Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2009. január 12.
További, a gyógyszerészet szempontjából lényeges változások (4. rész)
A salátatörvény más pontokon is módosította a gyógyszerészettel kapcsolatos szabályokat. Ezek közül néhányat – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban ismertetünk.

A) A gyógyszer és tápszer támogatásának megszüntetése vagy nulla százalékra csökkentésének napját az erről szóló határozat meghozatalának napjától számított 90 napnál korábbi időpontban nem lehet meghatározni, a támogatás mértékének vagy összegének csökkentése esetén a megváltozott összegű finanszírozás kezdőnapját a határozat meghozatalának napját követő naptári negyedév első napjában kell megállapítani.

B) Kizárják a tb támogatásból a gyógyszert,

- ha hatóanyag-alapú fix támogatási csoportba tartozó gyógyszer esetén a gyógyszer napi terápiás költsége, illetve egységnyi hatóanyagra számított ára (az eddigi 20%-kal szemben) legalább 30%-kal meghaladja a referenciakészítmény napi terápiás költségét, továbbá
- ha a terápiás fix elven működő támogatási csoportba tartozó gyógyszer esetén a gyógyszer napi terápiás költsége legalább 60%-kal meghaladja a csoportba tartozó gyógyszerek napi terápiás költsége egyszerű számtani átlagát.

C) Változott a közforgalmú gyógyszertárak által a támogatott gyógyszerek árrése után fizetendő különadó mértéke. Az előzetes egyeztetések során a szaktárca képviselői jelezték, hogy elfogadják a Kamara javaslatát a módosításra, amennyiben olyan változatot készít el, amely a közfogalmú gyógyszertáraktól együttesen befolyó különadó mértékében eléri a hatályos szabályozás keretei között befolyó összegét. A kamara által készített változat szerint a támogatott gyógyszerek árrése alapján számított kisebb árrés-bevételt elérő gyógyszertárak esetében a fizetendő különadó mértéke csökkent.

D) Változott a közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazása során érvényesíthető legmagasabb eladási ár szabályozása: a forgalomba hozatali engedély jogosultja az erről szóló nyilatkozatát legkésőbb 5 nappal a hatályba lépése előtt köteles az egészségügyi államigazgatási szervnek jelenteni, aki ezt a honlapján közzéteszi. Sajnos, a gyártói szervezetekkel előzetesen egyeztetett javaslatunk helyett (melynek értelmében kértük, hogy a forgalomba hozatali engedély jogosultjának ezt a lehetőségét a törvényből töröljék) a törvényhozás felemás megoldást választott, mely a gyógyszertárak árkialakítással kapcsolatos problémáit nem oldja meg, a tájékoztatásra vonatkozó előírás pedig további egyeztetést igényel.

E) Továbbá

- változott a gyógyászati segédeszköz definíciója,
- definiálásra került az egészségügyi tevékenység („az egészségügyi szolgáltatás részét képező minden tevékenység, kivéve azon tevékenységeket, amelyek végzéséhez szükséges egészségügyi szakképesítés vagy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy szakmai felügyelete”),
- módosult a működési nyilvántartás szabályozása,
- módosult a reklám definíciója,
- részletes szabályozásra került a gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat,
- változott a gyógyszerismertető tevékenységért fizetendő „befizetési kötelezettség” mértéke és szabályozása.


Hankó Zoltán alelnök

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél