Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 12. 07.
Álhír terjed az interneten, közleményt adott ki a Semmelweis Egyetem - vg.hu
»
2021. 12. 06.
Kezdjük megszokni az e-ügyintézést - vg.hu
»
2021. 12. 06.
Pofon a patikai innovációnak - nepszava.hu
»
2021. 12. 03.
Süle András f?gyógyszerész a Covid-kezelés titkairól és a szuperbaktériumok támadásáról - infostart.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Hogyan állunk? – aktuális kérdések
2018. december 10.

Hogyan állunk? címmel a GYKTN keretében november 30-án tájékoztatók, beszámolók hangzottak el a gyógyszertárakat érint? aktuális kérdésekr?l.

 

Els?ként Szabó Bálint (f?osztályvezet?, EESZT) számolt be az EESZT-vel kapcsolatos elmúlt évi tapasztalatairól. Mint mondta, Balog Zoltán volt az emberi er?források minisztere, amikor az EESZT indult. A Tér mindenhol elérhet?, akkor is, ha nem használják, és „akik használják, szeretik”.A következ?kben nemzetközi összehasonlításban vizsgálta a rendszert: uniós szinten is az élvonalba tartozik, bátran nevezhetjük egyedülállónak – hangsúlyozta. 2018-ban 17 ország képvisel?je hat megvalósult projekt keretében vizsgálta a rendszert, ami nagy sikert aratott. Az év ITC projektje az idén az EESZT lett.Megjegyezte azt is, tudják, hogy vannak problémák, a javításukon dolgoznak.

Hogyan állunk? – aktuális kérdésekA továbbiakban a csatlakozásokról ejtett szót: mint ismeretes, minden gyógyszertár csatlakozott, ugyanakkor az orvosoknál nem mondható el ugyanez. Miután a további feladataikat részletezte, rátért a visszajelzések fontosságára. Mint mondta, egy programot készítettek az alkalmazásfejleszt?k, a klinikai területen dolgozók, az egészségügyi ellátók, az EESZT m?ködtet?k tennivalóival kapcsolatban. Idén már ennek a mentén dolgoztak.  Kitért a rendszerszállítókra, majd a nemrégiben kialakításra került információs csatornájuk került szóba, amit bárki használhat. Szót ejtett az oktatási rendszerükr?l, úgy látja, els?sorban az orvosoknál alacsony a tájékozottság, ezért körükben elindítottak egy tájékoztatási programot. Ez 2019-ben is m?ködni fog, minden egyes intézménybe kimennek és segítenek a rendszer használatában. Támogatórendszerük segítségével kiszállnak minden helyszínre, ahova hívják ?ket, hogy a helyszínen oldják meg a felmerült problémát. Említésre került, hogy megfelelnek a GDPR követelményeinek. A további feladatokkal kapcsolatban pedig kiemelte a mobileszközök rendszerhez való hozzáférésének kérdését, ahogy a járóbeteg ellátási rendszer fejlesztését.

Hogyan állunk? – aktuális kérdésekBarak Helga, (tanácsadó, Széchenyi Programiroda) „Pályázati lehet?ségek gyógyszertáraknak” címmel számolt be a patikák pályázati lehet?ségeir?l. Bemutatta a 2011-ben alakult Széchenyi programirodát, ami a Miniszterelnökség alatt m?ködik, és az elmúlt években a nemzetközi és hazai területfejlesztés meghatározó szerepl?jévé lépett el?. Alapvet?en az uniós programokból finanszírozott projektek és egyes határon átnyúló, nemzetközi együttm?ködési programok esetében lát el szakmai közrem?köd?i feladatokat. Mintegy 60 ügyfélszolgálati ponton mintegy 180 tanácsadójuk segíti a pályázni akarókat és pályázókat. Szolgáltatásaik ingyenesek, ezek a pályázati tájékoztatástól és ötletadástól kezd?d?en, a projektek el?készítésében és  megvalósításában való közrem?ködésen át, egészen a projektzárásig és utógondozásáig, szinte minden területre kiterjednek. Végigkísérik ?ket azon az úton, ami egy fejlesztéssel kapcsolatos ötlet megszületését?l annak sikeres megvalósításig tart. A közrem?ködésükkel elnyert és szerz?dött pályázatok száma csak 2017-ben meghaladta a 6000-et. Szakért?ik közel 9400 projekt megvalósításához nyújtanak szakmai segítséget.

Bemutatta továbbá a jelenleg a gyógyszertárak számára elérhet? pályázatokat, amelyek a következ?k:

-  Budapest és Pest megye területén megvalósítandó energetikai és megújuló energia beruházások támogatása,

- kkv-k részére új és használt eszközök és gépjárm?vek beszerzésére, képzéseken, konferenciákon, szakmai kiállításokon való részvétel finanszírozására,

-  vissza nem térítend? támogatás kkv-k részére gyakornokok foglalkoztatása esetén bér- és eszközfinanszírozáshoz, infrastrukturális beruházások támogatása munkahelyek kialakításához,

- legalább 3 munkavállaló esetén, 3-50 millió Ft vissza nem térítend? támogatás igényelhet? munkavállalók képzésére.

Végezetül néhány gyakorlati tudnivalót osztott meg a hallgatósággal. (A pályázatokkal kapcsolatos további részletekr?l a honlapunkon tájékozódhat – a szerk.)

Hogyan állunk? – aktuális kérdések„A verifikációs rendszer gyógyszertári vonatkozásai” címmel dr. Illés Zsuzsanna, (igazgatósági elnök, HUMVO ZRT. ) osztotta meg az egyedi dobozazonosítókkal kapcsolatos rendszer alapjainak bemutatásával, illetve a kialakulás folyamatának bemutatásával kezdte. Ezt követ?en rátért az EMVO, az Európai Gyógyszer-azonosító, illetve a HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosító nonprofit szervezetekkel kapcsolatos tudnivalók ismertetésére. A 2018-as év legf?bb ezzel kapcsolatos történései, valamint IT projekt mérföldkövei is szóba kerültek, ahogy az eddig elért eredmények is. Kitért a rendszer egyes szerepl?i kötelezettségeire, illetve részletezte a csatlakozási folyamatot. Összefoglalásként elmondható, hogy a HUMVO-nak alapvet?en három feladata van: az adattárház létrehozatala, a magyar és az európai adattárház összekapcsolása, annak biztosítása, a kett? közti kapcsolat tesztelése, valamint az ellátási lánc normakövet? m?ködtetése. A 2019. februári induláshoz felkészültek a feladatra.

Hogyan állunk? – aktuális kérdésekA 2019. év fontosabb adózási és számviteli változásairól dr. Elmerné Bagi Edina tájékoztatott. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2018 júniusától több olyan jogszabály született, illetve korábbi jogszabály módosult, amelyek 2019. január 1-én lépnek hatályba és a gyógyszertárakat m?ködtet? vállalkozások életében is jelent?s, feltétlen figyelembe veend? változásokat tartalmaznak – el?adásában ezeket részletezte. A társasági és osztalékadóval kezdte, majd rátért a személyi jövedelemadóval kapcsolatos változásokra, a kedvezményeket is megemlítve. Bemutatta az egyes meghatározott és béren kívüli juttatásokat, felhívva a figyelmet arra, hogy ezek közül mi sz?nik meg. A személyi jövedelmadóval kapcsolatban több más információt is megosztott, végezetül pedig kitért az adómentesen adható juttatásokra. (A 2019. évi adózással kapcsolatos további információkról honlapunkon, illetve a Gyógyszerészi Hírlap decemberi számából értesülhet – a szerk.)

Hogyan állunk? – aktuális kérdésekDr. Nyíri László a vidék gyógyszerellátásával kapcsolatos kamarai javaslatokat osztotta meg a hallgatósággal.El?adása elején a gyógyszerellátással kapcsolatos országos statisztikai adatokat ismertetett. Mindezek összefoglalásaként idézett egy 2013-as EMMI közleményt: „Magyarországon az egy lakosra jutó gyógyszertárak száma európai viszonylatban is magasnak tekinthet?, és a földrajzi eloszlásuk is megfelel?.” Majd miután ismertette a korábbi kamarai álláspontokat a kistelepülések gyógyszerellátásával kapcsolatban, felhívta a figyelmet a „két legfontosabb k?bevésett, összetartozó szempontra”, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni az említette kapcsolatban:

1. A jelenleg m?köd? gyógyszertárak meg?rzése, gazdálkodási helyzetének javítása és szolgáltatásainak fejlesztése,
2. a gyógyszertár nélküli települések gyógyszerellátásának javítása.

A továbbiakban azokat a szempontokat sorolta, amelyek jelent?sen befolyásolhatják a m?ködtetést. Ilyen például az állami-önkormányzati szerepvállalás, fiókpatika m?ködtetés, m?ködési célú támogatás és finanszírozási el?leg, generikus ösztönz? és szolgáltatási díj mértéke, ahogy azárrés rendszer vagy a marketing szabályozás is szóba került.

A meglév? gyógyszertárak stabilizálása érdekében tett kamarai javaslatok ismertetése következett ez után:

  1. A jelenleg elérhet? központi támogatási rendszerek (kispatikák m?ködési célú támogatása, fiókpatikák támogatása, szolgáltatási díj, generikus ösztönz?) további fejlesztése, esetleg önkormányzati támogatási rendszerek általános alkalmazása,
  2. árképzési és marketing szabályok korrekciója,
  3. egészségügyi szolgáltatók adózási kedvezményeit hozzárendelni a gyógyszertárakhoz,
  4. vissza nem térítend? pályázati források gyógyszertárak fejlesztésére,
  5. fiatal gyógyszerészeknek a vidéki gyógyszertár vásárláshoz a patikahitel program mellé vissza nem térítend? támogatás adása,
  6. állami támogatás pendliz? gyógyszerészi szolgáltatáshoz,
  7. fiatal gyógyszerészek számára a vidéki munkavállalást segít? központi támogatás (letelepedési, járm?beszerzési, rezsiátvállalás stb.).

Végezetül szót ejtett arról, hogy mit nem támogatnak: gyógyszer-kiadó automata és Family Frost jelleg? rendszer, új szerepl?vel.

mgyk.gyh

Fotó: Dr. Nagy Vilmos 

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 december»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 12. 07 kedd