Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. május 05.
Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

A Magyar Gyógyszerészi Kamara 2024. évi első küldöttközgyűlését május 4-én tartotta a budapesti Benczúr Hotelban. A gyűlést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

A küldöttközgyűlés kezdetéig 102 fő (a küldöttek 42 százaléka) regisztrált.  Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a Himnusz eléneklése következett. Eredményes küldöttközgyűlést tartott a KamaraA mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után következett a küldöttközgyűlés napirendjének elfogadása.

Az első napirendi pont az elnöki beszámoló volt. Dr. Hankó szólt a 2023. decemberi küldöttközgyűlésen elhangzottak következményeiről, illetve az azóta eltelt időszak főbb eseményeiről. Kitért a társszervezetekkel történő együttműködésre. Beszámolt a Kamara gazdasági ügyeiről, ahogy a kormányzati együttműködésről is. Végezetül a biztonság és bizalom kérdéskörét járta körbe. „Biztonság nélkül nincs bizalom” – emelte ki, majd felhívta a figyelmet arra, hogy minden nehéz helyzetből megerősödve ki lehet jönni, ez vonatkozik a jelenlegi helyzetre is. A küldöttek egy ellenszavazattal és 6 tartózkodással fogadták el a beszámolót. (Az elhangzottak írásos változatát a Gyógyszerészi Hírlapban és a kamarai honlapon is közzétesszük.)

A második napirendi pont az Alapszabály módosítása volt, az elnök előterjesztését dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette. A küldöttközgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a módosító javaslatcsomagot.

A következő napirendi pont az országos Etikai Bizottság elnökének beszámolója lett volna, az elnök más hivatalos elfoglaltsága miatt nem volt jelen és írásos beszámolót sem készített, így a negyedik napirendi pont következett: az Etikai Kollégium elnökének a beszámolója. Dr. Bodor Áron a tavaly decemberi tisztújításon lett a Kollégium elnöke, azóta egy ülésük volt, ahol a működésükkel kapcsolatos kérdések kerültek terítékre. Mivel korábban az Etikai Bizottság elnöke volt, így tájékoztatott a 2023-ban a Bizottság elé került ügyekről is.

A következő napirendi pontban a Szakmai Állandó Bizottság létrehozásáról döntöttek. Az előterjesztést ellenszavazat nélkül egy tartózkodással fogadták el.

A hatodik napirendi pontban a küldöttek az MGYK Országos Felügyelő Bizottságának (FB) tagját, valamint a Szakmai Állandó Bizottság (SZÁB) elnökét választották meg. A titkos szavazással leadott voksok összeszámolása alatt folytatódott a küldöttközgyűlés. Az eredményhirdetésre a szavazatok megszámlálása után, az összejövetel végén került sor.Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Zalai Károly főtitkárnak a Magyar Gyógyszerészi Kamara 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója következett ezután. Mint mondta, a bevételi és a kiadási oldal egyensúlyát vizsgálva, a Kamara likviditása nem került veszélybe, gazdálkodása ismét szufficites volt.

A továbbiakban dr. Gutay Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke a 2023. évi munkájukról és a gazdálkodás ellenőrzéséről tájékoztatott. Ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással fogadták el a beszámolót, miként a 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót is.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara könyvvizsgálója, Kremer Éva volt a következő megszólaló, aki a Kamara 2023. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről számolt be. Véleménye szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az MGYK 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő gazdasági évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről. A beszámolót ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a küldöttközgyűlés.

Dr. Zalai Károly következett ismét, aki a Magyar Gyógyszerészi Kamara 2023. évi mérlegét tárta a küldöttek elé; ez a beszámoló is ellenszavazat és tartózkodás nélkül került elfogadásra.

Az utolsó napirendi pont az MGYK 2024. évi költségvetésének az elfogadása volt. Dr. Zalai Károly előterjesztését a küldöttek ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.

Végezetül dr. Újházi László, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette az FB tagjáról, valamint a SZÁB elnökéről szóló szavazás eredményét. E szerint az FB tagja dr. Molnár Róbert Dávid, az SZÁB elnöke pedig dr. Somogyi Orsolya lett. Ezt követően eskütétel következett a küldöttek előtt, majd a küldöttközgyűlés a Szózat eléneklésével zárult.

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Hankó Zoltán

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara 

Dr. Horváth-Sziklai Attila

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Bodor Áron

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Zalai Károly

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Gutay Tibor

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Krémer Éva

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Somogyi Orsolya

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

 

Dr. Újházi László

 

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél