Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. január 18.
A gyógyszer-gazdaságossági törvény 2010. január 1-vel bekövetkezett változásai
Összegyűjtöttük a változásokat az egyes egészségügyi törvények módosításáról szóló 2009. évi XCIV törvény nyomán, paragrafusok sorrendjében.

82. §  Változik a gyógyászati segédeszköz, a referencia gyógyászati segédeszköz  definíciója. Új fogalmak kerülnek definiálásra, mint a támogatási csoport, gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója, minősített forgalomba hozó, tartós használati célú eszköz, egyszerűsített támogatási jegyzék (ETJ)  /Gyftv. 3§/

83. §  Lehetőség lesz  bizonyos feltételek mellett védoltási programok és dohányzásról történő leszoktatást támogató kampányokhoz kapcsolódó gyógyszerekről szóló tájékoztatásra /Gyftv 17§. (5) /

84. § Gyógyszer befogadási szabályt módosít /Gyftv 21§. /

85. § Létrejön az internetes gyógyászati segédeszköz katalógus, ami részletes információkat tartalmaz, mind a felíró orvosoknak, gyógyszerészeknek, betegeknek. Elérhetősége: http://sejk.oep.hu/ /Gyftv 21/A §. /

86.-89. § Gyógyszer befogadási szabály módosít

90.-91.§ Megteremti a nemzetközi referencia árazás intézményét. Ezen eljárás keretében az OEP évente egyszer hivatalból felülvizsgálja a jelentős támogatás kiáramlást generáló készítmények támogatását. A vizsgálat függvényében módosítja azt vagy kizárja a támogatásból  /Gyftv 30§. (2) /

92. § A házi oxigénellátás oxigénpalack és tartály letéti díját szabályozza újra /Gyftv 31/A  § /

93.-97. § A gyógyászati segédeszközök befogadásának illetve támogatásuk felülvizsgálatának újra rendszerét tartalmazzák

98. §   A törvény rögzíti, hogy az OEP által meghatározott és a publikus gyógyszertörzsben közzétett térítési díjat a betegtől, a fogyasztótól el kell kérni. Ettől eltérő térítési díj alkalmazása törvénybe ütközik.

Gyftv 35. § (1) A gyógyszer forgalmazója a kiszolgáltatás során az egészségbiztosítási szerv által a támogatás megállapítására irányuló eljárásban

a) elfogadott termelői ár alapján számított legmagasabb kiskereskedelmi eladási árnál magasabb árat nem köthet ki,

b) megállapított támogatási összegtől és térítési díjtól nem térhet el.

(2) A gyógyászati segédeszköz forgalmazója a kiszolgáltatás során az egészségbiztosítási szerv által a támogatás megállapítására irányuló eljárásban

a) a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál magasabb árat nem köthet ki,

b) megállapított támogatási összegtől és térítési díjtól nem térhet el.

Ugyanezen paragrafus alapján jogszabályban fog megjelenni azon funkcionális csoportok köre, amely gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás keretében nem lesznek kiszolgáltathatók.

99.-100. § Az orvosok tájékoztatási kötelezettségével foglalkozik /Gyftv 44§. – 45§ /

101. §  2011 . január 1-én lép hatályba (teljes liberalizáció) /Gyftv 49 (1 )/

102.-104. §  Cselekvőképesség, bűntett előélettel kapcsolatos pontosítások /Gyftv 17§. (5) /

105. § A 60 napnál tovább tartó felelős vezetői megbízás esetén a felelős vezetőnek, a személyi joghoz szükséges feltételeknek kell megfelelnie ( 5 év gyakorlati idő) /Gyftv 63 (2) /

106. § Felhatalmazó rendelkezések a miniszternek rendelet alkotásra (támogatás volumen szerződés, gyógyászati segédeszköz katalógus, szállítójegyzék, szállítói előminősítés, „GYSE közgyógylista”)

107. § „ A közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetése alapján a Kormány 2010. október 1. napjáig jelentést terjeszt az Országgyűlés elé. „  /Gyftv 83 (8) /

126. § (2) c)  76. § (2)-(5) bekezdése törlésre kerül. Ez egyben a maximált ár jogintézményének megszűnését is jelenti.

HSZA

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél