Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. október 19.
Együttműködési megállapodás a Stabilitás Pénztárszövetséggel

A megállapodás szövege:


Bevezető rendelkezések


Az együttműködő felek annak érdekében, hogy tagszervezeteik működésének jogi és szabályozási környezetének fejlesztését elősegítsék, mindkét fél szuverén jogainak tiszteletben tartásával együttműködnek az érdekazonosságokon alapuló, és az érdekvédelmi, érdekképviseleti különbségeket hordozó ügyekben a gazdasági és jogalkotási érdekegyeztetésben.

Az együttműködés keretében

1. kölcsönösen tájékoztatást nyújtanak az együttműködő tagszervezek részére az éves közgyűléseken a másik fél által érintett területekhez kapcsolódóan tárgyalt témákról,

2. az együttműködő felek által készített közérdekű információs anyagokat kölcsönösen rendelkezésre bocsátják (pl. hírlevél, évkönyv, elemzések),

3. az együttműködő felekhez egyeztetésre, véleményezésre érkező, a másik fél által érintett területhez is kapcsolódó jogszabály-tervezetekről, szabályozási koncepciókról - amennyiben ez a véleményezésre rendelkezésre álló határidőt figyelembe véve lebonyolítható - kölcsönösen konzultálnak, az álláspontokat egyeztetik, szükség esetén közös fellépésben állapodnak meg,

4. a felek, ill. az általuk képviselt szervezetek egymás közötti gyakorlati, szolgáltatási, üzleti kapcsolatait megismerik, ezek hatékonyabbá tételére törekszenek, véleményüket egyeztetik, a fejlesztési elképzeléseiket a kölcsönös előnyökre építve saját eszközeikkel támogatják.

5. az együttműködő felek szervezett és eseti megbeszéléseket tartanak szakmai álláspont kialakítása céljából,

6. az együttműködő felek által készített - a másik fél által érintett területekhez is kapcsolódó - szakmai ajánlás tervezeteket előzetes véleményezésre megküldik,

7. az együttműködő felek tájékoztatásul megküldik egymás részére - a másik fél által érintett területekhez is kapcsolódó - szakmai állásfoglalásaikat,

8. az együttműködő felek a másik fél által érintett területekhez is kapcsolódó szakmai állásfoglalásaikat, jogszabály-módosítási javaslataikat azok nyilvános vagy az érintett intézmény-rendszer felé történő kommunikációja előtt egymással egyeztetik,

9. az együttműködő felek által tartott konferenciákon, jelentősebb szakmai értekezleteken kölcsönösen biztosítják egymás szakértőinek látogatói és témától függően előadói részvételét,

10. negyedévente legalább egy alkalommal munkaértekezlet keretében értékelik az együttműködés tapasztalatait, konzultálnak a feleket - a másik fél által érintett területekhez is kapcsolódó - érintő fontosabb jogszabályi, szakmai és működési kérdésekről.


Kapcsolattartásért felelős személyek: A MGYK főtitkára és a Stabilitás Pénztárszövetség főtitkára.


A jelen megállapodás határozatlan időre szól, az együttes aláírás napján lép hatályba.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél