Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. május 14.
Eredményes munkát végzett szombaton a küldöttközgyűlés - MGYK

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2012. május 12., szombatra összehívta a küldöttközgyűlést. Az idei év első küldöttközgyűlésén a 213 küldöttből 107 küldött jelent meg, a küldöttek a határozatképességet mindvégig biztosították.

A küldöttek állásfoglalás elfogadásáról döntöttek és elfogadták dr. Hankó Zoltán elnök tájékoztatóját. Jóváhagyták a 2011. év gazdálkodásáról szóló beszámolót és a mérleget, valamint a kamara 2012. évi költségvetését.

A küldöttközgyűlés az Oktatói állandó bizottság elnökévé prof. dr. Perjési Pált választotta, majd az alapszabály és az etikai kódex módosításairól döntött.

Az alapszabály módosítása szükséges volt ahhoz, hogy a kórházi-klinikai gyógyszerészi területi szervezet – az alapszabály tavaly október 29-én elfogadott rendelkezéseinek megfelelően – megalakulhasson. Néhány ponton a törvényességi felügyeletet ellátó nemzeti erőforrás miniszter kért – technikai jellegű – módosítást, és a küldöttek a területi szervezeteknél foglalkoztatott irodavezetők alkalmazásával kapcsolatos előírásokat is pontosították. Néhány ponton módosult az etikai kódex is. A módosítások egy részét a törvényességi felügyeletet ellátó nemzeti erőforrás miniszter kezdeményezte, a magisztrális gyógyszerkészítés megtagadásával kapcsolatos előírás-változást pedig az etikai kollégium kezdeményezésére fogadták el a küldöttek.

A küldöttközgyűlés ellenszavazat nélkül, két tartózkodással az alábbi állásfoglalást fogadta el:

 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara küldöttközgyűlésének állásfoglalása

1.  A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban: Kamara) küldöttközgyűlése az újjáalakulást követő első értekezletén kinyilvánítja, hogy a liberalizáció leállításával, a gyógyszerészi kompetenciák rendezésére irányuló törekvésekkel és a Kamara köztestületi jog- és feladatkörének helyreállításával egyetért, és köszönetet mond mindazon politikai és szakmapolitikai intézményeknek és szervezeteknek, amelyek a változtatások előkészítésében és végrehajtásában részt vettek. Ezek az intézkedések alapját képezhetik a gyógyszer- és betegbiztonságnak, a gyógyszertári szolgáltatások minőségének, a gyógyszerellátó rendszer költséghatékony működésének és a gyógyszertári hálózat nemzeti érdekkörben tartásának. A gyógyszerellátás stabilizálására azonban további erőfeszítések szükségesek, mert a korábbi évek hibás politikai döntéseinek jogszabályi fölszámolása önmagában nem eredményezi a kialakult gazdasági, szakmai, mentális és morális problémák megszűnését.

2.  A súlyos örökség felszámolásában a Kamarába tömörült gyógyszerész-társadalom részt vesz. Ahhoz azonban, hogy a gyógyszerellátás stabilizálására és fejlesztésére irányuló törekvések eredményesek lehessenek, fenn kell tartani a térben és időben kiegyensúlyozott gyógyszerellátást, ami feltételezi, hogy a gyógyszertárak képesek a feladataik ellátására, a betegek pedig hozzájuthatnak a szükséges gyógyszereikhez. Ebből a szempontból is különösen aggasztónak tartjuk a Széll Kálmán-terv 2.0 gyógyszertámogatásokkal összefüggő javaslatait, amelyek szakmailag és gazdaságilag nem alátámasztott további jelentős forráskivonást írnak elő 2012-re és 2013-ra.

A küldöttközgyűlés emlékeztet arra, hogy hivatalos mérlegadatok szerint évek óta a gyógyszertárak közel egynegyede veszteségesen működik, 350 gyógyszertárat működtető patikai vállalkozás már rég felélte saját vagyonát és a körbetartozás mértéke meghaladja az ágazat éves árrés-bevételének háromnegyedét. Különösen kritikus a vidéki gyógyszerellátás helyzete. Gyorsuló ütemben növekszik a bezáró gyógyszertárak száma is. Ezért minden olyan intézkedés, amely a gyógyszertárak árrés-bevételeit tovább csökkenti, az ágazat teljes gazdasági ellehetetlenülését és a lakossági gyógyszerellátás súlyos zavarait okozhatja. 

A küldöttközgyűlés tisztában van az ország súlyos gazdasági helyzetével, ugyanakkor felhívja a költségvetés teljesüléséért és a gyógyszerpolitikáért egyaránt felelős kormány figyelmét arra, hogy a lakossági gyógyszerellátás térbeli és időbeli kiegyensúlyozottsága a gyógyszertámogatás mértékén túlmutató egészség- és társadalompolitikai elvárás, melyhez a gyógyszertáraknak további kompenzációra van szükségük. Erre vonatkozó javaslatait a Kamara eljuttatta az illetékes kormányszervekhez és kéri ezek érdemi figyelembe vételét.

A támogatáspolitika hatékonyságának növelésében a gyógyszerésztársadalom továbbra is érdekelt, azonban újabb terhek viselésére nem képes.”  

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél