Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2016. április 03.
Meghívás együttműködésre - Elkezdődött a Vándorgyűlés

Mint ismeretes, az idei Vándorgyűlést az országos elnökség a Pest Megyei Szervezettel közösen szervezte. Az összejövetel nyitó rendezvényén, március 31-én, csütörtökön délután az országos és a megyei elnökség tagjai megbeszélést tartottak Pest megye politikai, egészségpolitikai és hatósági vezetőivel a kamara Dózsa György úti székházában, amelynek fő célja a kapcsolatfelvétel, illetve a közös feladatok áttekintése volt.

Az összejövetel dr. Brezanóczy Ferenc, a Pest Megyei Szervezet és a Megyei Elnökök Állandó Értekezletének elnöke – aki egyben a moderátor szerepét is betöltötte – üdvözlő szavaival vette kezdetét. Köszöntötte a jelenlévő meghívott vendégeket:

  • Dr. Szép Tibort, a Pest Megyei Önkormányzata Hivatalának főjegyzőjét, aki a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét (MÖOSZ) is képviselte,
  • Dr. Vass Csaba megyei tisztifőorvost,
  • Vargáné dr. Szabó Klárát, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Gyógyszerellenőrzési Osztályának vezetőjét és helyettesét, Dr. Kovács Zoltán főgyógyszerészt,
  • Dr. Horváth-Hutás Tamás országos tiszti főgyógyszerészt és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Közép-Magyarországi Régiójának tisztigyógyszerészét, Dr. Apróné dr. Ormos Nórát,
  • a Magyar Orvosi Kamara (MOK) megyei alelnökét, Dr. Csernus Zoltánt,
  • a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) megyei szervezetének elnökét, Bogátiné Sárközi Gizellát, valamint
  • az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) betegjogi képviselőjét, Köleszné Hanák Gabriellát.

Meghívás együttműködésre - Elkezdődött a VándorgyűlésMiután köszöntötte a házigazdákat, az MGYK országos és Pest megyei Szervezetének tagjait is, bevezetőjében elmondta, hogy Pest megye egészségügyi helyzetének áttekintése mellett az összejövetel célja a kapcsolatfelvétel és a közös feladatok kijelölése. Majd a vándorgyűlések történetének ismertetésével folytatta, kiemelve két fontosabb rendezvényt, a 2010-ben, illetve a 2014-ben tartottakat. Ezt követően Pest megye gyógyszerellátása című előadásában bemutatta a megye gyógyszertárait, elhelyezkedésüket, kitért arra is, hogy hol nem találhatók patikák, de a kis patikák támogatásáról is szót ejtett – hangsúlyozva a megye speciális helyzetét.

Az ismertetés után dr. Hankó Zoltán vette át a szót, aki a vándorgyűlésekkel, illetve az országos kamarával kapcsolatban osztott meg néhány gondolatot a hallgatósággal, külön hangsúlyt helyezve a kamara működésének filozófiájára: feladatuknak a szakmai érdekvédelmet és a szakmai önkormányzatiságot tekintik. Fontosnak tartják továbbá egyfajta híd szerepének a betöltését is a politika és a gyógyszerészek között: a kamarának a közpolitika szereplőivel, így a kormányzat, a hatóságok és az önkormányzatok képviselőivel együttműködésre kell törekedni. Kitért arra is, hogy a gyógyszerészeknek – mint önálló vállalkozások tulajdonosainak és irányítóinak – nemcsak jogai, de társadalmi kötelezettségei is vannak, amelyeknek folyamatosan próbálnak eleget tenni.

Meghívás együttműködésre - Elkezdődött a VándorgyűlésEzt követően a meghívott vendégek mondták el gondolataikat a felvetettekkel kapcsolatban. A sort dr. Szép Tibor nyitotta, aki megemlítette, hogy a megye egészségügyi és szociális intézményeit, illetve azok feladatait 2011-ben államosították, így ezzel kapcsolatban területfejlesztési feladataik maradtak. Minden olyan kezdeményezésre nyitottak, amelyek a gyógyszerellátás helyzetét javítják Pest megyében. Több lehetőséget is látnak az együttműködésre, például akár jogszabály módosítási kezdeményezéseket is patronálnának. A Kamara kezdeményezését várják, hogy az egészségügyi és különösen a gyógyszerellátással kapcsolatos kérdésekben a konzultációk elkezdődjenek.

„Sajátos helyzetben vagyunk ezen a rendezvényen” – vette át a szót ezt követően dr. Horváth-Hutás Tamás országos tisztifőgyógyszerész – „nálunk ugyanis nem kapcsolatépítésről van szó, hiszen szinte napi kapcsolatban áll a köztestület és a hatóság”. Majd sorolta azokat a konkrét ügyeket, amelyekben az együttműködés megnyilvánul, például a minőségellenőrzési rendszer átfogó elemzése vagy jogszabály-módosítási javaslatok. E kapcsolatot konstruktívnak és eredményesnek tartja. A regionális iroda tisztigyógyszerésze, Dr. Apróné dr. Ormos Nóra is annak a véleményének adott hangot, hogy remélhetőleg az átszervezés előtti jó kapcsolat az új, regionális rendszerben is fennmarad.

Dr. Vass Csaba volt a következő felszólaló: „A kapcsolatépítésben a legnagyobb potenciát mi képviseljük, ugyanis semmilyen kapcsolat sincs a megyei tisztiorvosok és a gyógyszerészek között” – hangzott el, így bármit is tesznek száz százalék a siker. A továbbiakban a tisztiorvosi rendszerről, illetve annak átalakításáról ejtett szót, ami következtében elszakadtak a gyógyszerészettől. Hangsúlyozta, nyitottak minden kapcsolatra, különösen a népegészségügyi programban való közös részvételt tartotta jó elképzelésnek és ebben a konkrét együttműködés lehetséges területei is szóba kerültek, valamint a tisztiorvosi hálózatban lecsapódott gyógyszerellátással kapcsolatos tapasztalatok megosztását is fontosnak tartotta.

Az OEP képviseletében dr. Szabó Klára következett ez után, aki a patikai szerződésekről adott tájékoztatást. Mint megtudtuk, indul az új szerződés-nyilvántartó rendszer, amelynek előnyeiről ejtett szót a továbbiakban. Kialakításra került egy webes felület, ahol a szükséges információkat, dokumentumokat megtalálják a gyógyszertárak, de megmaradt erre a korábbi lehetőség is. A következőkben az új elszámolási rendszerrel, illetve az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér kérdéskörével, az e-recepttel, a vényhamisítással folytatta, amelyek közös pontok a további együttműködés tekintetében. Dr. Kovács Zoltán az új rendszer további előnyeire hívta fel a figyelmet. Szót ejtett az ellenőrzési rendszerükről is, majd kitért a hamis vényekkel kapcsolatos kérdésekre – ezen probléma megoldására az orvosi és a gyógyszerészi kamara segítségét is kérte.


Meghívás együttműködésre - Elkezdődött a VándorgyűlésDr. Csernus Zoltán volt a következő megszólaló, aki elmondta, sajnálja, hogy a gyógyszerészekkel ellentétben a MOK-nak nem jutott eszébe, hogy összejöveteleikre az orvosokon kívül is másokat is meghívjanak. Majd reagálva a vényhamisítás kérdéskörére felajánlotta a szervezet segítségét. Ezt követően bemutatta a MOK megyei szervezetét és gyakorlati problémáikra is rávilágított, kiemelve ezek megoldásában az együttműködés fontosságát. Különösen fontos az OEP-beteg-orvos-gyógyszerész kapcsolatrendszer jogi és gyakorlati jellemzőinek közös áttekintése.

Köleszné Hanák Gabriella betegjogi képviselő pozitívnak ítélte az OBDK és az MGYK két éve megkötött együttműködési megállapodása eredményeképp létrejött kapcsolatot. Az oktatással kapcsolatban is jónak tartja az együttműködést, ahogy a különféle egészségnapokon való közös részvételt is. Ezt követően a hirdetmények kihelyezésével kapcsolatos kérdések kerültek szóba.

A MESZK megyei elnöke, Bogátiné Sárközi Gizella örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy megismerhette a jelenlévőket, amire korábban nem volt lehetősége. Ezt követően bemutatta a szervezetet, szólt a szakmai érdekérvényesítő munkájukról. Felajánlotta segítségét az együttműködés érdekében, több olyan közös pontra is fény derült, amelyek alapján segíthetik egymás munkáját. A MESZK Pest megyei szervezetének 870 gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens tagja van. A velük való kapcsolattartás és továbbképzéseik szervezése úgyszintén közös feladatot jelenthet a két kamarának.

A rövid gondolatébresztők elhangzása után dr. Hankó összefoglalta azokat a tennivalókat, amelyek az összejövetel során merültek fel. Végezetül dr. Brezanóczy köszönetet mondott a részvevőknek, majd a közel három órás megbeszélést követően is sokan ott maradtak és kötetlen beszélgetésekre került sor. Többen elégedettségüket hangsúlyozták, hogy lehetőségük nyílt megismerkedniük a megye több politikai, egészségpolitikai és hatósági vezetőjével, akikkel közös céljuk a betegek jobb ellátása, és annak a reményüknek is hangot adtak, hogy hasonló összejövetelekre a jövőben is sort kerítenek.

mgyk.hu
Fotó: Dr. Nagy Vilmos


Meghívás együttműködésre - Elkezdődött a VándorgyűlésMeghívás együttműködésre - Elkezdődött a VándorgyűlésMeghívás együttműködésre - Elkezdődött a VándorgyűlésMeghívás együttműködésre - Elkezdődött a Vándorgyűlés

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél