Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. január 30.
A gyógyszertári vállalkozások gazdasági paramétereiről

Az MGYK gyógyszerellátással kapcsolatos értékelő-elemző munkájának részeként hivatalosan megkértük a főtevékenységük szerint gyógyszer-kiskereskedelemmel foglalkozó Bt,-k, Kft.-k és egyéni vállalkozások összevont, egyedi azonosításra nem alkalmas 2008. évi pénzügyi – a számviteli és adózási jogszabályokhoz tartozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéseinek dokumentumaiból készített – KSH összesítéseket.

Az összeállításban 2171 vállalkozás aggregált adatait juttatta el a kamarának a KSH. A 2171 vállalkozás mintegy 2280-2300 gyógyszertárat jelent. Az adatok között nem szerepeltek azoknak a vállalkozásoknak az adatai, melyek adatszolgáltatását valamilyen okból az APEH aggályosnak tartotta vagy nem tekintette teljes körűnek. Vizsgáltuk a gyógyszertári vállalkozások értékesítési árbevétel szerinti kategóriáit és nyolc meghatározott árbevételi sávban értékeltük a vállalkozások pénzügyi-működési paramétereit. Ilyen pl. a realizált árrés-tömeg értéke, a 2008. évi zárókészlet értéke, a szállítókkal szembeni kötelezettségek összege, a statisztikai állományi létszám és bérköltség, az adózott eredmény értéke (nyereség ill. veszteség), valamint a veszteséges vállalkozások száma és fontosabb pénzügyi paramétereik.

A fentebb jelzett adóbevallási adatok szerint veszteséges évet zárt 557 olyan vállalkozás, amely a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet jelölte meg fő tevékenységi körként. Ezek között 337 betéti társaság és 48 egyéni vállalkozás volt, a többi vállalkozás kft.-ként működött. Az 557 veszteséges vállalkozás veszteségének összértéke közelítette a hat milliárdot, ebből a betéti társaságok közel kétmilliárddal részesedtek. (I. táblázat)

I. táblázat - Veszteséges gyógyszertári vállalkozások néhány adata

Megnevezések
Bt.
Kft.
Egyéni
Összes
Megjegyzések
Veszteségesek száma 337 172 48
557 2171 vállalk. közül
Veszteséges cégek aránya % 22,0 43,4 19,6 25,7  
Veszteség összértéke millió Ft 1991 3911 117 6019  
Átl. veszteség millió Ft/cég 5,9 22,7 2,4 a kft-k adata a működésük tört éve miatt nem értékelhető
Veszt. cég átl. forgalma mFt/hó 18,5 n. é. 8,9 6,2  
Veszt. cég átl. stat. létsz. fő/cég 6,7 6,2 2,4 a kft-k részideje miatt nem érték
Veszt. cég bérkölts. eFt/hó/fő 184 n. é. 126    

Az adatok értékeléséhez tartozik, hogy 2008. év végén mintegy 2330 közforgalmú gyógyszertár működött, a KSH pedig 2171 olyan gazdálkodó szervezet adatait összesítette, amelyek főtevékenysége gyógyszer-kiskereskedelem. A különbség főként abból adódik, hogy van olyan hálózat, amelyik egy Kft keretében működteti a 25-30 gyógyszertárát, továbbá nő az olyan gazdasági szervezetek (pl. Bt-k) száma is, amelyek 2-3 gyógyszertárat fognak egybe.

A Kft.-k adatsorában a számszerű mutatók meghatározását korlátozza és az adatokat torzítja, hogy az KSH közlésében szereplő 396 Kft.-ből kb. 170-180 év közben alakult, tehát első üzleti éve kevesebb mint 12 hónap. De a vállalkozás első éve – többek között – a fejlesztés külső forrásának költségei miatt sem mértékadó az eredményesség szempontjából.

A szakágazat forgóeszköz helyzetét jól jellemzi, hogy az egyéni vállalkozók becsült adatával együtt 2008. december 31-én beszerzői áron 33 Mrd Ft volt a készlet értéke, de a szállítói kötelezettségek meghaladták az 50 Mrd Ft-ot (az ezen belüli lejárt kötelezettségekről nincs adat). A gyógyszertárak működőképességét kockáztató további tényező, hogy a korrekciós tényezőt kevésbé igénylő betéti társaságok (1531 szervezet) aggregált adatai szerint az egyéb bevétel összege 7 MdFt (melynek mintegy 90%-a a nagyker. engedmény), az összevont adózás előtti eredményük pedig 9,8 MdFt. A teljesség kedvéért említjük, hogy az adózott eredmény egy szervezetre jutó értéke 2008-ban 5,3 millió Ft volt.

A veszteséges betéti társaságok országos 22%-os arányával szemben Budapesten 42, Pest megyében 25% az arányuk, ami összefüggésbe hozható azzal, hogy a központi régióban az országos átlagnál jóval több új gyógyszertár nyílt.

A veszteséges gyógyszertárak számának alakulását vizsgálva a liberalizációt megelőző utolsó bázisévhez képest 2007-ben és 2008-ban folyamatos növekedés tapasztalható (II. táblázat). A veszteséges bt-k aránya a 4-szeresére, az egyéni vállalkozásoké több mint kétszeresére nőtt.

II. táblázat - Veszteséges gyógyszertári bt-k és egyéni vállalkozások számának és néhány adatának alakulása 2006-2008 között

Megnevezések 2006 2007 2008
Veszteséges betéti társaság (szerv.) 89
287
337
Veszteséges társaságok aránya (%) 5,4 17,8 22,0
Veszteség összege (millió Ft/szerv.) 5,1 4,6 5,9
Veszt. társ.-ok átl. árbev. (mFt/szerv) 165 210 222
Veszt. társ. átl. létszáma (fő/szerv.) 5,2 6,7 6,7
Veszteséges egyéni vállalkozások száma 29 35 48
Veszt. egyéni vállalkozások  aránya (%) 9,4 13,7 19,6
Veszteség összege (mFt/egyéni váll.) 2,2 2,9 2,4
Veszt. egyéni vállalkozások átl. árbev. (mFt/egyéni váll.) 79,3 94 106
Veszt. egyéni vállalk. átl. létszáma (fő/egyéni váll.) 2,3 2,4 2,4

A fenti adatok a gyógyszertárak fokozódó gazdasági nehézségeire hívják fel a figyelmet és a gyógyszerpiaci folyamatok ismeretében nincs okunk feltételezni, hogy 2009-ben megváltozott volna az előző évek trendje. Mivel a működési/gazdasági feltételekben a közeli jövőben kedvező fordulatra nem lehet számítani, a gyógyszertárak működtetőinek hónapról hónapra fokozott figyelemmel kell kísérniük vállalkozásuk pénzügyi helyzetének alakulását.

Budapest, 2010. január 28.

Dr. Torma Árpád

közgazdasági szakértő

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél