Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. január 09.
Felhívás egyedi magisztrális receptúrák közkinccsé tételére

 Magyar Gyógyszerészi Kamara tagjainak

Felhívás egyedi magisztrális receptúrák közkinccsé tételére!

 

Tisztelt Kollégák!

Amikor az új FoNo készítését kezdeményeztük az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél, egyben azt is szerettük volna, ha az új kiadványba különálló fejezetben – vagy akár önálló kötetben – azok a magisztrális összetételek is bekerülhettek volna, amelyek a FoNo hagyományos szerkesztési elvei szerint ugyan nem részei a „hivatalos vénygyűjteménynek”, de a napi gyakorlatban használatosak, valamint orvosi és gyógyszerészeti szempontból is megfelelőek. Ezzel az volt a célunk, hogy ezeknél az összetételeknél a terápiás és technológiai kockázat értékelését a kiadvány összeállításakor már el lehessen végezni, másfelől a kontrollált összetételekkel, javallatokkal és technológiai leírásokkal jelentősen növelhető legyen a beteg- és gyógyszerbiztonság.

A fentieken túl figyelmükbe ajánljuk az Európa Tanács Miniszterek Tanácsának ResAP (2016) 1. számú ajánlását a betegek speciális szükségleteinek kielégítése céljából gyógyszertárban készített (magisztrális) gyógyszerek minősége és ártalmatlansága biztosításának feltételeiről (OGYÉI: Az Európa Tanács Miniszterek Tanácsának ResAP 2016_ÚJ_formázott.pdf ). Ez az ajánlás a „(…) a gyógyszertárban készített, más néven forgalomba hozatalra nem engedélyezett (magisztrális) gyógyszerkészítményekre vonatkozik, tehát olyan gyógyszerekre, amelyeket közforgalmú és intézeti gyógyszertárban készítenek a betegek speciális szükségleteinek kielégítésére.” Az ajánlás megfogalmazza azt az elvárást, hogy a gyógyszertárak kötelesek biztosítani az általuk készített egyedi összetételű magisztrális készítmények minőségét és ártalmatlanságát. Ehhez a „kockázatelemzéshez” is hozzá kívánt járulni a Kamara a gyűjtemény összeállításával.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet által 2021-ben kiadott FoNo VIII. ezeket az összetételeket nem tartalmazza. Ezért a Kamara vezetése úgy döntött, hogy az akkor elmaradt magisztrális díj rendezésével párhuzamosan elindítja egy „Országos Manuális” szervezését. Ehhez az alapot a „helyi” manuálisok jelenthetik, amelyek sok közforgalmú és kórházi gyógyszertár dokumentációjának részét képezik. A magisztrális díjak rendezésére néhány héttel ezelőtt sor került, így korábbi vállalásunk esedékessé vált.

Tisztelt Kollégák!

Ezúton kérjük, hogy osszák meg velünk a jól bevált, gyógyszertárukban rendszeresen használt, helyi manuálisukban szereplő készítmények összetételét és az ezekkel kapcsolatos információikat.

 A Kamara elnöksége a beküldött összetételek orvosi és gyógyszerészeti értékeléséhez ad hoc bizottságot kért fel, amelynek feladata az Országos Manuálisba javasolt összetételek „előértékelése”, beleértve a gyógyszertárakban használatos és bevált egyedi összetételű receptúrák és a hozzájuk kapcsolódó információk (készítés, expedíció, szignatúra, felhasználhatóság időtartam, eltartás, javallat, ellenjavalat, figyelmeztetés, mellékhatás, inkompatibilitás stb.) véleményezését, majd a gyógyszerhatóságot és az illetékes szakmai kollégiumi tagozatokat kérjük fel a hivatalos lektorálásra.

Munkánk segítésére kérjük a tisztelt Kollégákat, hogy javaslataikat küldjék meg a Kamara email címére ( hivatal@mgyk.hu ) legkésőbb 2024. március 31-ig.

 

Budapest, 2024. január 9.

Tisztelettel:

 

Dr. Brezanóczy Ferenc                                           Dr. Hankó Zoltán
elnök, ad hoc bizottság                                              elnök, MGYK                                                     

                                                        

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél