Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. szeptember 09.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara közleménye

A Magyar Gyógyszerészi Kamara közleménye

 

A gyógyszertár-láncok tulajdonosai által létrehozott Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége szeptember 8-i kommünikéjében és sajtótájékoztatóján kiemelt terjedelemben foglalkozott a gyógyszerellátás rendszerének tervezett átalakításával, ezen belül a gyógyszertárak tulajdonlásával és a Magyar Gyógyszerészi Kamarával. Ennek kapcsán a Kamara ismételten fontosnak tartja kinyilvánítani, hogy

− a gyógyszerellátásra ma jellemző „zavaros jogszabályok rendszerét” Molnár Lajos minisztersége idején alkotta meg a parlament. A neoliberális szabályozás egy sokéves gyógyszerellátó kultúrát zúzott szét, a szabadpiaci elvek alkalmazása pedig óhatatlanul is veszélyezteti a beteg- és az ellátásbiztonságot,

− az akkor bevezetett változtatások következményeként soha nem látott adóssághullám hátráltatja a gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységét, és gyógyszertárak százait sodorta veszteséges működésbe,

− a liberalizáció következtében a gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete drasztikus módon megváltozott felgyorsult a gyógyszertár-láncok térhódítása, egyre dominánsabbá válik a gyógyszertárak gyógyszer-nagykereskedők, gyógyszerpiaci nagybefektetők és külföldiek kezébe kerülése,

− a nem gyógyszerészi tulajdonban lévő gyógyszertárakban nem érvényesíthető a gyógyszerész szakember szakmai függetlensége, mert a tulajdonos gazdasági érdekének van alárendelve a gyógyszerészek és egyéb szakemberek szakmai tevékenysége, valamint a betegek biztonsága,

− a kamara köztestületi jogosítványainak 2006-os megvonása, a kötelező kamarai tagság intézményének megszüntetése és az etikai rendszer szétverése korábban nem tapasztalt szakmai és hivatásetikai problémákat okoz.

 

Az új kormány és az idén megválasztott új parlament a gyógyszerellátás rendszerének zavarait látva már döntött a liberalizáció leállításáról, a gyógyszertár-létesítés engedélyezésének átmeneti felfüggesztéséről, és a parlament által, nagy többséggel elfogadott kormányprogram része a gyógyszertár-létesítés és -működtetés újraszabályozása is. A lakossági gyógyszerellátás nemzeti és gyógyszerészi kézben tartása, gazdasági függetlenségének garantálása nemzetstratégiai érdek.

 

A Kamara ismételten kinyilvánítja, hogy a moratóriummal egyetért, és támogatja a kormányt a gyógyszerellátás rendszerének helyreállításában. A kormányprogramban foglaltak megvalósítását szükségesnek tartjuk. A Kamara jelenlegi vezetése elkötelezett a gyógyszerellátás anomáliáinak felszámolásában, és a jogi szakmai és hivatásetikai normák megújítását és a betartását valamennyi gyógyszertárban elengedhetetlennek tartjuk. Köztestületi jogköreink megvonása ellenére a Kamara társadalmi felelősségét nem feledve, a gyógyszerészet egységének megőrzését szem előtt tartva látja el feladatait. Ennek megfelelően ajánlottunk július közepén egyeztetést a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége, mint munkáltató és mint gyógyszerpiaci szereplő számára. A Szövetség ezzel a lehetőséggel nem kívánt élni.

 

Mindezek alapján a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége írásban megfogalmazott és sajtótájékoztatón hangoztatott, kamarát érintő vádaskodását megalapozatlannak tartjuk és a kamaraellenes hangulatkeltést a leghatározottabban visszautasítjuk. Súlyos aránytévesztésnek és méltatlannak tartjuk a Kamara legitimitásával, a szakmán belüli megosztottsággal és a kamarai vezetők hitelességével kapcsolatos megnyilatkozásokat különösen azok részéről, akik

− olyan külföldi tulajdonosok képviseletében lépnek fel, akiknek a saját országukban jogszabály tiltja a ma hazánkban folytatott tevékenységüket,

− a jogszabályokat kijátszva, valódi tulajdonosi struktúrájukat a hatóságok és a szakma elől eltitkolva építették fel, és ma is építik gyógyszerpiaci birodalmukat,

− jelentős szerepet játszottak és játszanak a hivatásetikai normák fellazításában és az etikátlan patikai marketing-tevékenység térhódításában,

− önmagukat a gyógyszerészek szakmai érdekképviselőjeként igyekeznek feltüntetni, miközben multinacionális cégek, hazai és külföldi nagybefektetők érdekeit szolgálják.

 

Budapest 2010. szeptember 9.

 

Magyar Gyógyszerészi Kamara

 

 

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél