Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. május 15.
Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

A Magyar Gyógyszerészi Kamara 2023. évi első küldöttközgyűlését május 13-án tartotta a budapesti Danubius Hotel Arenában. A gyűlést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

A küldöttközgyűlés kezdetéig 101 fő (a küldöttek 35 százaléka) regisztrált.  Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a Himnusz eléneklése következett. A mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után következett a küldöttközgyűlés napirendjének elfogadása.

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a KamaraAz első napirendi pont az elnöki beszámoló volt. Dr. Hankó mondandóját két fő témakör köré csoportosította: tájékoztatott a Kamara kormányzati kapcsolatairól és a jogszabályi korrekciókról, valamint részletezte az egyes kamarai aktivitásokat. Az elnöki beszámolóhoz kapcsolódóan a küldöttek konszenzussal döntöttek egy küldöttközgyűlési határozatról, majd a beszámolót az elnök tartózkodó szavazatával, ellenszavazat nélkül fogadták el. (Az elhangzottak írásos változatát a Gyógyszerészi Hírlapban és a kamarai honlapon is közzétesszük.)

Az elnöki beszámoló részeként dr. Csapó Konrád ismertette a helyettesítő gyógyszerészekkel foglalkozó munkacsoport által összeállított anyagot. A tájékoztatót több hozzászólás követte, majd 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogadták a beszámolót. Ezzel felhatalmazták a Kamarát a dokumentumban foglalt módosítások kezdeményezésére.

A második napirendi pont az Alapszabály módosítása volt, az elnök előterjesztésében. A több pontból álló javaslatot a küldöttek írásban korábban megkapták. A küldöttközgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a módosító javaslatot. Ez – többek között - kibővítette az összeférhetetlenségi nyilatkozatra kötelezettek körét, határozott a 2024. évi tagdíjról (azonos marad a 2023. évivel), bővítette az Etikai Kollégium jog- és feladatkörét és a választásokkal kapcsolatos eljárási szabályokat is módosított.  

A következő napirendi pont az országos Etikai Bizottság elnökének beszámolója volt a 2022-ben végzett munkáról. Mivel a bizottság elnöke, dr. Bodor Áron nem tudott jelen lenni a küldöttközgyűlésen, írásos beszámolóját dr. Pintér László, az Etikai Kollégium elnöke olvasta fel. A beszámolót egy tartózkodással fogadták el a küldöttek.

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a KamaraDr. Pintér László az Etikai Kollégium elnökeként tájékoztatott a Kollégium 2022-ben végzett munkájáról; ezt a beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a küldöttek. Az Etikai Kódex módosítására vonatkozó javaslatot a küldöttek előzetesen írásban megkapták. Ennek a napirendnek az előterjesztője úgyszintén az Etikai Kollégium elnöke volt, aki részletesen ismertette a módosító javaslatokat. Ezek között szerepel egy olyan módosítás is, amely kimondja, hogy a közösségi médiafelületeken is a gyógyszerészi hivatás által megkövetelt etikai szabályoknak megfelelően kell megnyilvánulni. A módosításokat a küldöttek egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadtak.

A következő napirendi pontban a Választási Bizottság elnökéről és tagjairól döntöttek a küldöttek. A titkos szavazással leadott voksok összeszámolása alatt folytatódott a küldöttközgyűlés.

Dr. Zalai Károly főtitkár a Magyar Gyógyszerészi Kamara 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója következett ezután. A részletes beszámolót a küldötteknek előzetesen írásban megküldték, így az előterjesztő az írásban beérkezett kérdésekre adott válaszait is beemelte a szóbeli kiegészítésbe. Mint mondta, a bevételi és a kiadási oldal egyensúlyát vizsgálva, a Kamara likviditása nem került veszélybe, gazdálkodása ismét szufficites volt. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a beszámolót.

A továbbiakban dr. Gutay Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke a 2022. évi munkájukról és a gazdálkodás ellenőrzéséről tájékoztatott. A beszámoló ellenszavazat és tartózkodás nélkül került elfogadásra.

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a KamaraA Magyar Gyógyszerészi Kamara könyvvizsgálója, Kremer Éva volt a következő megszólaló, aki a Kamara 2022. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről számolt be. Véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az MGYK 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről. Ezt a beszámolót is ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a küldöttközgyűlés.

Dr. Zalai Károly következett ismét, aki a Magyar Gyógyszerészi Kamara 2022. évi mérlegét tárta a küldöttek elé; ez a beszámoló is ellenszavazat és tartózkodás nélkül került elfogadásra.

Végezetül Czékusné dr. Skoda Mária a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a Választási Bizottság elnökéről és tagjairól szóló választás eredményét. A Választási Bizottság elnökévé dr. Sohajda Attilát, tagjává dr. Bölcs Juditot, dr. Endreffy Juditot, dr. Gaál Emesét és dr. Virányi Attilát választották a küldöttek. Az újonnan megválasztott Választási Bizottság jelenlévő tagjai letették esküjüket a küldöttek előtt, majd a küldöttközgyűlés a Szózat eléneklésével zárult.

mgyk.gyh

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara    Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Hankó Zoltán                                                     Dr. Csapó Konrád

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara   Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara     

Dr. Pintér László                                                  Dr. Zalai Károly

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara   Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Gutay Tibor                                                  Dr. Endreffy Judit és dr. Sohajda Attila

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél