Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2009. október 27.
Ülésezett a Nemzeti Egészségügyi Tanács
Az ülésen a kamarát dr. Zalai Károly főtitkár képviselte. Napirenden az influenza-járvány helyzetéről szóló tájékoztató és a egészségtudat fejlesztésének kérdései voltak

A Nemzeti Egészségügyi Tanács állásfoglalásai az 1. napirendi ponthoz:
1. A Nemzeti Egészségügyi Tanács az A(H1N1) influenza-járvánnyal kapcsolatos, a szakértőktől kapott népegészségügyi-epidemiológiai, szakmai-tudományos és gyógyszerészeti tájékoztatást, és az azokban megfogalmazott ajánlásokat elfogadja.
2. A NET ugyanakkor megállapítja, hogy a megtett szakmai intézkedések ellenére a védőoltás elfogadása nem éri el a szükséges szintet a lakosság körében, ami vészhelyzetet is eredményezhet a járvány kitörésekor.
3. A NET egyetért azzal, hogy a jövőben az illetékes szakmai kollégiumok és a szakhatóságok közötti folyamatos egyeztetésekre van szükség a kampány sikeres továbbvitele érdekében.
4. A védőoltás megfelelő mértékű elterjesztésében hátráltató tényező továbbá a különböző kommunikációs csatornákon közzétett felelőtlen és gátlástalan ellenkampány.
A NET javaslatai:
1. A Nemzeti Egészségügyi Tanácsot alkotó szakmai, érdekképviseleti, valamint betegszervezetek kijelentik, hogy saját területükön lehetőségükhöz képest mindent megtesznek a járványveszély elhárítására, a lakosság átoltottság növelése érdekében.
2. A sajtóban szabad teret nyert a védőoltást lejárató ellenkampány folyamatos, hatékony cáfolatot igényel és szakszerű tájékoztatást, elsősorban a közmédiumok részéről.
A Nemzeti Egészségügyi Tanács állásfoglalásai 2. napirendi ponthoz:
1. A Nemzeti Egészségügyi Tanács megállapítja, hogy az egészségtudatot befolyásoló legfontosabb tényezők:
* a képzettség, ismeretek megszerzése
* kulturális szokások,
* jövedelmi viszonyok, szociális beágyazódás
* média
Ezeket az egészségtudat formáló tényezőket megtárgyalva az alábbi megállapításokat teszi:
1. A közoktatás egészségügyi célrendszerét kijelölő jogalkotási folyamat alapvetően helyes, de a gyakorlati eredményekben ez nem kellően tükröződik. A hatékonyság fokozására az alábbiakat tartja szükségesnek:
* az oktatási és egészségügyi tárcának folyamatos együttműködése szükséges az egészségfejlesztési ismeretek közoktatásban és felsőoktatásban történő hatékony beépítéséhez, ill. külön kiemelve a 6 és 10 éves korosztály számára célprogrammá tenni a testedzést és helyes táplálkozást.
* szükséges a hatékonyság fokozásához az együttműködő partnerek kiszélesítése (oktatási intézmények, munkahely, lakóhely, sportegyesület, stb.)
* megfelelő infrastruktúra biztosítása
* a közösségi erőforrások növelése (hazai és EU-s pályázatok)
1. A betegek korrekt tájékoztatására és aktivitásuk növelésére fokozottan kell támogatni a betegszervezetek, betegklubok, betegfórumok, betegújságok hozzáférhetőségét.
2. A közmédiumoknál el kell érni, hogy egészségoktatási feladatokat is ellássanak, és szakmailag ellenőrzött módon ismertessék a tudomány eredményeit, az egészséges életmódhoz vezető módszereket és gyakorlatot.
2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél