Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2020. szeptember 06.
Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

A Magyar Gyógyszerészi Kamara 2020. évi első küldöttközgyűlését – a járványhelyzet miatti biztonsági intézkedések szigorú betartásával – a budapesti Lurdy Házban tartotta szeptember 5-én. A gyűlést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

A küldöttközgyűlésen – a járványhelyzet és az időpont ellenére –108 gyógyszerész (a küldöttek közel 40%-a) regisztrált.  Az összejövetel a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd dr. Szabó Sándor örökös tiszteletbeli elnökre történő emlékezéssel folytatódott. Dr. Zalai Károly méltatta az MGYK volt elnökének tevékenységét, majd a küldöttek egyperces néma felállással rótták le az elhunyt iránti tiszteletüket.

A mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után következett a küldöttközgyűlés napirendjének elfogadása.

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésrőlAz első napirendi pont az elnöki beszámoló volt. Ennek keretei között Dr. Hankó tájékoztatott arról, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztert is meghívta az összejövetelre, aki szombati kormányzati feladatai miatt személyesen nem tud részt venni, azonban video-üzenetben köszönti a gyógyszerészeket. A levetített video-üzenetben prof. dr. Kásler Miklós a történelmi hagyományok említése mellett szólt arról, hogy a magyar gyógyszerészet mindig lépést tartott az adott kor tudományával, és a betegeknek, rászorulóknak mindig megadta azt a gyógyszeres és lelki segítséget, amelyre szükség volt. Mint elmondta, a „gyógyszerészek helytállása nélkül a világjárvány első szakaszát Magyarországon nem kezelhettük volna eredményesen. Mindenki szembesült azzal, hogy az Önök hozzáállása és az Önök szakértelme kivételes.” A miniszter szólt a Kormány és a Kamara együttműködéséről, ami „mindig sikeres volt és a kormány mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy ez az együttműködés fenntartható és tovább fejleszthető legyen”.

Ez után a kamarai elnök az előző küldöttközgyűlés óta eltelt időszakról számolt be. Kiemelten foglalkozott a járvány által kiváltott történésekkel, a „kereskedés vagy egészségügy” témakörével, az OGYÉI-vel és az EMMI-vel való kapcsolattal, valamint a kamarai ügyekkel. A beszámolót az elnök tartózkodásával, ellenszavazat nélkül fogadta el a küldöttközgyűlés. (Az elnöki beszámolót később teljes terjedelmében közöljük.)

A következő napirendi pont az Alapszabály módosítása volt, amely Csongrád megye nevének megváltozása miatt vált szükségessé. Az előterjesztést egyhangúlag fogadták el. A továbbiakban az Etikai Kollégium elnökének, prof. dr. Paál Tamásnak a beszámolójára került sor. Az előterjesztést három tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadták el, majd az Etikai Bizottság elnöke, dr. Pintér László következett, aki az országos etikai bizottság tevékenységét ismertette. Az országos etikai bizottság elnökének tartózkodásával, ellenszavazat nélkül elfogadták az előterjesztést a küldöttek.

Az Etikai Kódex módosítását vitatták meg a továbbiakban, az előterjesztést egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül fogadták el (a későbbiekben a módosításokat részletesen ismertetjük), majd az Ifjúsági Állandó Bizottság megalapításáról konszenzussal döntött a küldöttközgyűlés.

Hetedik napirendi pontként az Országos Választási Bizottság, az Etikai és a Felügyelő Bizottság hiányzó tagjainak, valamint az Ifjúsági Állandó Bizottság elnökének megválasztása következett. Az Országos Választási Bizottság tagjává dr. Ferdinandy Csillát, az Országos Etikai Bizottság tagjává  dr. Fenyvesi Ferencet, dr. Bodor Ádont és dr. Németh Timeát, az Országos Felügyelő Bizottság tagjává dr. Lőrik Marcellt és dr. Kóró Andrást, míg az Ifjúsági Állandó Bizottság elnökévé dr. Szilvay Andrást választották a küldöttek.

Az utolsó két napirendi pont megvitatására – áramszünet miatt – a mobiltelefonok fénye mellett került sor. Dr. Zalai Károly ismertette az MGYK 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és mérleget. Az előterjesztést tartózkodás nélkül, egy ellenszavazattal fogadták el a küldöttek, majd a 2021. évi költségvetési tervezetének elfogadása következett, amit ellenszavazat és tartózkodás nélkül hagyott jóvá a küldöttközgyűlés.

Az újonnan megválasztott tisztségviselők letették az Alapszabályban előírt esküjüket, majd a küldöttközgyűlés a Szózat eléneklésével zárult.

mgyk.gyh

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Dr. Zalai Károly

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Prof. Dr. Kásler Miklós video-üzenete

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Prof. Dr. Paál Tamás

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Dr. Pintér László 

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Eskütétel

Gyorsbeszámoló a szeptember 5-i küldöttközgyűlésről

Szavazás sötétben

 

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél