Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
A Kamaráról
Dr. Fang Simon alelnök

Dr. Fang Simon alelnök2004-ben szereztem a diplomámat, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, Budapesten. 2007-ben a Semmelweis Egyetem Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás szakon: „Gyógyszerügyi szervezés szakgyógyszerésze” oklevelet kaptam, és ugyanebben az évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében Jogi szakokleveles gyógyszerész címen is befejeztem a tanulmányaimat. 2017-ben a SE Egészségügyi Közszolgálati Karon kaptam Okleveles Egészségügyi Menedzser diplomát.

A szakmai közéleti tevékenységem során 2011-től kezdődően vettem részt a Magyar Gyógyszerészi Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének munkájában: kezdetben a megye etikai elnökeként, majd 2015-2019 között megyei elnöki feladatokat láttam el, 2019 óta pedig a Kamara országos szervezetének alelnöke lehetek a küldöttek bizalmából, melyet 2023. december 2-án is megerősítettek. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Országos Felügyelő Bizottságának 2016 óta vagyok a tagja.

Szakmai munkámban a gyógyszerészi gondozást és a gyógyszerészek szerepvállalását a helyi közösségekben nagyon fontosnak tekintem. Éppen ezért több országos, a gyógyszerészi gondozással kapcsolatos projektben vettem részt az elmúlt évtizedben. Társszerzője vagyok a most megújuló „Alapszintű gyógyszerészeti gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzésről, vis major expediálásról” címet viselő szakmai irányelvnek.

A Semmelweis Egyetemen oktató gyógyszerészi feladatokat is ellátok. 2019 óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért szakvizsgáztató vagyok gyógyszerügyi szakigazgatásból. A gyógyszerészek posztgraduális szakképzésében bevont oktató a II. évfolyamon a gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakirányon és a III. évfolyamon a gyógyszerészi gondozás szakirányon is. 2020 óta a gyógyszerészek graduális képzésében is aktívan részt veszek. A Gyógyszerügyi Szervezési Intézet által oktatott tárgyak közül a Gyógyszerügyi Ismeretek tantárgyban a IV. évfolyamon hallgatók csoportvezetőjeként, illetve tantárgyi jogi összefoglaló plenáris előadójaként, Gyógyszerészi gondozás tantárgyon V. évfolyamon témavezetőként segítem a fiatalok tanulmányait. 

Kunszentmiklóson a feleségemmel közösen a Magyar Korona Gyógyszertárat vezetjük, és munkatársaimmal pedig Kiskunlacházán a Rákóczi Gyógyszertárat.

A Kunszentmiklósi közösség aktív tagja vagyok, mint önkormányzati képviselő, a helyi egyháztanács gondnoka. Több megyei és országos egyesület aktív tagja vagyok. Négy gyermekem van: Filoména (18), Liliána (17), Regina (12) és Boldizsár (3).

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél