Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. február 22.
Hankó Zoltán alelnök volt az MTV Ma reggel című műsorának vendége

Műsorvezető: Betlen János

Mv.: Jó reggelt kívánok. Van két nagyon jó filozófia, csak egy baj van, hogy ezek egymásnak ellentmondanak. Az egyik szerint: annál jobb, minél több patika verseng a kegyeinkért. A másik szerint: annyi patikát szabad csak engedélyezni, amennyi meg is tud élni. Mielőtt ezt jól megvitatnánk Héjja Máriával, az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztályának vezetőjével, jó reggelt kívánok!

Héjj Márta: Jó reggelt kívánok.

Mv.: És Hankó Zoltánnal, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnökével, jó reggelt kívánok!

Hankó Zoltán: Jó reggelt kívánok.

Mv.: Egy rövid összefoglaló következik.

R.: Gyógyszertárak sorozatos csődeljárásától tart a gyógyszerész kamara. Akár 400 patika is lehúzhatja a rolót, mivel az idei költségvetés törölték a számukra nyújtott állami támogatást. Korábban 6-700 kispatikát segített ki a kormány havi 50-100 ezer forinttal. Ezt a Bajnai-kormány a költségvetés helyzetével indokolva idén megszüntette. A szaktárca szerint korán sincs akkora probléma, mint ahogy a gyógyszerész kamara állítja, hiszen hogyha nagy lenne a gond, akkor már több patika is segítséget kért volna. A szakma érdekvédelmi szervezete azt állítja, hogy a most megszűnés előtt álló patikák többsége kistelepüléseken működik, és ha véglegesen bezárnak, akkor a falukban lakóknak akár 30-40 kilométert is utazniuk kell, hogy kiváltsák a szükséges gyógyszereket. Az Egészségügyi Minisztérium közleményében azt mondta: ha valamelyik kisgyógyszertárnak fizetési gondjai vannak, akkor az kamatmentes hitelt kaphat.

Mv.: Ezen a kamatmentes hitelen kívül, ugye főosztályvezető asszony, van más is? Van ez a bizonyos szolidaritási átirányítás. Tehát a jól menő patikák befizetéseiből, azt hiszem, 200 millió forint van egy évben, ugye, amit át lehet irányítani a nehéz sorsú patikákhoz.

Héjja Mária: Hát ezt nem tudjuk pontosan, hogy mekkora összeg. Az a nagyságrend lesz várhatóan, mivel ez egy szolidaritási díj, mint az a bejátszásból is kiderült, ez az a rész, ahonnan a kormány eddig hozzá tudott tenni és mostantól pedig a gazdasági helyzetre valótekintettel az állami rész nem került hozzá.

Mv.: Mennyit tesz hozzá. Ugye azt hallottuk, hogy 6-700 gyógyszertárat segített ki havi 50-100 ezer forinttal. Hát ez, hogyha megszorzom, ez többször, háromszor annyi, nem? Úgy átlagot számítva. Mint ezt a szolidaritási pénz, nem?

Hankó Zoltán: Tavaly 835 millió forint került ilyen címszó alatt a gyógyszertáraknak kifizetésre.

Mv.: Akkor több. Négyszer.

Héjja Mária: S ebből 130 millió volt az, amit a nagy forgalmú gyógyszertárak adtak össze szolidaritási díj címén.

Mv.: Akkor pont háromszor annyi volt.

Héjja Mária: Igen. A többi részét pedig az állam állta ennek. Most sajnos ezt a fejezetet a költségvetésben nem lehetett tartani és ezért igyekeztünk helyette mindenképpen, hogy visszakerüljön a költségvetésbe az a lehetőség, hogy a gyógyszertárak igényelhessenek úgynevezett kamatmentes hitelt az OEP-től működési támogatás gyanánt. Erre jogosult körülbelül 500 gyógyszertár lenne és eddig 90 igényelte.

Mv.: 2400-ból? Annyi a gyógyszertár.

Héjja Mária: A közforgalmú igen.

Hankó Zoltán 2400 közforgalmú van.

Mv.: És miért csak ennyien jogosultak?

Héjja Mária: Hát igazából itt meg van szabva, hogy lehetőleg egy településen egy gyógyszertár, meg van szabva az árrés tömeg. Tehát ez elsősorban a kisforgalmú gyógyszertáraknak egy segítség olyan helyen, ahol valóban nagyon nagy szükség van rájuk. Tehát nem sok gyógyszertárral ellátott településeken. Nem szeretnénk vele rossz üzleti döntéseket életben tartani és támogatni. Mert ugye az elmúlt két évben könnyebb volt gyógyszertárat nyitni és nyilván nagy helyen elég sok gyógyszertár nyílt?

Mv.: Ez a probléma? Tehát az önök nyilatkozataiból úgy értettem, ez a probléma, hogy önök úgy érzik, nem olyan, mint a – most nem akarok senkiről rosszat mondani, de – mondjuk, mint a töltőtoll- vagy a golyóstoll árusítás. Tehát itt nem kéne engedni, hogy akármennyi akárki nyithasson akárhol gyógyszertárat?

Hankó Zoltán: A mi értelmezésünk szerint a gyógyszerellátás az egészségügynek a része, a közjót kell szolgálnia és egy közszolgálat. 2006-ban a gyógyszertárak száma olyan 2000 körüli volt, és ezek úgy többé-kevésbé egyensúlyban működtek. Azóta több mint 400 új gyógyszertár létesült. Az árrés tömeg, amikből ezeknek a gyógyszertáraknak működésüket biztosítani kell – a gyógyszerbeszerzést, munkatársakat, egyebeket kifizetni – ez nemhogy növekedett volna ez idő alatt, hanem csökkent. Ennek az eredménye, hogy ma az egy gyógyszertárra jutó árrés tömeg, tehát az a fedezet, amiből a gyógyszertáraknak működniük kell, a 2006-os bázis évhez viszonyítva a kétharmadára csökkent. Pontosabban 34%-kal csökkent. Na most, hogyha nézzük az idei adatokat, amik várhatók, akkor ennek az árrés tömegnek az értékében még egy további 6-85-os reáltömeg csökkenés várható. Tiszteljük a minisztériumnak azt a törekvését, hogy a gyógyszertáraknak egy részében valamilyen segítséget nyújt, megpróbál nyújtani, de ahhoz, hogy ez az ellátórendszer normálisan működjön, ez a mi megítélésünk szerint, nagyon kevés. Még egy adatot hadd mondjak. 2008-as KSH adatok. A vállalkozások, tehát a gyógyszertári vállalkozásoknak a mérlegjelentései alapján az ágazat 6 milliárd, azaz 6 milliárd forint veszteséget mutatott ki. Semmi okunk feltételezni azt, hogy ez 2009-ben változott volna. Sőt, úgy ítéljük meg, hogy ez a trend tovább romlott. És hogyha igaz az, amit 2010-re jövendölünk, akkor itt a 200 millió forintos kisgyógyszertáraknak nyújtandó támogatás ennek a problémának a megoldására nem elegendő. És akkor most térnék vissza a legelejére. Hogyha ez egye egészségügyi ellátás, hogyha ez egy közszolgálat, akkor úgy gondoljuk, hogy a gyógyszertárak létesítésének és a működtetésének a szabályozását nem piaci alapon kell, hanem egy olyan megfontolás figyelembevételével szervezni, aminek az a lényege, hogy hol, milyen körülmények között, milyen gyógyszerellátásra van szükség..

Mv.: De nem ott szoktak nyílni az új gyógyszertárak, amelyek csökkentik az egy gyógyszertárra eső hasznot, ahol a veszteségek vannak, nem? Hanem ott, ahol a nyereségek vannak.

Hankó Zoltán:Azt tapasztaljuk, hogy döntően városokban nyílnak ezek a gyógyszertárak, de 10 ezer fős településeket is bőven elérte a gyógyszertár-alapítási hullám. Másfelől pedig a városokban növekvő piaci versenynek az a következménye – és ez adatokkal úgyszintén igazolható –, hogy az agglomerációs övezetben lévő kisebb településeknek a kisgyógyszertáraitól forgalom jön el. Magyarul mondva: az ő működtetési körülményeik még nehezebbé válnak.

Mv.: Osztályvezető asszony!. Eléggé sok minden hangzott el.

Héjja Mária: Igen, hát a 2008. vesus 2009. árrés tömeg azért az nem csökkent, 51 milliárd körül van mind a kettő, ami azt gondolom, hogy elég fontos. A másik, hogy a mi oldalunkról is óvatosság van, jelzi, hogy ebben az évben január 1-jétől a gyógyszer törvény, illetve gyógyszergazdaságossági törvény szerint teljesen kinyílt volna a gyógyszertár-alapítás lehetősége, területi és tulajdonosi korlát nélkül. És ezt elhalasztottuk mindenesetre év végéig úgy, hogy október 1-jével a kormány beszámol a parlamentnek arról, hogy az úgynevezett patikaliberalizációnak mi lett a hatása. Pontosan azért, mert valóban egészségügyi szolgáltató a gyógyszertár és nagyon fontos lakossági alapszükségletet szolgál ki, ami természetesen kormányzati felelősség is, hogy milyen minőségben és mi módon valósul meg. Ezzel együtt is a 2007. óta létesült 520 gyógyszertárból eddig olyan 100 szűnt meg, 100-130 körül – bocsánat –, amiből 50 volt közforgalmú gyógyszertár.

Mv.: Ez mit jelent? A többi az mi volt?

Héjja Mária: Azok kézi gyógyszertárak, illetve fiók gyógyszertárak. Hát sok kézi gyógyszertár átalakult fiókká..

Mv.: De mit jelent az,hogy kézi gyógyszertár?

Héjja Mária: Amikor az orvosnál van a gyógyszer.

Mv.: Aha.

Héjja Mária: És nyilván sok helyen azt mondja a doktor, hogy ő már nem szeretne vele foglalkozni, visszaadja a patikusnak ezt a lehetőséget. Ezek egészen kis települések. Olyan orvosi körzetek, ahol egy körzethez több falu tartozik és viszi magával a doktor a gyógyszert.

Mv.: És a fiók gyógyszertár?

Héjja Mária: Az pedig, amikor van egy nagy gyógyszertár, de ezt az elnök úr jobban tudja, mint én, és akkor két-három faluban még a környező kisebb településeken még van egy olyan gyógyszertár, ahova kijár a gyógyszerész, csak időszakosan van nyitva.

Mv.: És ezek közül zárt be mennyi?

Héjja Mária: Hát körülbelül 50 közforgalmú, 50 fiók és 30 kézi gyógyszertár szüntette meg a tevékenységét.

Mv.: Na és ez a 6 milliárdos veszteség, ami egy évben van, azért az elég sok most ahhoz képest, hogy 200 milliót tud adni a kormány. Eddig is csak 800-at adott összesen, vagy nem a kormány adja ezt, a többi. Tehát a kormánnyal együtt is 800-az adtak eddig, most csak 200 marad, hát ahhoz képest nagyon sok a 6 milliárd veszteség.

Héjja Mária: Ez a veszteség egy üzleti veszteségként kimutatott, nyilván a KSH adataiban jelentkezik, ez egy ennél sokkal komplexebb dolog, én azt gondolom.

Hankó Zoltán: Hadd reagáljak erre akkor. Ez a 6 milliárd, és akkor évenként minimálisan 6 milliárd, azért nem jelenik meg, vagy nem jelent meg eddig a gyógyszertárak bezárásában, bár egy hétvégi konferencián az országos tiszti főgyógyszerész asszony ennél már riasztóbb adatokat mondott, tehát azért nem jelent meg eddig a gyógyszertárak bezárásában, mert ezt az adósságot a gyógyszertárak jórészt a nagykereskedőkre terhelték. És a nagykereskedőknek a közlése szerint..

Mv.: Ez azt jelenti, az hogy terhelték, azt jelenti, hogy nem fizették ki, tehát ez halmozódott, az adósság.

Hankó Zoltán: Így van. A nagykereskedők közlése szerint tavaly év elején volt 5,6 milliárd forint volt az ágazatnak a határidőn túli kintlévősége illetve a lejárt tartozása. Jelen pillanatban ez az érték eléri, meghaladta a 13 milliárd forintot.

Mv.: És az, hogy ilyenkor hitelt kapnak, mert ez tud nagy mennyiségben adni, mert ez milliárdos, másfél milliárdos mértékben adni az állam, ez azt jelenti,hogy attól még rendelhetnek árut, mert most fizetni tudnak készpénzben. De ezt is majd, a hitelt is vissza kell fizetni. Hát áthidaló segítség..

Héjja Mária: Igen, ez mindenképpen áthidaló segítség. Igyekeztünk más dolgokban is segítséget nyújtani – idézőjelben –, sok panasz érkezett arról, hogy a gyártók meghatározhatják, hogy a patikában recept nélkül kapható készítményeknek a maximált árát, mos ezt megszüntettük. Tehát igazából a gyógyszerészek szabadabban dönthetnek a piac kereslet-kínálat viszonyai alapján, hogy milyen áron adnak bizonyos termékeket.

Mv.: Köszönöm szépen,hogy eljöttek. Nagyon köszönöm.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél