Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. február 21.
Elnökségi állásfoglalás a fiókgyógyszertárak működését megváltoztató miniszteri rendeletről

A Magyar Közlöny ezévi 13. számában 6/2024. (II. 6.) BM rendelet módosította az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletet. A módosítás értelmében a rendelet május 6-i hatályba lépését követő néhány napon belül a fiókgyógyszertárakban nem lesz szükséges gyógyszerészek jelenlétét biztosítani.

A belügyminisztériumi egyeztetések meghiúsulására tekintettel a Kamara elnöksége 2024. február 15-i ülésén, valamennyi elnökségi tag jelenlétében, konszenzussal, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) fogadott el egy állásfoglalást és döntött arról, hogy a Kamara dr. Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva kérje a megjelent rendelet hatályba lépés előtti visszavonását és ezzel párhuzamosan a vidéki gyógyszerellátás stabilizálása érdekében évek óta hiába kezdeményezett és várt egyeztetéseket.

Az állásfoglalás szövege az alábbi:

 

„A Kamara elnökségének állásfoglalása a fiókgyógyszertárak működését megváltoztató belügyminisztériumi rendeletről

 

A Kamara elnöksége nem ért egyet a fiókgyógyszertárak működését gyógyszerész jelenléte nélkül lehetővé tevő 6/2004. (II. 6.) BM számú miniszteri rendelettel, ezért dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrtól annak május 6-i hatálybalépése előtti visszavonásának kezdeményezését és a vidék gyógyszerellátásának stabilizálását célul kitűző egyeztetések megkezdését kéri.

 1. A Kamara Elnöksége és a Területi Elnökök Értekezlete 2023. augusztus 2-i elnökségi ülésén hozott határozatában rögzítette, hogy nem ért egyet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításának tervezetével. A tervezet a fiókgyógyszertárak gyógyszerész jelenléte nélküli működését célozta.

2. A Kamara 2023. augusztus 2-i határozatát egy 10 pontból álló dokumentumban részletesen indokolta, amelyet eljuttatott Belügyminiszter Úrhoz, a Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkárához, az Egészségügyért Felelős Államtitkárhoz és helyetteséhez, valamint az Országos Tisztifőorvos Asszonyhoz, továbbá tájékoztatásul a Miniszterelnöki kabinetiroda e témában illetékes vezetőihez.

A Kamara határozatában foglaltakkal azonos álláspontot alakított ki és juttatott el a Belügyminisztérium döntéshozóihoz a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a négy hazai Gyógyszerésztudományi Kar.

A Kamara 2023. augusztus 8. és 23. között kérdezte meg a gyógyszerészeket a rendelettervezettel kapcsolatban. A kérdőívre 4147 gyógyszerész válaszolt (a lakossági gyógyszerellátásban foglalkoztatott gyógyszerészek számának kétharmada), és kinyilvánította, hogy a közforgalmú, fiók- és intézeti gyógyszertárak teljes nyitvatartási idejében biztosítani kell a gyógyszerész jelenlétét, mert csak így lehet a betegjogokat szem előtt tartó, teljes körű, gyógyszer- és betegbiztonságot garantáló ellátást biztosítani.

3. A Kamara kérése ellenére a továbbiakban egyeztetés sem a tervezetről, sem a kamarai álláspontról, sem társszervezeteink véleményéről nem volt. Felvetéseinkre választ nem kaptunk. A rendelet valamennyi szervezet szakmai észrevételeit figyelmen kívül hagyva 2024. február 6-án megjelent. 

4. A Kamara szükségesnek tartja, hogy a Kormány és a Kamara közötti korábbi gyakorlatnak megfelelően és a szubszidiaritás elvét érvényesítve, a gyógyszerészetet és a lakosság gyógyszerellátását alapjaiban érintő kérdésekről a Kamarával való érdemi egyeztetés nélkül a továbbiakban ne szülessenek döntések.

5. A Kamara elnöksége emlékeztet arra, hogy 2010-től három egymást követő kormányzati ciklusban stratégiai együttműködési megállapodás volt a Kormány és a Kamara között, amely 2010 és 2018 hatékony és mindkét fél számára eredményes együttműködést tett lehetővé. A 2022-2026. közötti kormányzati ciklusra is előkészítésre került a megújított megállapodás, azonban a fiókgyógyszertárak jövőjével és a kórházi gyógyszerellátás tervezett privatizációjával kapcsolatos eltérő álláspontok, valamint a Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program gyógyszerellátással kapcsolatos részének előkészítésébe történő bevonásunk hiánya miatt az aláírására eddig nem került sor. A Kamara továbbra is érdekelt a korábbi együttműködés folytatásában.

6. A Kamara elnöksége jelen határozatához mellékeli a 2023. augusztus 2-i indoklásának aktualizált változatát, benne azokkal a javaslatokkal, amelyek érdemben járulhatnak hozzá a vidéki gyógyszerellátás stabilizálásához és fejlesztéséhez (I. melléklet).

 

Budapest, 2024. február 15.

A Kamara elnöksége képviseletében

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK”

 

Megjegyzés:

– A mellékletet a Gyógyszerészi Hírlap soron következő számában tesszük közzé.

– A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a MAGYOSZ és a négy Gyógyszerésztudományi Kar hasonlóképpen a rendelet visszavonását kezdeményezi.

 

 

 

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél