Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369
Web: www.mgyk.hu
/magyargyogyszereszikamara
Nyomtatható változat
2019. június 15.
Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitóján

A XVI. Országos Patikanap kecskeméti központi megnyitóját az adherencia program indításával foglalkozó konferencia követte.

A június 12-i, a kecskeméti Pajzs Patikában tartott patikanapi megnyitót az adherencia program indításával foglalkozó konferencia követte, amelyre a gyógyszertár szomszédságában lévő Szentgyörgyi-Albert Egészségügyi Szakközépiskolában került sor. A moderátor szerepét dr. Fang Simon, az MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnöke töltötte be.

Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitójánAz első előadó dr. Csányi Péter, az EMMI helyettes államtitkára volt, aki „A beteg-együttműködés a hatékony egészségügyi ellátás középpontjában” címmel osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Előadása elején a magyar emberek egészségi állapotával kapcsolatos számos adatot nemzetközi kontextusban ismertetett. „Az egészségben eltöltött életévek számának növelése az Államtitkárság célja” – emelte ki. A halálozási adatokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy javulnak ugyan, de az Unióhoz képest még jelentős lemaradásunk van e téren, különösen a daganatos betegségek okozta halálozásokkal kapcsolatban. Mindezen adatok alapján is úgy látja, nagy szükség van a beteg-együttműködés erősítésére. Mint mondta, az Államtitkárságon az adherenciát szélesebb körűen értelmezik, de egyik legfőbb eleme a gyógyszeres terápiához való hűség. „Az adherencia életet menthet” – hangsúlyozta. Megállapítását több vizsgálat eredményével is alátámasztotta. Az adherencia fejlesztéséhez integrált megközelítés szükséges; ezt a kérdést a népegészségügy és az egészségfejlesztés szolgálatába szeretnék állítani. A népegészségügyi beavatkozások elsősorban három területre terjednek ki: a keringési betegségek kockázatának csökkentése, a daganatos betegségekkel kapcsolatban célzott szűrővizsgálatokra történő mozgósítás és a gyermekegészségügy (ezen belül a kövérség és a dohányzás). Kitért az adherencia szerepére életmódprogramokban is. Szólt a „Három generációval az egészségért” című pályázatról, amiben az adherencia javítása pályázati feltétel és kötelezően megvalósítandó szempont. Nemzetközi vizsgálatokat is említett arra vonatkozólag, hogy a gyógyszerészek és orvosok együttműködése előnyt jelent: javítja az ellátás minőségét, különösen a szív-érrendszeri megbetegedések terén, de a mellékhatások jelentésében is fontos előrelépés az együttműködés.

Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitóján„Az adherencia fontossága a gyógyszerek alkalmazása során” című előadásával prof. dr. Szökő Éva, az MGYT elnöke következett ez után. Bevezetőjében ismertette az adherencia és a compliance fogalmát, történetét. Az adherencia erősítésének szükségességét adatokkal is alátámasztotta: ma a felmérések szerint, például magas vérnyomás esetén a betegek 70%-a nem tarja be a gyógyszeres terápiát. Hasonló a helyzet az akut betegségeknél, illetve az antibiotikum használatánál. A következőkben sorolta azokat az okokat, amelyek miatt a betegek nem tartják be az előírásokat. Részletesen foglalkozott a gyógyszerészek szerepével. Lényegesnek tartja a kommunikáció módját, de másokat is említett. Ilyen például a hiteles tájékoztatás, a gyógyszerhasználat segítése, a folyamatos támogatás. Felhívta a figyelmet arra, hogy a továbbképzéseken is foglalkozni kell a kérdéssel, de kitért a dokumentálás kérdéskörére is.

Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitójánDr. Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója „Az adherencia javításának lehetőségei obstruktív légúti megbetegedések gyógyszeres kezelése során” című előadása következett ez után. Mint mondta, több százezer COPD-s beteg él hazánkban, nagy számuk is igazolja a beteg-együttműködés erősítésének szükségességét. A cél az értelmes betegkapcsolat, illetve az értelmes beteg – orvos – gyógyszerész kapcsolat kialakítása kell, hogy legyen. Ezt követően a COPD-s megbetegedésekkel kapcsolatos epidemiológiai adatokat ismertetett. Mint mondta, létrehoztak egy COPD regisztert, 3000 beteget követtek nyomon. Vizsgálták, hogy 6, 12, 18 és 24 hónap után hány beteg jelent meg a vizsgálatokon. A számuk egyre csökkent, 24 hónap után már csak 464 – mindez jelzi az adherencia növelésének fontosságát.  Rátért a dohányzás, illetve a dohányzásról való leszoktatás kérdéskörére is. „Nem falra hányt borsó mindaz, amit ezzel kapcsolatban mondunk a betegeknek”, 12 százalékuk szokott le két év alatt az orvosok javaslatára. „A dohányzásról való leszokást indikátornak tekintem” – emelte ki. A továbbiakban az adherencia javításának lehetőségeit részletezte, felvetve a biztosítási kényszert is. Végezetül az MGYK-val kötött együttműködési megállapodás jelentőségéről beszélt.

Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitójánDr. Vajer Péter, az AEEK alapellátási igazgatója és dr. Jancsó Zoltán, a Debreceni Egyetem adjunktusa közös munkáját dr. Jancsó Zoltán adta elő „Az adherencia kiemelkedő fontossága a sztatinok alkalmazásakor” címmel. Először a kardiovaszkuláris (CV) betegségek, illetve a sztatinok alkalmazásának néhány adatát osztotta meg a hallgatósággal. Az összes halálok 37%-át ez a betegségcsoport alkotja. Kitért az LDL és a CV betegségek kapcsolatára, a sztatinok hatásmechanizmusára és terápiás jelentőségükre. Szót ejtett a SCORE kockázatbecslő táblázatról, a rizikófaktorokról és a kockázatok besorolásáról. Az adherencia szükségességét alátámasztandó, egy saját vizsgálatukat említette, amelyet 6-700 betegen végezték. A primer prevenció hatására 33 százalékuk érte el kívánt koleszterinszintet. Részletesen foglalkozott a non-adherencia kérdésével, annak okaival is. „Ha nem szándékos, akkor nem nagy a baj” – hívta fel a figyelmet. A baj ott kezdődik, ha a beteg szándékosan nem szedi a gyógyszert. A szándékos non-adherencia „kezelésére” több olyan kulcsmondatot ajánlott a gyógyszerészeknek, amelyeket a betegnek mondva, meggyőzhető a beteg.

Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitójánA továbbiakban az 5XM pilotprogram tapasztalatait ismertette dr. Somogyi Orsolya a Semmelweis Egyetem Egyetemi gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet oktatója, aki egyben a Kamara Kompetenciafejlesztési Munkabizottságának is az elnöke. Előadása „Az adherencia javításának módszertani alapjai gyógyszertári vizsgálat alapján” címmel hangzott el. A lakosság és a gyógyszerészek körében is végeztek felmérést, 1082 beteg és 208 gyógyszertár vett részt a programban. Egyebek mellett rákérdeztek arra, hogy a gyógyszerek szedésével kapcsolatban mely témák érdeklik őket a legjobban. A betegek és a gyógyszerészek is gyógyszer-élelmiszer, illetve a gyógyszer-gyógyszer interakciókra voltak kíváncsiak, illetve az ezekkel kapcsolatos segédanyagokat tartották a legjobbnak. „E tapasztalatok érdemes felhasználni az induló gyógyszertári adherencia programhoz” – mondta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az adherenciával kapcsolatos tudnivalóknak a graduális és a posztgraduális képzésben is meg kell jelenni. Végezetül a kiemelt gyógyszerészi kompetenciákról szólt, példákkal alátámasztva fontosságukat.

Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitójánVégezetül dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke „A Komplex gyógyszertári adherencia program” című előadása következett. Dr. Hankó ismertette a program létrejöttének előzményeit. Mint mondta, a Kamarában 2007-ben indították a kompetencia-rendezési programot, amelynek része volt a gyógyszerészi gondozás is. A strukturális rendszerváltás után, 2017-ben alkották meg a gyógyszerészet jövőképét és a Kamara cselekvési programját, amiben már nem a kompetencia-rendezés, hanem a kompetencia-fejlesztés az egyik fő irány, amelynek részét képezi a betegek gyógyszerhasználati adherencia-fejlesztésének gyógyszerészi menedzselése. Mint mondta, nem a gyógyszerészi gondozás helyett kezdeményezték az adherencia-program megalkotását: a gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó ismereteket és gyakorlatot (mint eszközt) az adherencia-fejlesztés érdekében kell alkalmazni. Ez egy „evolúciós folyamat”, aminek érdekében több együttműködési megállapodást kötöttek. Ezt követően ismertette az eddig elvégzett feladatokat, köztük a COPD-vel kapcsolatosakat is. Szólt azokról a kezdeményezéseikről is, amelyek államigazgatási befogadása már megtörtént, és elindult a konkrét intézkedések előkészítése. A további teendőkkel kapcsolatban az adherencia-program társadalmasítását emelte ki, mert fontos, hogy a napi gyakorlat része legyen. A feladatok között említette a tevékenység eredményének mérhetővé tételét. Az eredményesség érdekében szükségesnek tartja egy operatív, szervezetközi bizottság létrehozását, valamint a finanszírozás kérdése is megoldásra vár.    

mgyk.gyh

Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitóján

Dr. Fang Simon

 Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitóján

Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitóján

Fókuszban az adherencia – szakmai konferencia a Patikanap megnyitóján

 

2018-2020 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA