Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2009. április 28.
Országjáró körút: Kaposvár, Kecskemét, Eger és Székesfehérvár
A kamara elnöke Horváth Tamás és alelnöke Hankó Zoltán április 24-én és 25-én négy helyszínen találkozott a gyógyszerész kollegákkal.

Horváth Tamás Kaposváron jól szervezett, az évi rendes közgyűléssel összekötött rendezvény keretében találkozott a gyógyszerészekkel, április 25-én. A megbeszélésen tájékoztatót tartott a regionális tisztifőgyógyszerész és aNovodata képviselői is. A szakmapolitikai áttekintés után élénk vita alakult ki a mindennapi gyakorlat néhány kérdéséről. Így a gyógyszerautomaták létjogosultságáróé, indokoltságáról, a működési nyilvántartásról, kreditpontok kérdéséről, a vényformáról, az alaki kellékek változásáról, az extravonalkódról, az online elszámolás gyakorlatáról kérdezték a megjelent gyógyszerészek a kamara elnökét.

Ugyanezen a napon az országjáró körút másik helyszínén, Kecskeméten Hankó Zoltán járt. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat dísztermében tartotta első félévi küldöttgyűlését az MGYK Bács-Kiskun megyei szervezete. A küldöttgyűlésen közel ötven fő jelent meg, közülük többen szavazati jog nélküli érdeklődő gyógyszerészként. Az ülés levezető elnöke dr. Szüts József megyei elnök volt. Az elnöki beszámolóban részletes ismertetés hangzott el az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokról és a Kamara megyei szervezetének érdekvédelmi tevékenységéről, majd dr. Szüts József elnök szólt az előkészítés alatt álló további változásokról is (pl. 41/2007. EüM rendelet módosítása, on-line elszámolás az OEP-pel). A küldöttek egyhangulag fogadták el a beszámolót, valamint a 2008-as költségvetésről szóló jelentést és a 2009-es költségvetés tervezetét is, amelyet dr. Diósi Mártonné részleteiben is ismertetett a jelenlévőkkel. A MEP gyógyszerészeti főosztályvezetőjének kényszerű távollétében dr. Szüts József elnök tartotta meg a MEP-es ellenőrzések főbb számairól és tapasztalatairól a beszámolót. A küldöttgyűlés hivatalos részének lezárását követően dr. Cseh Ildikó az MGYT megyei szervezet elnöke és egyben az ÁNTSZ regionális tiszti főgyógyszerésze tartott tájékoztatót az MGYT által szervezett programokról és az ÁNTSZ ellenőrzések tapasztalatairól, majd Hankó Zoltán alelnök előadása hangzott el „Országjárás – félidőben” címmel.

Hankó Zoltán, a kamara alelnöke kérdések köré csoportosította mondanivalóját. A jellemző társadalmi tendenciákat elemezve úgy látta, hogy egyre inkább a pénzuralom, a hazugság és az erkölcstelenség jellemzi a jelent. Hogy mit hoz a jövő? A kérdésre válaszolva az állam növekvő szerepét, felelősségvállalásának szükségességét emelte ki, és azt, hogy a gazdaságban meg kell jelennie az etikának. A válság nem csak gondot, bizonytalanságot jelent, hanem lehetőséget is – hangsúlyozta. A válsághelyzetben „elemi erkölcsi kötelességünk a legkevesebb pénzért a legjobb ellátást, biztonságot és odafigyelést nyújtani a betegeknek” – mondta. A hivatás előtt álló kihívást nemcsak az jelenti, hogy a szociális gondoktól sújtott lakosság testi-lelki egészségi állapota is egyre romlik, hanem az, hogy közben a gyógyszerészeknek is harcolniuk kell a talpon maradásért – fogalmazott az alelnök. A kamara idei céljai között a gazdasági-tulajdonosi pozíciók erősítése, a kompetenciák védelme is visszavétele, valamint a kamara súlyának helyreállítása a legfontosabb – jelentette ki. Az „új kamarai stílus”, amelynek lényege a szakmai partneri együttműködés és a terület minden szereplőjével való egyeztetés, már eddig is hozott eredményeket – hangsúlyozta Hankó Zoltán. Egy váltás esetén ez még nyilvánvalóbb lesz – folytatta. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a kamara stabil, egységes „hátországot” biztosítson a célok elérése érdekében folytatott munkához.

A kamara elnöke április 24-én Székesfehérvárra látogatott, ahol alacsony részvétel mellett, konzultatív jellegű találkozó volt. A jelenlevők a gyógyszertár működtetés gazdasági és szakmai-etikai kérdéseit taglalták, a forgalomkoncentráló kereskedelmi akciók hatásait, az ellenük történő fellépés lehetőségeit tárgyalták.

Az egri Flóra Hotelben tartotta az MGYK Heves megyei szervezete idei első közgyűlését Tóthné dr. Németh-Krisztin Kornélia megyei elnök vezetésével. A közgyűléshez kapcsolódóan került sor arra a gyógyszerészi fórumra, amelyet a kamara országos vezetőinek a részvételével az első félévben minden megyében megrendeznek. A fórumon – melyen mintegy 40 gyógyszerész vett részt – az országos elnökséget dr. Bartus György és dr. Hankó Zoltán alelnökök képviselték; a fórumot megtisztelte jelenlétével dr. Sass Pál a MOSZ megyei elnöke is. Dr. Bartus György vitaindítójában elsősorban a gyógyszertári liberalizáció kapcsán kialakult szakmai és minőségi problémákkal foglalkozott, dr. Hankó Zoltán pedig összegezte, hogy milyen célokért és milyen elvek mentén folytatja a kamara a szakmapolitikai tevékenységét. A vitaindítókat követően igen élénk és tartalmas konzultáció alakult ki a nehézségeinkről és a szakma előtt álló lehetőségekről. Egyöntetű volt a vélemény, hogy az előrelépéshez a minőségi és a hivatásetikai szempontokat fokozottan kell figyelembe venni.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél