Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. november 20.
2 kérdés 4 válaszadó – villáminterjú az MGYK munkabizottságainak elnökeivel - mgyk.hu

A KÖZTESTÜLETI NAPOK szombat koradélutánján a kamara munkabizottságainak elnökei fogják elmondani, hogy mivel támogatták az elnökség munkáját, milyen eredményeket értek el az elmúlt időszakban. Dr. Pintér Lászlót az Etikai Audit Munkabizottság, dr. Sohajda Attilát a Gazdasági Munkabizottság, dr. Magyarné dr. Pintér Gabriellát a Szakmai Munkabizottság valamint dr. Csóka Ildikót a Kommunikációs Munkabizottság elnökét kerestük meg, 2 „villámkérdés” erejéig.

 

Legyen kedves megvilágítani, hogy mi az Etikai Audit Munkabizottság feladata?

Dr. Pintér László bizottsági elnök:

2 kérdés 4 válaszadó – villáminterjú az MGYK munkabizottságainak elnökeivel - mgyk.hu- Az elnökségtől azt a feladatot kaptam, állítsak össze egy bizottságot és ezzel a grémiummal készítsük elő az alapszabályban előírt, a közgyűlés által elfogadott etikai auditot. Határozzuk meg mi az etikai audit, hogyan tudjuk beilleszteni a kamara etikai intézményrendszerébe, és miként lehetne működőképessé, népszerűvé tenni a gyógyszertárak körében.
A bizottság munkájában dr. Ádám György, dr. Benkő Zsolt, dr. Burgetti László, dr. Csejtei Marianna, Magyarné dr. Pintér Gabriella, prof. dr. Kata Mihály,  dr. Kőhalmi Ákos, dr. Hankó Zoltán, dr. Szabó Sándor és én veszünk részt.
Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a kamarának több munkabizottsága dolgozik egy- időben, amelyek munkája szorosan összefügg, sőt több esetben egymásra épül.

Hol tart munkájában és milyen kérdésekre kell választ adnia a közeljövőben ennek a bizottságnak?

Dr. Pintér László:

- Bizottságunk először a fontosnak tartott kérdéseket - a költségkímélés jegyében- egymás közötti levelezéssel próbálta megválaszolni, majd csak jó néhány levélváltás után ült asztalhoz a kamarában, hogy megvitassa a felvetett gondolatokat, és tovább gondolja, majd írásba foglalja az etikai auditról való elképzeléseit.

Tehát szükséges volt tisztázni: Mi az etikai audit? Milyen legyen az audit? Miért van szüksége erre egy gyógyszertári vállalkozásnak? Hogyan lehet megvalósítani? Mikor lehet bevezetni, és ki viselje a költségeit?

Az etikai auditot egy olyan vizsgálatnak képzeljük el, amelynek során a gyógyszertár minőségbiztosítását, minőségügyét, etikai helyzetét és társadalmi felelősségvállalását világítjuk át önkéntes alapon. A minőségbiztosításhoz nagy segítséget ad a kamara, mert a Szakmai Munkabizottság elkészítette az „MGYK Minőségügyi Kézikönyvét”, amely letölthető lesz a kamara honlapjáról, és az etikai audit egyik alapjává válik.

A gyógyszertári vállalkozásnak azért lehet ez jó, mert ezzel fokozhatja a gyógyszerbiztonságot, megfelelő minőségbiztosítás jön létre, javulhat a beteg-megelégedettség, nőhet a társadalmi megbecsülés.

A megvalósítását pályáztatással képzelem el. A kamara kiír egy pályázatot, mondjuk a „Magyar Gyógyszerészi Kamara Etikus Gyógyszertára” címre és a pályázati feltételek között szerepelni fog néhány követelmény, úgymint a minőségbiztosítás működtetése, az ÁNTSZ ellenőrzési szempontjainak való megfelelés és az etikai helyzet jellemzése. A bizottság is támogatja ezt az elképzelést.

Az auditálást szeretnénk vonzóvá tenni azzal például, hogy az ÁNTSZ-szel való együttműködés keretében az eredményes vizsgálaton részt vett gyógyszertár felmentést kap az ÁNTSZ rendes éves vizsgálata alól. Megkapja a kamarától „a Magyar Gyógyszerészi Kamara Etikus Gyógyszertára” címet, amelynek nem elhanyagolható marketing értéke lesz. Ezen kívül elképzelhető, hogy az egyetemi akkreditációnál előnyben részesül a gyógyszertár, sőt később, lehet ez az alapfeltétele ennek a kapcsolatnak. Bizottságunk nyitott további javaslatokra is.

Az ötletek mindenképpen további finomításra szorulnak, és fontos tisztázni, ki állja az audit költségét.

Véleményem szerint a lényeg az, hogy a szakma hiányolja a „régi szakfelügyelet” segítő munkáját, a kamara pedig ezzel az audittal szeretné ezt a hiányt valamilyen mértékben pótolni.

 

 

Legyen kedves megvilágítani, hogy mi a Gazdasági Munkabizottság feladata?

Dr. Sohajda Attila elnök:

2 kérdés 4 válaszadó – villáminterjú az MGYK munkabizottságainak elnökeivel - mgyk.hu- A Gazdasági Munkabizottságnak a gyógyszerellátás egészét érintő bármely esemény gazdasági kihatásainak elemzése, javaslatok készítése a feladata, tevékenységünket részben elnökségi felkérés alapján, részben saját kezdeményezésre végezzük. Munkánkat a következő 3 fő terület köré csoportosítjuk:

Először is, a gyógyszerellátással kapcsolatos makrogazdasági adatok gyűjtése, rendszerezése, elemzése. Háttéranyag szolgáltatása a kamara részére az egészségügyi kormányzattal, az OEP-el, a Gyártói-, Nagykereskedelmi-, Rendszergazda szövetségekkel, más partnerekkel való tárgyaláshoz.
Másodszor a gyógyszertárak részére szakértői anyagokat készítünk, a gazdálkodással összefüggő problémák feltárására, elemzések végzünk, modelleket alakítunk ki, javaslatokat teszünk a változó gazdasági, szakmapolitikai kihívásokra.
Harmad sorban pedig, a gyógyszertárak eladósodásának vizsgálatával, konszolidációs lehetőségek kialakításával, a tulajdonosi programmal, a gyógyszertárak valós piaci értékének meghatározásával foglalkozunk.

- Hol tart munkájában és milyen kérdésekre kell választ adnia a közeljövőben ennek a bizottságnak?

Dr. Sohajda Attila elnök:

- Az elmúlt időben javaslatot tettünk az új Munka Törvénykönyve gyógyszertári alkalmazásához, bekapcsolódtunk az árrés átrendezés előkészítésébe és hatásainak vizsgálatába, a Gyógyszer-gazdaságossági törvény tulajdonosi programjának, és a gyógyszertári szolgáltatási díj bevezetésének kormányzati előkészítésébe.
Az elkövetkezőkben kiemelt feladatunk lesz a 2013 szeptemberében életbe lépő, közforgalmú gyógyszertárak személyi minimumfeltételeinek vizsgálata, módosítási javaslatok készítése. Mindezek mellet a közeljövőben szeretnénk a gazdálkodáshoz ötletadó, figyelemfelhívó szempontokkal szolgálni a gyógyszertárak részére.

 

Legyen kedves megvilágítani, hogy mi a Szakmai Munkabizottság feladata?

2 kérdés 4 válaszadó – villáminterjú az MGYK munkabizottságainak elnökeivel - mgyk.huMagyarné dr. Pintér Gabriella elnök:

- A „Szakmai Munkabizottság” elnevezése hivatalosan Gyógyszertárak Minőségi Fejlesztését Segítő Munkabizottság. Ez a név mindent kifejez, hiszen a gyógyszertárak szakmai munkáját kívánjuk segíteni mind a szabályos működés, mind a munka minőségének javítása szempontjából.

Az elmúlt időszak is ennek jegyében zajlott. Fő „művünk” a Minőségügyi Kézikönyv, melynek megalkotásakor a gyógyszertári feladatok teljes egészét áttekintettük a napi gyakorlat, valamint a jogszabályi környezet oldaláról. Olyan működtetési segédletet hoztunk létre, amely a belső minőségügyi rendszer alapja lehet, és némi kiegészítéssel kielégíti a törvény által előírtakat. Fontos számunkra, hogy ez az anyag minden kamarai tag számára ingyenesen elérhető legyen és használni tudják a mindennapokban.

Feladatunknak érzem a szakmai gyakorlat ismeretében a megvalósíthatóság érdekében a jogszabály tervezetek véleményezését, továbbá a szükséges változtatások indítványozását. Így tettük ezt a generikus ösztönző-rendszer, és a szakképzési rendszer vonatkozásában is, ami többek között elénk került.

A gyógyszertári kommunikációs javaslatok, az etikai audit kialakítása során szintén a fentiek szerint jártunk el.

Hol tart munkájában és milyen kérdésekre kell választ adnia a közeljövőben ennek a bizottságnak?

Magyarné dr. Pintér Gabriella:

- Mindenképpen a megkezdett vonalon szeretnénk haladni. Fontos lenne, hogy a Kollegák bátran tudjanak hozzánk fordulni a kérdéseikkel, felvetéseikkel. Folyamatosan lesz szerepünk a Kézikönyv aktualizálásában, amit maradéktalanul kívánunk teljesíteni, és úgy látom, az etikai audit szintén feladatot jelent majd a számunkra.
Továbbá szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat a szakmai hatóságunkkal annak érdekében, hogy megvalósuljon a segítő szakmai konzultáció, és ne csak a szankcionálás terelje mederbe az „eltévelyedőket”.

 

Legyen kedves megvilágítani, hogy mi a Kommunikációs Munkabizottság feladata?

Dr. Csóka Ildikó elnök:

2 kérdés 4 válaszadó – villáminterjú az MGYK munkabizottságainak elnökeivel - mgyk.hu- A munkabizottság feladata a szakmai, mentális és morális MEGÚJULÁS elősegítése érdekében a jelenlegi helyzet elemzését követően kommunikációs koncepció kialakítása, valamint a különösen nagy, stratégiai jelentőségű kérdésekben, amelyekben a gyógyszerészeknek és a társadalomnak nemcsak információra, hanem a szemléletük formálására is szükség van. Ilyenek pl. a generikus ösztönzés és hatóanyag-alapú rendelés támogatása, a gyógyszerész-beteg kapcsolat erősítése, a gyógyszertári szakmai szolgáltatások fejlesztése és megújítása.

Szeretnénk elősegíteni a Kamara céljainak a gyógyszerésztársadalomban és az egészségügyben való elfogadását, támogatva ezzel a gyógyszerészet szakmai függetlenségének tényleges helyreállítását, segítve a gyógyszerészek - társadalmi elvárásoknak megfelelő - munkáját és kommunikációját.

Hol tart munkájában és milyen kérdésekre kell választ találni a közeljövőben ennek a bizottságnak?

Dr. Csóka Ildikó:

- Elsőként elkészítettünk egy általános elemzést a gyógyszerellátás jelenleg aktuális kérdéskörei (generikus ösztönzés, hatóanyag alapú rendelés) kapcsán észlelhető és várható reakciókkal kapcsolatban (gyógyszerészek, betegek és orvosok) és megfogalmaztunk néhány kulcs-üzenetet, amelyeket a továbbiakban különböző kommunikációs eszközökkel és csatornákon keresztül kívánunk eljuttatni.

A lakosságot szeretnénk arra biztatni, hogy egészséggel kapcsolatos kérdésekben keressék fel a gyógyszertárat és kérjék a gyógyszerészdoktort a tárához, hogy megfelelő szakmai információkkal ellátva közösen találják meg a legmegfelelőbb megoldást az adott kérdésben.

A gyógyszerész kollégákat támogatni szeretnénk abban, hogy a „DR.PHARM.” a gyakorlatban is minél teljesebb mértékben valósuljon meg – találjuk meg közösen azokat a megoldásokat, amelyekkel az adott gyógyszertárat a gyógyszerész által végzett szolgáltatások fémjelzik.

Nyitni kívánunk az orvosi szakma felé – szeretnénk a partnerséget és a szövetséget erősíteni a betegek érdekében, mindkét szakma kompetenciáinak tiszteletben tartása mellett.

 

 

 

- Köszönöm válaszaikat!

 

 

(szente)

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél