezet között újra indulhat.

– A Hatoscsatorna Feketén-fehéren című műsorában a Patikanap kapcsán dr. Hankó Zoltánt, dr. Somogyi Orsolyát és dr. El Koulali Zakariást kérdezték a gyógyszerészeket érintő aktuális kérdésekről. A több mint háromnegyed órás beszélgetés a hatoscsatorna felületein és a Kamara honlapján is elérhető.

– A szeptemberben újra indult egyetemi képzések keretei között dr. Hankó, dr. Sohajda Attila és dr. Somogyi Orsolya tartott előadást a szakképzésben, valamint a gyógyszerészek kötelező szinten tartó továbbképzésén.

– Az „Így főznek a gyógyszerészek” című könyv megjelentetéséről egyeztetett a kiadóval dr. Csapi Bence, Gyarmatiné dr. Vörös Kinga, dr. Kerék Dániel, az elnök és az igazgató. A megbeszélésről szóló beszámoló önálló napirendi pontként is szerepelt. A beszámolót az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette azzal, hogy a könyv megjelentetéséről az anyagi kondíciók megfelelő előkészítése után lehet csak dönteni. 

– A beszámolók között az elnök külön is felhívta a figyelmet az adherencia fejlesztést szolgáló videók terjesztésére és megosztására. A dr. Somogyi Orsolya által készített 20 részes sorozat célja a gyógyszerfogyasztó betegek edukációja a gyógyszerhasználattal kapcsolatos legfontosabb ismeretekről. Ez a törekvés akkor lehet eredményes, ha minél többen látják a videókat, ehhez viszont az szükséges, hogy minél több gyógyszerész ossza meg az ismeretségi körében.

A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Megbeszélés prof. dr. Kásler Miklós miniszterrel. Elsőként a prof. dr. Kásler Miklós EMMI miniszterrel folytatott szeptember 22-i egyeztetésről számolt be az elnök.  „A nyári bizalmi konfliktus után mindkét részről megvan a megoldásra való törekvés. A megbeszélésen tisztáztuk a nyári vita körülményeit és annak személyes vonatkozásait lezártuk” – mondta az elnök. Az elnök részletes tájékoztatást adott a miniszternek a függőben lévő ügyekről, mondva, hogy „a szemünk előtt porlad szét mindaz az eredmény, amire 2010 és 18 között oly büszkék lehettünk.” Az elnök beszámolója szerint prof. dr. Kásler Miklós egyetértőleg fogadta a tájékoztatást, akitől a kamarai elnök segítséget kért ezek rendezésére. Első lépésként a miniszter kijelölte azt a személyt, akivel a kamarai elnök a továbbiakban tárgyalhat: október elején dr. Csiki Zoltán helyettes államtitkár feladatai közé került a gyógyszerügyekkel való foglalkozás is.  Az első egyeztetésre október 8-án került sor, amelyen a Kamara képviseletében dr. Sohajda Attila is részt vett. Ezen számos, korábban már benyújtott kamarai kezdeményezést újra átadtak a kamarai képviselők. Az elnök külön is kérte a szakképzési rendelet módosítására és az ügyelet részletes szabályozására vonatkozó előterjesztések minél gyorsabb menedzselését.

– Új, állami fenntartású szoftver. Az elnökség önálló napirendi pontban tárgyalt a központi finanszírozásban fejlesztés alatt álló, a gyógyszertárak informatikai rendszerét kiszolgáló, állami fenntartású szoftverről. Mint ismeretes, az ÁEEK szeptember 30-án adott ki közleményt a fejlesztésről. Az elnök tájékoztatott, hogy már jóval a közlemény megjelenése előtt megszületett a politikai döntés a fejlesztésről. Az ÁEEK közbeszerzési pályázatot írt ki, amely eredményesen lezárult. A nyertes céggel a szerződést az ÁEEK megkötötte és elindult a felhő alapú szoftver fejlesztése is. Az elnökség fontosnak tartja, hogy az új szoftver a gyógyszertárak igényeit maximálisan kiszolgálja és reális alternatíva legyen a gyógyszertáraknak. Ezért az elnök javaslatára személyi felelősöket jelölt ki az elnökség a gyógyszerészi szempontok képviseletére.

– Patikai Tőkealap. A Kormány rendeletével módosította az „A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről” szóló 212/2013-as sz. rendeletét. Ennek értelmében a tőkealap kezelőjeként a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság került kijelölésre. Az elnök emlékeztetett, hogy a Patika Tőkealapra vonatkozó kormányzati döntés a patikahitelre vonatkozó döntéssel egyidejűleg született meg 2013-ban, azonban az igénybevételét eddig számos tényező hátráltatta. Mint mondta, először a „négyes” szabály hatálya alatt állt az alap, emiatt nem lehetett elérni, majd amikor ezt a gyógyszer-gazdaságossági törvényben módosították, az okozott problémát, hogy a tőkealap kezelőjét a törvény megnevezte, de időközben megváltozott a neve. Ez után a tőkealap kezelőjének kijelölési jogát a Kormány kapta meg, de sokáig nem volt egyértelmű, hogy rendeletben kell kijelölni a tőkealap-kezelőt, vagy kormányhatározat nevezi majd meg. Az azonban évek óta nyilvánvaló volt, hogy a Hiventures Zrt. kapja meg ezt a feladatot, ezért több mint két évvel ezelőtt a legapróbb részletekről is megállapodtak a tőkealap kezelőjével. (A Hiventures állami tulajdonban lévő tőkealap-kezelő, amelynek feladata start up cégek és a kkv-szektor támogatása – a szerk.) Most az a feladat – mondta az elnök –, hogy aktualizáljuk a feltételeket. A Hiventures vezetőivel az elnök már felvette a kapcsolatot és várhatóan novemberre a szabályzat frissítésére is sor kerül. Az elnökség felhatalmazta az elnököt és dr. Sohajda Attilát, hogy a szabályzat véglegesítéséről tárgyaljon és egyezzen meg a Hiventures Zrt.-vel, a Tőkealap elérhetőségének kommunikációját a gyógyszerészek felé pedig soron kívül el kell indítani.

– Ügyeleti szabályozás.Az OGYÉI és az MGYK közötti ügyeleti-szabályozás megállapodásról szóló tájékoztató előterjesztés következett ez után. Az elnök ismertette, hogy néhány ponton az eredeti kamarai elképzelések módosultak (ilyen pl. a határidők és a készenléti szolgálat elérhetősége), azonban az ügyeleti koncepció továbbra is változatlan elveket tartalmaz. Ezt követően az elnökség megerősítette az OGYÉI és a Kamara konszenzusával előterjesztett ügyeleti koncepciót és támogatja azt. Az elnökség határozatban kérte fel az elnököt, hogy mindent tegyen meg a mielőbbi kodifikáció érdekében.

– Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény. Az elnök és az igazgató tájékoztatott az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényről, amely az elnökségi ülést megelőző órákban került kihirdetésre. Az elnök üdvözölte az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi intézményekben dolgozó orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek bérrendezését, ugyanakkor – személyes véleményként – hozzátette, hogy a foglalkoztatási feltételek változásai az eddigi liberális szemléletű szabályozás végét jelentik ezen a területen is. Mint mondta, ha nem is ilyen ütemezésben és nem is pont ilyen tartalommal, de ehhez hasonló szabályozásra az ÁEEK alá vont egészségügyi intézmények esetén előbb-utóbb számítani lehetett. Ugyanakkor a törvény számos – a gyógyszerészetet érintő – kérdést is felvet. Ilyen pl. a kórházakban foglalkoztatott gyógyszerészek jogállása, a gyógyszerészhallgatók oktatásában nem egészségügyi dolgozóként résztvevő gyógyszerészek bérezése és a közforgalomban foglalkoztatott gyógyszerészekhez viszonyítva nagyon kinyílt bérolló is. A Kamara elnöksége határozatban mondta ki, hogy indokoltnak tartja az egészségügyi jogviszonyról szóló törvény gyógyszerészi vonatkozásainak a részletes feltárását az állami fenntartású egészségügyi intézményekben, az egyetemi képzésben és a közforgalmú gyógyszertárakban. Felkérték az elnököt, hogy az intézeti gyógyszerészek foglalkoztatásában, az egyetemi oktatók javadalmazásában és a lakossági gyógyszerellátásban szükséges javaslatok elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket indítsa el.

– Facebook-oldal fejlesztése.A Facebook kamarai csoport létrehozatala volt a következő napirendi pont. Dr. Csapi Bence először beszámolt az oldal létrehozásának előzményeiről és több adatot – például a látogatottságot is – megosztott az elnökséggel. Ezt követően a csoport létrehozásával kapcsolatos tudnivalókra tért át. „Nagy feladat lesz a csak kamarai tagoknak szóló csoport” – emelte ki. A Facebook-oldal működtetéséért és fejlesztéséért felelősök részvételével további egyeztetésekről döntött az elnökség.

– 2020-as kamarai rendezvények.A 2020. évi tervezett kamarai rendezvényekről dr. Sándor Csaba számolt be. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette, hogy (1) az adatvédelemmel kapcsolatos továbbképzés november 10-12-én, (2) az expediálás szabályairól, a házhozszállításról, az internetes gyógyszerrendelés szabályozásáról szóló miniszimpózium november 4-én, (3) a Gyógyszerész Köztestületi Nap november 28-án kerül megrendezésre – videokonferencia keretei között.

– Támogatások. Végezetül a Kamarához érkezett támogatási kérelmekről döntöttek. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának és a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának 150.000 – 150.000 Ft támogatást szavaztak meg TDK konferencia szervezéséhez.

 

mgyk.gyh

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél