Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. december 18.
Beszámoló az új elnökség alakuló üléséről

Az MGYK újonnan megválasztott elnöksége 2023. december 14-én tartotta alakuló ülését a Kamara budapesti székházában, amelyet dr. Hankó Zoltán vezetett. Az elnökség tagjai végig határozatképes létszámban voltak jelen. Az összejövetelen a MOSZ képviseletében dr. Csontos Ildikó alelnök, valamint több olyan kamarai vezető is részt vett, akik korábban vettek részt a kamarai munkában.

Az új elnökség alakuló ülése dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, aki külön üdvözölte az újonnan megválasztott és korábbi tagokat. Ezt követte jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, majd a napirend elfogadása következett.

Beszámoló az új elnökség alakuló ülésérőlA kamarai elnök – elsősorban az új tagok számára – ismertette a Kamara működésében korábban kialakult általános alapelveket. A negyedik ciklusát kezdő elnök elmondta, hogy mindig is személyes vállalása volt Kamarán belüli egység megteremtése és az igazság érvényesítése, ez utóbbi nem kevesebbet jelent, minthogy „tudatosan nem hazudunk”. Úgyszintén fontos feladatnak tartja olyan struktúra kialakítását a gyógyszerészetben, ahol „megéri jónak lenni és nem éri meg rosszat tenni” – egy rossz struktúra ugyanis sok negatív következményt okozhat. A továbbiakban szakmapolitikai kérdésekről osztotta meg a véleményét. Felhívta a figyelmet arra a régi kamarai tapasztalatra, hogy sosincs olyan, hogy egy adott ügyet örökre megoldottak vagy örökre elvesztettek volna. Folyamatosan, minden témában napra késznek kell lenni – hangzott el. Kiemelte, a Kamara elsődleges tárgyalópartnere a mindenkori közhatalom, hiszen a kamara része a közhatalmi rendszernek. Pártpolitikai szereplőkkel néha ugyan kapcsolatba kerülhetnek, de pártpolitikába nem mehetnek be. Úgyszintén alapelvként említette, hogy egyéni személyes érdek soha semmilyen tárgyaláson nem képviselhető. Fontosnak tartotta továbbá, hogy minden kamarai képviselő integritását biztosítani kell, a magánéletben és közéletben is.

Az Alapszabályt mindenkinek kötelessége figyelembe venni, különös tekintettel a kamarai célokra, amelyekkel kamarai vezető nem helyezkedhet szembe. A Felügyelő Bizottság hatáskörét már az előző ciklusban kiszélesítették, a korábbi feladatain túl két újat is bevezettek: a határozatok jogszerűségének kontrollja mellett a célszerűségüknek, illetve a tagok és a Kamara integritásának a felügyelete is hatáskörükbe tartozik. Jogszerűség, célszerűség, integritás – ezek működésük fő jellemzői. Az Etikai Kollégium fontos szerepére is kitért. „Nincs egységes etikai szemlélet a szakmában, az etikai gondolkodást el kell kezdeni összehangolni” – hívta fel a figyelmet. A kamarai kommunikációval kapcsolatban a koordinálás szükségességére hívta fel a figyelmet. Végezetül a nyilatkozattételi rendet ismertette.

Ezt követően dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a kamarai munka technikai részleteiről, majd az előző elnökségi ülés óta történtekről szóló elnöki tájékoztató következett.

 

Az előző ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Hankó részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter november 8-i, a Népjóléti Bizottságban tartott meghallgatásán.

– November 29-én született döntés arról, hogy az MGYK újabb pályázati lehetőséget nyert el.

– A Kamara értesítést kapott arról, hogy a gyógyszerbiztonsági validálással foglalkozó irányelvből technikai okok miatt kiveszik a vis maior expediálást, ugyanis az irányelv megjelenéséig a szükséges jogszabályi korrekciók nem készülnek el.  A területért illetékes BM vezetőkkel a kamarai elnök és a szakmai kollégiumi tagozat elnöke e témában január elején egyeztet.

– Az MGYK küldöttközgyűlésének a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi projektjével kapcsolatos határozatát a kamarai elnök elküldte dr. Pintér Sándor belügyminiszternek, dr. Takács Péter államtitkárnak, dr. Bidló Judit helyettes államtitkárnak, dr. Müller Cecília országos tiszti főorvosnak, dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerésznek, valamint Vecsei Miklósnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökének. „Visszajelzést ez idáig nem kaptam” – hangzott el.Beszámoló az új elnökség alakuló üléséről

– Dr. Juhász Roland, a kormányzati Gondosóra program felelőse és a kamarai elnök megbeszélésén elvi megállapodás született arról, hogy a gyógyszertárakat bevonják a programba. Ennek részleteire a kamara január elejéig tesz javaslatot

– A Kamara egy kormányrendelet és két miniszteri rendelet tervezetet kapott véleményezésre, amit határidőre megválaszoltak.

Kamarai egyeztetések

– A Pázmány Péter Katolikus Egyetemről felkérés érkezett a 2023/24-es tanévre is a gyógyszerfelügyeleti szakjogász képzésben való részvételre. A tavalyi tanév tantárgyfelelőse dr. Hankó Zoltán volt, és dr. Horváth-Sziklai Attila, valamint dr. Zalai Péter vett részt az oktatásban. Az elnök változatlan összetételű oktatói csapatra tett javaslatot.

– Dr. Hankó levélben kezdeményezte a kamarai videók készítőjével a szerződés felbontását.

Kamarai aktivitások

– Az MGYK november 24-én tartotta szakmai napját, ahol átadták a Kamara kitüntetéseit, illetve az Egis Gyógyszergyár Zrt. támogatásával adományozott Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díjakat és Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díjakat. A szakmai napon három vitaindító előadás hangzott el, mindegyikük a gyógyszerészi kompetenciákat járta körbe.

– Dr. Hankó és dr. Bódis Csaba nagykereskedelem témakörben tartott előadást III. éves szakgyógyszerészjelölteknek Budapesten.

– A Magyar Orvosi Kamara és a MESZK tisztújítása után dr. Hankó Zoltán kezdeményezte a MOK új elnökénél, dr. Álmos Péternél, és a MESZK elnökénél, dr. Balogh Zoltánnál, hogy mihamarabb egyeztessenek a három kamara további együttműködéséről. A megbeszélésre január elején kerül sor.

– A Miniszterelnöki Kabinetiroda felkérésére, a Kamara a Hungaropharma segítségével a Gondosóra program keretében 115 ezer leporellót küldött ki 230 gyógyszertár számára.Beszámoló az új elnökség alakuló üléséről

– A Kamara idén is elkészítette a KSH 2022-es, a gyógyszertári vállalkozások gazdasági helyzetével kapcsolatos adatainak gyorselemzését. A részletes elemzésre ezt követően kerül sor.

– Dr. Hankó interjút adott az Indexnek és az ATV-nek dr. Novák Hunor által felvetett magisztrális gyógyszerkészítéssel kapcsolatos anomáliákról.

– December 2-án tartotta az MGYK a 2023. évi II., választói küldöttközgyűlését.

– Dr. Hankó előadást tartott a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége december 7-i konferenciáján. A téma a Kamara belső kommunikációja volt, amelyben a cél és az eszközök viszonyrendszerét vette górcső alá, bemutatva a kamara elmúlt 12 éves kommunikációjának néhány fontos epizódját. Dr. Horváth-Sziklai Attila a külső kamarai kommunikációval kapcsolatos kerekasztal-beszélgetésen vett részt ugyanezen a konferencián.

– Dr. Bartus György temetésére december 12-én került sor a budapesti Farkasréti temetőben. A kamara volt alelnökének hamvait a kamara saját halottjaként helyezték végső nyugalomra.

Egyéb

– Az elnök felhívta a figyelmet, hogy november 22-én megjelent a háziorvosi körzetek kialakításáról szóló BM rendelet.

– Nem minden gyógyszertár kapta meg a december 8-i tb-elszámolásokat határidőben. Az elnökség megvitatta az ezzel kapcsolatos esetleges kommunikációs kérdéseket.

– A MESZK Gyógyszertári Asszisztensi Tagozat elnöke továbbra is Rózsa Melinda.

– December 12-én fogadta el az Országgyűlés a salátatörvényt, amelyben több egészségüggyel kapcsolatos változás is található. Módosításra került az alkalmazott egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos törvény, az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény, valamint a gyógyszer-gazdaságossági törvény több pontja is.

– December 13-án döntés született a nemzeti adatvagyonról és a digitális szolgáltatásokról szóló törvényről.

– Az előző elnökség döntése értelmében elindítják egy országos manuális létrehozásának előkészítését. A munka elindítására az ünnepek után kerítenek sort.

– Az elnöki tájékoztató után dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette az NNGYK-tól kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokat.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– A választások szakmapolitikai, illetve eljárási tapasztalatainak értékelése

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette dr. Hankó Zoltán választással kapcsolatos szakmapolitikai és dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető technikai kérdésekkel kapcsolatos értékelését.Beszámoló az új elnökség alakuló üléséről

– Tisztújítást követő teendők

Dr. Hankó az elnökség tagjaitól az alapvető kamarai dokumentumok, szabályzatok és megállapodások áttekintését kérte, hogy a szükséges módosításokat a ciklus elején el tudják végezni. Az értékelésre a soron következő elnökségi ülésen kerül sor. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a feladatsorban foglaltakat.

– Az elnökségi ügyrend felülvizsgálata

Az elnök az elnökségi ügyrend felülvizsgálatát önálló napirendként terjesztette elő, kérve a szükséges korrekciók soron következő elnökségi ülésre történő előterjesztését. Az elnökség az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett.

– Döntés 2024. I. félévi rendezvényekről

Dr. Sándor Csaba országos titkár előterjesztésében ismertette az MGYK 2024. I. félévi tervezett rendezvényeit.

  • Kihelyezett elnökségi ülés: január 19-20.
  • XXVIII. Országos Gyógyszerészbál: február 24.
  • MGYK XIII. Vándorgyűlése: április 12-13.
  • XIX. Országos Patikanap: június 5.

Az elnök jelezte, hogy ezzel párhuzamosan – élve a továbbképző központ kialakításával kapott lehetőséggel – több továbbképzés szervezését is elindították.

– 2024. évi elnökségi ülésrend meghatározása

Dr. Horváth-Sziklai Attila 2024-re tervezett elnökségi ülések időpontjára vonatkozó előterjesztését az elnökség elfogadta.

– A Semmelweis Alapítvány támogatása

Az elnökség döntött a „Jónak lenni jó” közmédiás akcióhoz kapcsolódóan a Semmelweis Alapítvány támogatásáról az elnökségi tartalékalap terhére.

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél