Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. június 05.
Dr. Hankó Zotán a XIX. Országos Patikanap központi megnyitóján elhangzott beszéde

Patikanapi köszöntő a Kamara központi rendezvényére
Alsónémedi, 2024. június 5.

Államtitkár Asszony!
Államtitkár Urak!
Képviselő Úr!
Polgármester Úr!
Elnök Asszony, Elnök Urak!
Kedves Mindenki!

A 2019-es és az azt közvetlenül megelőző patikanapok központi rendezvényein többször
beszéltem arról, hogy az egyik fő célkitűzésünk – a Kamara „szakmai rendszerváltás”
programjához kapcsolódóan – a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztése volt. Úgy
gondoltam, hogy ennek az egészségben eltöltött életévek növelésén és a krónikus
betegségek szövődményeinek megelőzésén túl a nemzetgazdasági jelentősége is
meghatározó. Nekünk pedig a szakma progresszióját jelentheti. Ezután jött a Covid-
pandémia, melynek csillapodása után, két év kényszerű kihagyását követően, először 2022-
ben Kecskeméten, majd tavaly Poroszlón tartottuk a patikanap központi rendezvényét.
Tavalyi patikanapunkon a „Gyógyszertárak a biztonságos terápiáért” mottót választottuk, és
ahogy akkor fogalmaztam, az elkövetkező egy év – az újra induló szakmai rendszerváltás
célkitűzéseinek megfelelően – nemcsak a gyógyszerészekről, a gyógyszertárak
működőképességéről és a gyógyszertárak által nyújtott szolgáltatásokról szól majd, hanem a
köztestület fontos célja a betegek jogos igényeinek érvényre juttatása a mindennapok
gyakorlatában.

A tavalyi patikanapon a biztonságos terápia alapját képező „gyógyszerbiztonsági validálás”
megújításra váró irányelve volt a középpontban. A gyógyszerbiztonsági validálás arra
hivatott, hogy maximáljuk a gyógyszerhasználat előnyeit és minimalizáljuk annak
kockázatait. Ezáltal válik lehetővé pl. az egymással kölcsönhatásba kerülő gyógyszerek
feltárása, a különböző gyári néven forgalmazott, de azonos hatóanyagú gyógyszerek
párhuzamos használatának kizárása, a helyes adagolás, a mellékhatások szűrése vagy a
különböző (pl. máj- vagy vese-) betegségben szenvedő, illetve geriátriai betegek speciális
gyógyszerhasználatának segítése. A cél tehát olyan szakmai megoldások megtalálása,
amelyek radikálisan csökkentik a hibás gyógyszerválasztás és gyógyszerhasználat miatt
bekövetkező egészségkárosodásokat és hozzájárulnak, hogy az állam és a betegek
gyógyszerekre és egészségügyi ellátásokra fordított kiadásai menedzselhetők legyenek. A
gyógyszer nem egyszerű fogyasztási cikk, amit leveszek egy polcról, hanem veszélyes üzem.
Örömmel jelzem, hogy a gyógyszerbiztonsági validálás új irányelve múlt pénteken az
Egészségügyi Közlönyben megjelent. Ezért itt is köszönetet mondok Államtitkár Asszonynak,
aki menedzselte a megjelentetést és mindazoknak a munkatársaimnak, akik munkaidőn túl,
mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül, betegeink és hivatásunk iránti elkötelezettségből, a
szakmai kollégium vezetője és a kamarai elnök felkérésére vállalták az ezzel járó hatalmas
munkát.

Az irányelv megjelenése sok év óta az első olyan történés, ami a gyógyszerészet egészségügyi
integrációját szolgálja. Így a patikanap és az irányelv megjelenése nem a beteljesülés, hanem
egy új remény remélt ünnepe.

Miért mondom ezt?
Azt tapasztalom, hogy a Covid-pandémia – mesterségesen és öngerjesztő módon is –
lerombolta a társadalom biztonságérzetét. Ennek negatív következményei a mai napig
velünk vannak a politikai-társadalmi-gazdasági erőtérben egyaránt. A gyógyszerészek
közösségében is azt tapasztalom, hogy a biztonságérzetünk megroppant. Ennek persze volt
előzménye is, mert amióta a pályán vagyok, már az ötödik gyógyszerellátási rendszerben
élünk, és egy felnőtt embernek az életben egy rendszerváltáshoz is nehéz igazodni. A már
korábban megroppant biztonságérzetet tovább rombolta a Covid-pandémia alatt és általa
okozott félelem, bizonytalanság és kiszolgáltatottság. De ezen felül azt tapasztalom, hogy a
gyógyszerészek biztonságérzetét módszeresen is rombolják….

A gyógyszerészet az egészségügy része és nem kereskedelem. Egyszerre segítő és gazdálkodó
hivatás, ahol az egymással és a betegekkel szembeni bizalom megteremtése alapvető
feladat. Biztonság nélkül azonban nincs bizalom. Sem beteg és gyógyszerész, sem
gyógyszerész és gyógyszerész, sem gyógyszerész és a politika között. A bizalomhoz
hitelességre van szükség, a hitelesség pedig a szavak és tettek harmóniáját feltételezi.
Hitelesség, bizalom, biztonság. Biztonságot kell garantálnunk a gyógyszerészeknek szakmai
és egzisztenciális értelemben is, hogy bizalmi szolgáltatást tudjunk nyújtani. Sokszor
mondtam már, hogy ehhez a Kamara lehetőségei szükségesek, de nem elegendőek. Szükség
van arra, hogy az egészségügyért és ezen belül a gyógyszerellátásért felelős politikai vezetés
is felmérje: a gyógyszerellátás akkor biztosítható, ha a gyógyszerész és a gyógyszertár is
biztonságban van. Azért, hogy a betegének bizalmi szolgáltatást tudjon nyújtani, akinek a
jóllétéért esküvel megerősített felelősséget vállalt.

A gyógyszerbiztonsági validálás irányelve elkészült, megjelent és ennek örülök. Az ezzel
kapcsolatos munka dandárja most következik: meg kell oldani, hogy a leírt ajánlások a napi
gyakorlat részévé váljanak. A Kormány jelezte, hogy számít a részvételünkre a Nemzeti
Diabetes Programban. Örömmel igazoltam vissza a kezdeményezést. Bekapcsolódunk a
Gondosóra programba. Napirenden tartjuk a patikával nem rendelkező településeken élők
gyógyszerellátását. Megoldást kínálunk azokra a helyzetekre is, amikor a beteg nem tudja
elérni az orvosát. De a biztonság és a bizalom helyreállításához, a valódi továbblépéshez új
konszenzusra van szükség az egészségpolitika, a kamara és a gyógyszerészek között is. A
kamara elnökeként ezt tartom az idei patikanap legfontosabb üzenetének.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Dr. Hankó Zoltán

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél