Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. június 09.
Gyógyszerbiztonsági validálás – a XVIII. Országos Patikanap szakmai programjáról

Az idei patikanap szakmai programjára június 6-án került sor a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Hőgyes előadótermében, Budapesten. Két fő téma volt, egyrészt az OVSZ és a Kamara közötti együttműködési megállapodás bemutatása, valamint a biztonságos terápia alapját képező „gyógyszerbiztonsági validálás” megújuló irányelve.

A szakmai program dr. Hankó Zoltán – aki az összejövetel moderátora volt –köszöntő szavaival vette kezdetét. Visszatekintve a patikanapok történetére, elmondta, hogy eredetileg a liberalizáció árnyékában kellett bemutatni magukat, majd a szolgáltatások kerültek a középpontba, azóta az egészségügyi vonalat hangsúlyozzák. Kitért az idei mottóra – „Gyógyszertárak a biztonságos terápiáért” –, ami a megújuló irányelvek fontosságára is felhívja a figyelmet. Említést tett az OVSZ és a Kamara közötti együttműködési megállapodásról, ez alapján gyógyszertárak részt vesznek a véradással kapcsolatos társadalmi mozgósításban, valamint a potenciális véradók helyes gyógyszerhasználattal kapcsolatos felkészítésében. Bevezetője után az ünnepélyes köszöntők következtek. Gyógyszerbiztonsági validálás – a XVIII. Országos Patikanap szakmai programjáról

Dr. Bidló Judit helyettes államtitkár nyitotta a sort, aki Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár képviseletében köszöntötte a résztvevőket. Hangsúlyozta, hogy a gyógyszertárak az egészségügyi kormányzat számára kiemelt jelentőséggel bírnak. Céljaik közül kiemelte, hogy emelni akarják a magisztrációs díjat, a gyógyszertárak jövedelmezőségét, valamint a gyógyszerészi gondozást aktívabbá szeretnék tenni. Szólt arról is, hogy a gyógyszertárak gazdasági tevékenységet is végeznek, ezt szintén számításba kell venni. „A gyógyszerészek mindenhol helyt tudnak állni” – mondta.

Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója – hivatkozva az idei mottóra – mondandóját a gyógyszertárak és a gyógyszerészek szerepének fontossága köré csoportosította. Amellett, hogy a gyógyszer speciális termék, kiemelte a klinikai gyógyszerészet, a gyógyszerészi gondozás, kontrolált hozzáférési problémák kérdéskörét. A gyógyszerészek a biztonságos gyógyszeres terápiában betöltött szerepvállalásának említésével zárta szavait.

Prof dr. Szökő Éva,  az MTA doktora, egyetemi tanár az egységes gyógyszertári gyakorlat kialakításával kapcsolatban fogalmazta meg gondolatait. Ezekhez nélkülözhetetlenek az irányelvek – hívta fel a figyelmet. Fontos, hogy a szakmai szervezetek közösen dolgozzanak ezeken.

Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke a 2022-ben az MGYK-val kötött stratégiai megállapodás említésével kezdte mondandóját. Szólt az egyre nehezebbé váló gazdasági helyzetről, majd prof. dr. Paál Tamás szavaival köszöntötte a patikanapi összejövetel részvevőit: gyógyszer az, amit a patikus kiad a betegnek.

Dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke a szakértelem fontosságát hangsúlyozta. Kitért a patikanap jelentőségére, ami közelebb hozza a lakosságot ehhez a hivatáshoz, a gyógyszertári munkához. Hangsúlyozta a beteg-gyógyszerész találkozások nagy számának jelentőségét.

Prof. Dr. Antal István, a Semmelweis Egyetem GYTK dékánja köszönetét fejezte ki azért, hogy az egyetem otthont adhatott a rendezvénynek. Az egyetemmel való együttműködés fontosságáról beszélve kiemelte az oktatás fontosságát.

A köszöntök elhangzása után következtek szakmai előadások.

Dr. Nagy Sándor, az OVSZ főigazgató-helyettese „Az OVSZ és a Kamara együttműködése a biztonságos véradásért” címmel számolt be a két szervezet közötti megállapodásról, vállalásaikról. A megállapodás lényege, hogy a gyógyszertárak részt vesznek a véradással kapcsolatos társadalmi mozgósításban, valamint a potenciális véradók helyes gyógyszerhasználattal kapcsolatos felkészítésében. Ennek részeként a gyógyszertárak a lakosság felé szórólapokon ismertetik a véradást megelőzően szedhető gyógyszereket és azokat, amelyek használata során óvakodni kell a véradástól. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem a szedett gyógyszer, hanem a páciens betegsége határozza meg, hogy adhat-e vért valaki.

