Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. október 25.
Mikola István a gyógyszerpiaci folyamatokról (parlamenti felszólalás)

A felszólalások szövege:

DR. MIKOLA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Növekvő aggodalommal figyeljük a gyógyszerpiacon a gyógyszergyártók és a nagykereskedők között történő tőkekoncentrációt, amely már elérte a patikákat is. Egyre több úgynevezett patikalánc, patikahálózat alakul, amelyekben már nem gyógyszerész szakemberek, hanem a gyógyszerpiac multinacionális nagybefektetői a tulajdonosok és az irányítási jogkörök gyakorlói, de találunk már a patikák működtetői között ingatlanbefektetőket, brókereket és egyéb pénzpiaci szereplőket is. A kormány 2010. december 31-ig moratóriumot hirdetett, felfüggesztette apatikaalapítás előző ciklusban született liberális rendjét, fúziós tilalmat hirdetett, vagyis átmenetileg megakadályozta a gyógyszer-nagykereskedelem és a gyógyszertárak összefonódását. Az óra azonban gyorsan ketyeg, a moratórium lejár, és január 1-jétől hosszú távú törvényi szabályozás szükséges a magyarországi patikák nemzeti érdekkörben tartása, a lakóhely közeli gyógyításban történő szerepvállalása lehetőségének a biztosítása érdekében.

Tisztelt Államtitkár Úr! Kérdéseim a következők:

1. Egyetért-e azzal, hogy a gyógyszertár közegészségügyi intézmény,

egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi ellátórendszer integráns része?

2. Nem fogadható el a többnyire külföldi érdekeltségű új tőketulajdonosok,

gyógyszergyártók, nagykereskedők szerepvállalása a patikák létesítésében,

felvásárlásában, működtetésében - vagyis egyetért-e a fúziótilalom végleges

kimondásával?

3. Elfogadhatónak tartja-e, hogy új gyógyszertár létesítésére, figyelemmel a

népesedési és népegészségügyi szempontokra, a szakminiszter írjon ki

pályázatot?

4. Megerősíti-e a személyes gyógyszertár-működtetési jogosítványt, azaz

kötelezi-e a gyógyszerészt a gyógyszertár-működtetésben való személyes

közreműködésre?

5. Egyetért-e azzal, hogy a gyógyszertár működési engedélyét országosan

egységesen rögzített eljárásrend keretében a területileg illetékes ÁNTSZ

tiszti főgyógyszerésze legyen jogosult kiadni?

6. Lát-e lehetőséget annak előírására, hogy a személyes

gyógyszertár-működtetési jogosítvánnyal rendelkező gyógyszerész többségi

tulajdoni hányaddal rendelkezzen a patikát működtető gazdasági társaságban?

7. Végül javasoljuk a szaporodó, a hálózatokba vitt patikák kirakataiban

virító, a gyógyszerfogyasztást ösztönző kereskedelmi és marketingfogások

megszüntetését. A most születő törvényben javasoljuk egyértelműen rögzíteni

a támogatott és nem támogatott vényköteles körben való kedvezmény,

visszatérítés, receptdíj, vásárlási utalvány teljes körben történő tiltását

a működési engedély megvonásának terhe mellett.

Tisztelt Államtitkár Úr! Várom válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

DR. SZÓCSKA MIKLÓS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár:

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Bár a válaszom elsősorban az előkészítés fázisának megfelelően a jogalkotás céljaira és elveire vonatkozik, bízom benne, hogy a válasz egyértelmű, és a képviselő úr el tudja fogadni ezeket.

A nemzeti együttműködés kormányának programja szerint - idézem - "a gyógyszer-gazdaságossági törvény újragondolása, valamint a patikalapítás újraszabályozása elengedhetetlen". A kispatikák megmaradása nemcsak egészségpolitikai cél, hanem nemzetpolitikai cél is. Meg kell teremteni, hogy a közforgalmú gyógyszerellátásban megőrizhető legyen a gyógyszerészi tudáson alapuló, független működtetési kompetencia és az ehhez szorosan hozzátartozó, többségi gyógyszerészi tulajdonon alapuló gyógyszertár-működtetés.Ez a tervezett változás összhangban van az Európai Bíróság határozatával.Ezzel összhangban a kormányprogram szellemében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségért felelős államtitkársága az első intézkedések egyikeként kezdeményezte a patikalétesítések engedélyezésének átmeneti felfüggesztését, egy év végéig tartó patikamoratóriumot hirdettünk. Módszeresen haladva. A gyógyszer-gazdaságossági törvény értelmében a gyógyszertárak létesítésére vonatkozó szabályok gyakorlati megvalósulásáról - a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetése alapján - október 1-jéig egy jelentést terjesztettünk az Országgyűlés elé, amely megállapítja, hogy a közvetlen lakossági gyógyszerellátás helyzete az előző kormányzat által  végrehajtott gyógyszerpiaci liberalizáció, valamint a konvergenciaprogramhoz kapcsolódó forráskivonás következtében folyamatosan romlik. A jelenlegi szabályozás hátráltatja az államot a minden polgár számára egyenlő feltételekkel nyújtandó gyógyszerellátási kötelezettségének biztosításában. A jelentésben foglalt részletes adatok és megállapítások tehát alátámasztják az újraszabályozás szükségességét. Az Országgyűlésbizottsága a holnapi ülésén tárgyalja a jelentést.

Következő lépésként: a 2010. második félévi jogalkotási programunknak ez része. A tervezet tárcán belüli előkészítése határidőre megtörtént. Jelenleg folyik az egyeztetés a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban. Az ütemterv szerint év végéig elfogadásra kerül a jogszabály, és a gyógyszerellátás már új, megváltozott szabály szerint működhet a moratórium lejárta után. A jogalkotás legfontosabb céljai: a gyógyszerellátás biztonsága; a betegérdekek érvényesülése; az állam szabályozó és ellenőrző funkciójának helyreállítása; a gyógyszerész felelősségének és függetlenségének helyreállítása a gyógyszertár  működtetéséért; a gyógyszerellátás finanszírozhatóságának megteremtése; a vidéki gyógyszerellátás javítása; a patikák szolgáltatásainak fejlesztése és a lakossági gyógyszerellátás nemzeti érdekkörben tartása. A tervezetet 21 szervezetnek küldtük meg véleményezésre, ezeket feldolgoztuk, és a társadalmi egyeztetés most következik.Még egyszer hangsúlyoznám a jogszabályalkotásban az elveinket: a gyógyszertárak az ellátórendszer részei; a létesítés és működtetés engedélyezése váljon el egymástól; a létesítésben érvényesítjük a szükségleti elveket; a létesítés és működtetés során megerősítjük a hatósági jogköröket és a gyógyszerész személyes felelősségét a működtetésben;szabályozzuk a gyógyszertárban folytatható marketingtevékenységet; és a nemzeti érdekkörben tartást szem előtt tartjuk.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium az előkészítés során is számított éstovábbra is számít az országgyűlési képviselők segítségére és véleményére. Legutóbb múlt csütörtökön volt a népjóléti kabinettel egy egyeztetés, és továbbra is nyitottak vagyunk a tájékozódásra és a tájékoztatásra.

Kérem képviselő urat, hogy a válaszomat szíveskedjen elfogadni. Köszönöm a

figyelmet. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél