Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 03. 27.
Tavasszal is folytatódhat a gyógyszerhiány - forbes.hu
»
2023. 03. 24.
OVSZ: Újabb fórumon népszer?sítik a véradást - hirado.hu
»
2023. 03. 23.
Ozempic: ezért fogynak le tömegek, kár, hogy mellékhatásai is vannak - magyarnemzet.hu
»
2023. 03. 23.
Kihirdették a Richter Anna Díj idei nyerteseit - pharmaonline.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjáról
2022. december 7.

A Gyógyszerész Köztestületi Napok december 2-i, a budapesti Hotel Benczúrban tartott rendezvényénnek els? napján délután aktuális szakmai kérdések kerültek fókuszba.

A jelent?s számú résztvev?vel zajló konferencia dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét. Mint mondta, a korábbi rendezvények háromnaposak voltak, de a jelenlegit – a COVID és a gazdasági helyzet miatt – kétnaposra tervezték.  A rendezvény els? napja az aktuális szakmapolitikai kérdések megvitatására szolgál. Felhívta a figyelmet arra, hogy módosították a hozzászólások korábbi lehet?ségeit, dr. Somogyi Orsolya javaslatára új technológiát alkalmaznak annak érdekében, hogy minél többen nyilváníthassák ki véleményüket az elhangzott el?adásokkal kapcsolatban. A hallgatóság a Mentimeter online alkalmazás segítségével mobiltelefonjai segítségével adhatta le szavazatát az egyes el?adók által feltett kérdésekre. A válaszok komoly segítséget jelentenek a Kamara további munkájához.

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – lényegében így foglalhatók össze a vitaindítók. Az el?adók az egyes témákban el?ször feltárták a jelenlegi helyzetet, megfogalmazták a problémát és megoldást próbáltak találni azokra.  Az egy-egy blokkban elhangzott el?adások után lehet?ség nyílt hozzászólásokra is a mobiltelefonokon leadott válaszokon kívül.

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjárólAz els? vitaindítót dr. Torma Ádám tartotta „Túlélhet?-e a rezsiválság?” címmel. Egyben ráhárult a feladat, hogy a hallgatóságot beavassa a Mentimeter rendszer használatába. Ennek sikeres megtörténte után a gyógyszertárak energiagazdálkodásának kérdéseit vette górcs? alá. Sorolta mindazokat a tényez?ket, amelyek növelik az energiafelhasználást. Majd miután részletezte a gyógyszertárak költségnövekedését, kitért a csökkentés lehet?ségeinek bemutatására. Mit tett a Kamara a rezsiköltségek csökkentése érdekében? – tette fel a kérdést. Válaszában kitért azokra a beadványokra, amelyeket Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkárnak, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez és a Miniszterelnökségre juttattak el. Úgy látja, van remény, ugyanakkor a költségvetésnek 4000 MrdFt fedezetét kell megtalálnia jöv?re. A feltett öt kérdése a rezsicsökkentés lehet?ségeinek kérdéseivel foglalkoztak, a válaszadók alátámasztották a vitaindítóban elhangzottakat.

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjárólVan-e élet a láncokon kívül? – tette fel a kérdést a következ? el?adó, dr. Sohajda Attila. ? s feltette kérdéseit, amelyek a gyógyszertári méretgazdaságossággal, a gyógyszertári marketinggel, a láncokhoz való csatlakozás következményeivel voltak kapcsolatosak. A válaszadók lényegileg egyetértettek mindazzal, amit az el?adó az ezt követ? beszámolójában részletesebben kifejtett. Mit nevezünk gyógyszertárai láncoknak? – kezdte, majd a gyógyszertári láncok m?ködtetésének szempontjait elemezte. Sorra vette, hogy milyen el?nyei és hátrányai vannak a csatlakozásnak? Ezt követ?en elemezte a láncok gazdasági adatait a 2021-es mérlegbeszámolók alapján. Van-e élet a láncokon kívül? – tette fel újból a kérdést. A válasz: filozófiailag igazi élet csak „láncok” nélkül van.

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjárólMilyen reális lehet?ségeink vannak a gyógyszertári adherencia-fejlesztés területén napjainkban? – ez volt dr. Somogyi Orsolya el?adásának a címe. ? is öt kérdésre várt választ a hallgatóságtól. Els?ként a finanszírozás kérdéseit boncolgatta, úgy látja, a kognitív szolgáltatások újragondolására lenne szükség. A szakma presztízsével, a társadalom gyógyszerészek iránti bizalmával foglalkozott másodjára, ezzel kapcsolatban kiemelte a kamarai kommunikáció er?sítésének szükségességét. Az alapszint? gyógyszerészi gondozás módszertani fejlesztése volt a következ? témakör. Negyedikként kitért a specifikus gyógyszerészi gondozás b?vítésére, megjegyezve, hogy a továbblépéshez szakmai irányelvekre van szükség. Ötödikként a társadalmi szerepvállalással, ismeretterjesztéssel foglalkozott. A negyedik kérdés kivételével egyezett a hallgatóság és az el?adó véleménye. Dr. Somogyi a betegségspecifikus gondozással kapcsolatban úgy látta, el?ször az alapokat kell rendbe tenni ahhoz, hogy betegségspecifikus gondozást folytathassanak.

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjárólDr. Nagy Vilmos a létszámkérdést járta körbe „Lesz elég szakember a gyógyszertárakban?” címmel dr. Fittler Andrással közösen jegyzett el?adásában. Nem ez volt az els? alkalom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozott, a korábbi megállapításai összegzésével kezdte el?adását. Bemutatta, hogyan alakult az elmúlt években a gyógyszerészek száma, illetve a területi eloszlásuk. Kitért a gyógyszerészképzésben résztvev?k számának, illetve a munkabéreknek az alakulására is. Az elhangzottak alapján megfogalmazta megállapításait, illetve meghatározta azokat a beavatkozási pontokat, ahol javítani lehetne a gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek számán. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy akkor fog javulni a létszámhelyzet, ha „hivatásunk értékeit eredménnyé tudjuk változtatni”. Végezetül ? is feltette kérdéseit, az arra kapott válaszok alátámasztották az elmondottakat. 

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjárólKellenek-e új kompetenciák? – erre a kérdésre kereste a választ dr. Horváth-Sziklai Attila. Mondandóját ? is öt kérdés köré csoportosította, amelyre a hallgatóság köréb?l is várta a választ. Egyetért-e azzal, hogy több területet is elengedett / elvesztett a gyógyszerészet? – hangzott el az els?, amely során részletezte a jelenlegi és az elsajátítandó kompetenciákat. Kihasználjuk-e, kiaknázzuk-e jelenlegi kompetenciáinkat? – a második válaszaként kitért a változó (új, átrendez?d?, eltolódó) kompetenciákra. Ezt követ?en arra kereste a választ, hogy vannak-e a gyógyszerkiadó szakasszisztenseknek átadandó kompetenciák? E kérdéskörön belül elemezte az egészségügyi és a gyógyszerészeti ellátás f?bb elemeit. Negyedikként felvetette, hogy jó-e, hogy szinte csak árrésbevételb?l finanszírozzák a gyógyszertárak tevékenységeit? Ehhez kapcsolódóan nemzetközi példákat mutatott be, összehasonlítva a hazai helyzettel. Kitért arra is, hogy bizonyos szempontból miért rosszabb a helyzet nálunk. Utolsóként azt a kérdést tette fel, hogy „egyetért-e azzal, hogy csak finanszírozott pilot keretében van lehet?ség új kompetenciák bevezetésére?” Tehát kellenek-e új kompetenciák? – foglalta össze az elhangzottakat. A válasz: Egyértelm?en igen!

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjáról„Adatcentrum lesz vagy adatrabszolga a gyógyszertár?” címmel dr. Hankó Zoltán következett ezután, aki egy sokatmondó mottót választott el?adásának: „Küzdeni mindig, feladni soha!” Bevezet?ként, utalva a címre dr. Szócska Miklóst idézte: „Eladhatjuk adatainkat üveggyöngyért és lehetünk adatrabszolgák”. A gyógyszertár adatcentrum, és nagyon megn?tt a gyógyszertárak adatcentrum szerepe – szögezte le vitaindítója elején, majd az ezzel kapcsolatos szakmapolitikai elvárásokat részletezte. Ezeket reális elvárásoknak nevezte. A továbbiakban kitért arra, hogy az informatikai szolgáltatások piacán milyen elvárásaik lehetnek a szolgáltató irányába – az üzembiztonságot, az adatvédelmet, az adatok validitását, a támogatási és elszámolási folyamatok biztonságát, a gyógyszertárak gyógyszer- és betegbiztonsági feladatainak támogatását és a gyógyszerpiac többi szerepl?jét?l való függetlenséget említette. Ezt követ?en ? is feltette azokat a kérdéseket, amelyekre választ várt a résztvev?kt?l. Ezek egy része az informatikai szolgáltatókkal volt kapcsolatos, de kíváncsi volt arra is, hogy legyen-e egységes törzs, amit az összes adatbázis használ? Indokoltnak tartja-e, hogy a rendszerbe a gyógyszerészek is tölthessenek be a beteggel/betegellátással kapcsolatos adatokat? Fontosnak tartja-e, hogy a gyógyszerész a betegek korábbi gyógyszerkiváltási adatait az expediáláshoz kapcsolódóan teljeskör?en láthassa? – kérdezte.

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjáról„Honnan jöttünk, merre megyünk?” cím? vitaindítójával dr. Bertalan Lóránt zárta a szakmai programot, aki az EESZT-vel kapcsolatban osztotta meg gondolatait. Visszatekintéssel – az eRecept kronológiájával – kezdte mondandóját. Mint mondta, az informatikai rendszerek m?ködésének összehangolása komoly feladatot jelentett számukra, 69 vényíró szoftver és 54 fejleszt? cég munkáját kell összehangolni. Kitért a gyógyszeres eReceptek és eGYSE vények kiváltási lehet?ségeire, ahogy az eRecepttel kapcsolatos visszaélésekre is felhívta a figyelmet. El?adását az új EESZT-fejlesztésekkel folytatta. Terveik között szerepel például egy applikáció létrehozása az eRecept kiváltáshoz, a betegút követésének a lehet?sége, ahogy egy betegút-menedzsment (BetMan) kialakítása, valamint a telemedicina, telemetria is.

A szakmai nap végén a Hotel Benczúrban borkóstolóval egybekötött adventi vacsora várta részvev?ket.

Az el?adók kérdéseire adott válaszok részletes elemzésével készül? részletes beszámolók a Gyógyszerészi Hírlap soron következ? számában lesznek olvashatók.

B. Zs.
Fotó: Dr. Nagy Vilmos 

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjáról

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjáról

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjáról

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjáról

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjáról

Helyzetértékelés, problémafelvetés, megoldáskeresés – a GYKTN els? napjáról

 

 

 

« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 március»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  vándorgy?lés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2022. 08. 29.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 03. 27 hétfő