„Gyakorló gyógyszerészek a beteg- és gyógyszerbiztonságért – nemzetközi módszertani javaslatok geriátriai kitekintéssel” volt dr. Viola Réka, az MGYT Farmakoterápiás és Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály elnöke előadásának címe. A WHO által megfogalmazott célra is kitért: a gyógyszereléssel összefüggő ártalmak csökkentése. Mit tehet a gyógyszerész? Hogyan tud bekapcsolódni a biztonságos terápiába? – tette fel kérdéseit. Válaszában kitért az információátadás és a terápiaegyeztetés nélkülözhetetlen voltára. Megoldásként az idősek teljes gyógyszerelésének teljes áttekintését javasolta. Bemutatta az ezt segítő rendszereket, de kitért a beteggel történő együttműködésre. Úgy látja, elengedhetetlen a gyógyszerész alapellátásban betöltött szerepének erősítése.

Dr. Horváth-Sziklai Attila (MGYK) következett ezután a „Szakmai irányelvek a gyógyszerellátásban – az előzményekről” című előadásával. „Ugyanarra a betegségre mindenhol ugyanazt kell kapnia betegeknek, ehhez kellenek az irányelvek” – kezdte mondandóját, majd kialakulásuk történetének bemutatásával folytatta. Célként jelölte meg, hogy a gyógyszerközpontúság helyett a betegközpontúság kerüljön a középpontba. A továbbiakban bemutatta az eddig elért eredményeket és az irányelvekkel kapcsolatos kamarai kezdeményezéseket. Megvalósulásuk fő gátjaként a jogszabályok hiányát említette.Gyógyszerbiztonsági validálás – a XVIII. Országos Patikanap szakmai programjáról

Dr. Szilvay András egy felmérésükről számolt be „Gyógyszerelési problémák előfordulása és kategorizálása a hazai lakossági gyógyszerellátásban az alkalmazott gyógyszerészi intervenciók jellemzésével” címmel. Miután visszatekintette egy 2003-ban készített irányelvről, részletezte a felmérés módszertanát. Kitért arra is, hogyan kategorizálják az egyes gyógyszerelési problémákat. Bemutatta a pilot vizsgálat, illetve a kiterjesztett vizsgálatok eredményeit: a legnagyobb gyógyszerelési probléma mindkét esetben az interakció volt. Főbb tanulságként a gyógyszerészek és háziorvosok együttműködésének erősítését említette. Az intervencióhoz egységes eljárásrend kell – emelte ki végezetül.

Dr. Somogyi Orsolya (egyetemi adjuntus, SE GYTK, országos titkár, MGYK) előadásában „Az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzésről, vis maior expediálásról” c. szakmai irányelv megújításának aktualitásaival foglalkozott. Egy olyan irányelvet mutatott be, ami jobban segíti a biztonsági ellenőrzést és a hétköznapi konzultatív expediálást. Előadása első részében áttekintette a standardokkal, a szakmai irányelvekkel és a protokollokkal kapcsolatos tudnivalókat. A második részben ismertette a fejlesztési koncepciót, ami elsődlegesen a jogszabályokra támaszkodik. Kiemelte az EESZT-ben történő dokumentációs lehetőség fontosságát. Mint mondta, 43 ajánlást fogalmaztak meg, ezek céljai a következők: a jogszabályok implementálása a konzultatív expediálás szintjén, alapszintű gyógyszerészi gondozás egységes dokumentációval, gyógyszerek és egyéb gyógyhatású termékek biztonságos és tudatos alkalmazása, vis major expediálási helyzetek lehetővé tétele a gyógyszerészek számára. A harmadik részben a gyógyszerbiztosági ellenőrzés általános ajánlásait mutatta be, végezetül pedig ismertette, hogy milyen követelmeknek kellett megfelelniük, illetve mik az irányelvek megvalósulásának feltételei.

Az előadásokat kerekasztal megbeszélés követte, ennek részvevői dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Nagy Sándor, dr. Somogyi Orsolya, dr. Süle András, az MGYK KKTSZ elnöke, dr. Szilvay András, prof. dr. Szökő Éva, dr. Szűcs Attila, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Tagozata elnöke és dr. Viola Réka voltak. A beszélgetés elején dr. Süle András ismertette a gyógyszertárak vakcinációban történő részvételével kapcsolatos tanulmányukat. A továbbiakban választ kerestek arra, hogy mi szükséges a gyógyszerbiztonsági validitáshoz, illetve hogy milyen területeken látják fontosnak a megújult irányelveket?

mgyk.gyh 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél