Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2020. november 19.
Esetismertetés XVIII.

Az elmúlt években többször tettünk közzé esetismertetést. Ilyenkor mindig valamilyen anomáliát ismertetünk, amellyel célunk a normakövetés elősegítése és rendezett viszonyok teremtése.

Egy Kft. (továbbiakban: Kft.) a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságokban kötelező többségi gyógyszerészi tulajdont előíró törvényi előírások 2017. január 1-jét közvetlenül megelőző időszakban történt változtatások óta három közforgalmú gyógyszertárt működtet. A Kft.-ben egy nem gyógyszerész „kisebbségi” tulajdonos magánszemély – a cégadatok szerint – 49,67%-os üzletrésszel rendelkezik. A Kft.-ben rajta kívül még a három gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze tulajdonos. A három személyi jogos gyógyszerész tulajdoni hányada közös tulajdonú üzletrészben van, amelyben a nem gyógyszerész „kisebbségi” tulajdonos magánszemély is tulajdonos. Az adatok alapján a személyi jogos gyógyszerészek együttes többségi gyógyszerészi tulajdoni hányadát (ami alapvető feltétel a gyógyszertárak működésének engedélyezéséhez), csak úgy lehet biztosítani, ha az 50,33%-os közös tulajdonú üzletrészben a nem gyógyszerész „kisebbségi” tulajdonos magánszemély tulajdoni hányada 0,33%-nál kisebb. Mégis, a közös tulajdonú üzletrészen belül, közös képviselőnek a 0,33%-nál kisebb tulajdoni hányaddal rendelkező nem gyógyszerész „kisebbségi” tulajdonost választották. Ez a személyi jogos gyógyszerészek jóváhagyó döntése nélkül nem volt lehetséges!

A konstrukció alkalmas arra, hogy a taggyűlés döntéseiben egyszemélyessé váljék: a nem gyógyszerész „kisebbségi” tulajdonos a taggyűlési szavazatok 100%-ával rendelkezik, így a döntéseket „egyszemélyben” hozhatja meg. A konstrukció alkalmas(nak tűnik) a személyi jogos gyógyszerészek törvényben rögzített menedzsment jogainak megkerülésére is.

Érdemes megjegyezni, hogy a Kft.-ben – cégiratok alapján – az elmúlt években már változott a személyi jogos gyógyszerészek személye, azonban a közös tulajdonú üzletrészekkel kapcsolatos megállapodások változatlanul újra köttettek…

Megjegyzés:

    – A gyógyszer-gazdaságossági törvény 73. § (1) bekezdése szerint „…A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság legfőbb szerve (tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés) kizárólag a gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész igenlő szavazatával hozhat döntést a gyógyszertár szakmai vezetésével, irányításával és a közfinanszírozással kapcsolatos szakmai kérdésekben, így a szolgálati rend és a gyógyszertári termékkör kialakítására, a gyógyszerek beszerzésére, készletezésére, eltartására, kiadására, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenységre, a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó személyek foglalkoztatására, valamint a közfinanszírozási szerződések megkötésére és módosítására vonatkozóan. Az ezzel ellentétes vagy ennek megkerülésével megtett intézkedés, nyilatkozat, megkötött szerződés, megállapodás semmis.”

    – A gyógyszer-gazdaságossági törvény 74. § (6) bekezdése szerint „A közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság működése során a gyógyszerészi tulajdoni hányad tekintetében biztosítani kell a tagsági jogoknak a tulajdoni hányadnak megfelelő - a társasági szerződésben rendezett - gyakorlását. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.”

 

Budapest, 2020. november 19.

Dr. Torma Ádám és dr. Hankó Zoltán

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél