Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2020. szeptember 18.
Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott szeptemberi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2020. szeptember 17-én videokonferencia keretében tartotta soron következő ülését. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel – amelyen részt vett dr. Szűcs Attila, az OGYÉI főigazgató helyettese és dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész – dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét.

Ezt követően a kamarai elnök dr. Szabó Sándor, az MGYK örökös tiszteletbeli elnöke temetéséről számolt be. A gyászszertartást dr. Beer Miklós püspök végezte. A Nemzeti Fórum, a Polgári Orvoskör és a barátok nevében dr. Fejér László, az MDF egészségpolitikai tanácsának volt elnöke; Ipolydamásd község képviseletében, ahol dr. Szabó Sándor díszpolgár volt, Rományik Ferenc polgármester; a gyógyszerész-társadalom részéről dr. Hankó Zoltán mondott búcsúztatót. Az elnök tájékoztatott, hogy az emlékmisére a római katolikus egyház szertartása szerint szeptember 26-án (szombaton) de. 10:00 órai kezdettel Budapesten a Fő utcai Kapucinus templomban kerül sor. Azt is jelezte, hogy terveik szerint a járványhelyzet elmúltával emlékülést tartanak a volt kamarai elnök tiszteletére.

A napirend elfogadása után az előző ülés óta eltelt időszak kamarai eseményeit ismertette az elnök. 

Kamarai megbeszélések, események

– A Területi Elnökök Értekezlete a küldöttközgyűlés előkészítése, illetve megfelelő lebonyolítása érdekében szeptember 3-án videokonferencia-megbeszélést tartott dr. Nyiri László TEÉ elnök vezetésével. A megbeszélésről dr. Nagy Vilmos, a TEÉ alelnöke számolt be. A főbb témák a 2021-es költségvetési tervezet és az Etikai Kódex módosítása volt. Mint mondta, a megyei etikai bizottságok elnökei örültek, hogy etikai kérdésekben és a kódex módosításával kapcsolatban kifejthették véleményüket. Egységes álláspont alakult ki, hogy a bizottságok munkáját nagyban segítheti a kódexbe beépült eljárásrend, amivel egységessé tehetők az eljárások minden megyében. (A küldöttközgyűlés értékelése később önálló napirendi pontként szerepelt.) 

– A Kamara a tagjai számára Facebook-csoportot tervez elindítani, ezzel kapcsolatban több egyeztetés is volt az elmúlt hetekben. A létrehozandó csoport célja, hogy a gyógyszerészek gyorsan és autentikus válaszokat kapjanak szakmai kérdéseikre. Az elvi keretekről megállapodtak.

– A Kamara tisztikara megbeszélést folytatott, ahol több téma is felmerült, köztük a FoNo VIII-cal kapcsolatos kamarai elvárások és teendők kiemelt fontosságúak.

– Az elnök beszámolt, hogy az MGYK Vas Megyei Szervezete elnökválasztást tartott, mivel az eddigi elnök, dr. Binó Györgyné egészségi problémák miatt kérte a felmentését. Az új elnök dr. Németh Ákos (ifj.) lett, akivel a választást követően dr. Hankó egyeztetett és megválasztásához ezúton is gratulált. Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott szeptemberi üléséről

– Újra indultak a koronavírus-tájékoztatók – folytatta a kamarai elnök. A járványhelyzet indokolja a gyógyszerészek ez irányú tájékoztatását, de az elnök azt is kiemelte, hogy egy gyógyszerész végzettségű személyre hivatkozva a médiában széles körben jelentek meg olyan, a járványhelyzettel kapcsolatos sajátos álláspontok, amelyekkel szemben indokolt volt a Kamara szakmai álláspontjának újólagos bemutatása. Az elnökségi ülésig a második hullám alatt a harmadik tájékoztató is elkészült. A terjesztés a tavaszi gyakorlatnak megfelelő: az MGYK honlapján és Facebook-oldalán jelenik meg minden tájékoztató, amelyet a területi szervezetekhez is megküldve, közvetlen e-mailként minden kamarai tag megkap saját területi szervezetétől.

– A Kommunikációs Bizottság szeptember 14-i üléséről dr. Bunyevácz Zsuzsa számolt be. Itt értékelték az előző lapszámot és elkészítették a soron következő hírlap tervezetét, valamint aktuális kommunikációs kérdéseket is megtárgyaltak. 

OGYÉI

– A gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos közös OGYÉI-MGYK álláspont kialakítása érdekében dr. Szűcs Attila, az OGYÉI főigazgató helyettese, dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész, dr. Hankó Zoltán elnök és dr. Sohajda Attila egyeztetett. A konszenzus megszületett, amelynek az Egészségügyért Felelős Államtitkárságra történő benyújtásáról is döntöttek. A közös állásponttal az ügyeleti/készenléti kijelölést és eljárásrendet illetően normatív szabályozást szeretnének elérni. „Remélhetőleg az EMMI akceptálni fogja a közös előterjesztést” mondta a kamarai elnök. Dr. El Koulali Zakariás hozzátette, hogy a normativitás mellett cél volt az is, hogy „a gyógyszerészek terheit csökkentsük és a lakosság se járjon rosszabbul.” A tiszti főgyógyszerész megköszönte a Kamara tárgyalások során mutatott kompromisszumkészségét.

Társkamarák

– A Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökei és közvetlen munkatársaik a 9 köztestület ÁSZ-ellenőrzéséről készült elemzésről egyeztettek. Az MGYK részéről dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Torma Ádám is részt vett a megbeszélésen, tapasztalataikról be is számoltak az elnökségi ülés részvevőinek. Az ÁSZ-elemzésről kialakult köztestületi vélemények hasonlóak, az esetleges következményeket a szervezetek eltérően ítélik meg.

– A MESZK VII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusán dr. Hankó Zoltán vett részt. Az előadók között volt dr. Müller Cecília és dr. Merkely Béla, Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere pedig videóüzenetben küldte el üdvözletét.

Szakmai szervezetek

– Az MGYTCongressus Pharmaceuticus Hungaricus XVI. (CPH) rendezvénye a járványhelyzetre tekintettel online videó-konferencia keretében került megrendezésre. Az MGYT elnöksége a konferencián dr. Hankó Zoltánnak a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság legmagasabb kitüntetését, a Kazay Endre Emlékérmet adományozta. „Ez nemcsak az MGYT-hez fűződő személyes kapcsolatomnak szól, hanem az MGYT és az MGYK stratégiai együttműködésének is a visszaigazolása” – emelte ki az elnök. A CPH kongresszuson több kamarai tisztségviselő is előadással szerepelt, így pl. dr. Somogyi Orsolya és dr. Szilvay András is. Az EESZT-vel kapcsolatos kerekasztal megbeszélésen a kamarai elnök is előadott, a moderátor szerepét pedig dr. Gyarmati-Vörös Kinga budapesti alelnök töltötte be.

– Az étrend-kiegészítő ipar aktuális kérdései” című MÉKISZ konferencia szeptember 9-én a gyógyszerészeknek egyben továbbképzésül is szolgált. Az előadók között szerepelt dr. El Koulali Zakariás, dr. Csupor Dezső és dr. Hankó Zoltán is.

Egyéb egyeztetések

– A négy gyógyszerészképző egyetem, a Kamara, az MGYT és a MOSZ képviselői oktatási miniszimpóziumot tartottak annak érdekében, hogy beszámoljanak a kurrikulum-reform állásáról és összehangolják egyes tantárgyak tematikáját és módszertanát. Az elnök beszámolt, hogy különös jelentősége van a kórházi-klinikai gyógyszerészet, a gyógyszerügyi ismeretek és a gyógyszerészi gondozás összehangolásának. „Remény van arra, hogy a továbbiakban az egyetemek, függetlenségük megtartásával, összehangoltan végezhetik oktató tevékenységüket” – emelte ki az elnök. 

– Dr. Vajer Péter (AEEK, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet) és dr. Hankó Zoltán az adherencia fejlesztését szolgáló program további teendőiről folytatott megbeszélést.

– Az étrend-kiegészítőket gyártók egyik meghatározó cégének tulajdonos-vezetőjével folytatott a kamarai elnök reménykeltő tárgyalást. A cég ugyan sok gyógyszertárnak szállít saját gyártású étrend-kiegészítőket, azonban eddig nem csatlakozott a programhoz és ezzel a vele üzleti kapcsolatban álló gyógyszertárak csatlakozását is fékezi. Az elnök beszámolója szerint az elvi jelentőségű problémákat tisztázták és remény van arra, hogy egy következő megbeszélésen már a programhoz való csatlakozás operatív kérdéseiről tárgyalnak majd.

– A kamarai elnök, dr. Bartus György, dr. Nagy Vilmos, dr. Fang Simon, dr. Horváth-Sziklai Attila informatikai fejlesztésekről egyeztetett piaci szereplőkkel, a NEAK-kal, az EESZT-vel és az OGYÉI-vel.

Egyebek

– Az elnök újból felhívta a figyelmet az adherencia fejlesztését szolgáló, a honlapon és a Facebookon is megtalálható videókra, és kérte, hogy minél többen osszák meg azokat.

– Az idei Patikanap elmarad, a tervek szerint egy kisfilm készül majd vele kapcsolatban.

Ezt követően az egyes munkabizottságok és projektek vezetői számoltak be tevékenységükről, majd dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Elsőként a gyógyszertári asszisztens- és szakasszisztens-képzéssel foglalkozó előterjesztést vitatták meg dr. Horváth-Sziklai Attila előterjesztésében. Az elnökség döntése értelmében jelzéssel élnek az ágazati miniszter felé, miszerint a képzéssel kapcsolatos jogszabályban, hivatásrendi kamara részére körülírt hatáskört és feladatot a Kamara a gyógyszertári asszisztensek és szakasszisztensek vonatkozásában el kívánja látni. A napirend megtárgyalását követően az elnök úgy fogalmazott, hogy „végre megvalósulhat, hogy nem külső szemlélőként és támogató partnerként, hanem meghatározó pozícióban, számon kérhető felelősséggel vegyünk részt a gyógyszerészek legközvetlenebb munkatársainak a képzésében”. A napirend megtárgyalását követően a konzultációba bekapcsolódott dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke is, aki az operatív előrelépés érdekében további egyeztetést javasolt. 

– A küldöttközgyűlés értékelése következett ez után. Az elnök szerint különösen fontos volt a küldöttközgyűlés eredményes megrendezése, mert a járványhelyzet és a jogszabályi rendelkezések miatt csak nagyon rövid idősáv állt rendelkezésre. A kamarai elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik aktívan részt vettek a küldöttközgyűlés előkészítésében és lebonyolításában. Mint mondta, bevált az az elnökségi döntés, hogy a szervezés egyes részeire személyi felelősöket neveztek ki. A következő négy pontban született határozat (1) az elnökség köszönetnyilvánítása, (2) az elnöki beszámolóban elhangzottaknak megfelelően az elnökség különösen fontosnak tartja a gyógyszerészek és gyógyszertárak integritásának erősítését, (3) a Kamara vezetői kérik az elnököt, hogy az OGYÉI vezetőivel tisztázza a járvány miatt bezárásra kényszerülő gyógyszertárak eljárásrendjét, (4) valamit kérték, hogy az újonnan megválasztott tisztségviselők a küldöttközgyűlésen elhangzott összeférhetetlenségi nyilatkozatot írásban is nyújtsák be a Kamarának.

– A továbbiakban az Ifjúsági Állandó Bizottság összetételéről, működési elveiről és programjáról döntöttek. Dr. Szilvay Andrásnak, a bizottság elnökének az előterjesztését az elnökség elfogadta.

– Az Etikai Kódex módosításából fakadó kamarai feladatok kerültek górcső alá ezt követően. Az előterjesztés szerint a kódex módosítása részben szövegpontosító, részben eljárásjogi részleteket rögzítő, részben pedig szakmapolitikai vonatkozású. Az előterjesztő dr. Hankó Zoltán szerint ez utóbbiak közé tartozik a betegirányítás korlátozása, a népegészségügyi programokban való részvételi kötelezettség és a szindikálásos megállapodásokban való részvétel etikai vétségként való meghatározása. A módosításokról a gyógyszerész-társadalom széles rétegeit tájékoztatni kell, és el kell tudni érni, hogy a kódexben foglaltaknak érvényt tudjunk szerezni. Az előterjesztésről „első olvasatban” tárgyaltak, mert a téma további megbeszéléseket igényel, így döntés is csak a következő elnökségi ülésen várható.

– A gyógyszerészek népegészségügyi aktivitásának lehetőségeivel foglalkozó előterjesztés következett ez után. Dr. Somogyi Orsolya beszámolt az Egészségügyi Menedzserképző Központ és a Kamara közti együttműködésről. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztést.

– A kamarai tagokkal való interaktív kapcsolattartásra vonatkozik a Meducator ajánlat, amely professzionális keretek között teszi lehetővé videokonferenciák és továbbképzések szervezését. Ennek megismerése után az elnökség úgy döntött, hogy megállapodást kötnek az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiumával (a Meducator gazdájával), továbbá kijelölte a Kamara őszi programjainak a megállapodásnak megfelelő átalakításának személyi felelőseit.

– Az MGYK Facebook-oldaláról, az aktivitás fokozásáról dr. Gyarmati-Vörös Kinga tájékoztatott. Az elnökség felkérte dr. Gyarmati-Vörös Kingát és dr. Csapi Bencét, hogy az oldal fejlesztéséről és a Facebook-csoport létrehozásáról szóló tervezetet szeptember 30-ig készítsék el.

mgyk.gyh

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél