Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2016. április 08.
Eredményes munkát végzett a küldöttközgyűlés

A VIII. Vándorgyűlés záró eseményeként április 2-án (szombaton) délután 13:30 órai kezdettel került sor a kamara ez évi első küldöttközgyűlésére Budapesten a Rubin hotel nagytermében. A küldöttközgyűlésen a küldöttek 54,7%-a (145 küldött) jelent meg.

A küldöttközgyűlés bizottságainak és napirendjének elfogadását követően hangzott el dr. Hankó Zoltán elnök beszámolója, amelyet a küldöttek 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadtak el. Ez után a tavalyi gazdálkodásról szóló beszámolót, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését, majd a 2015. évi mérleget fogadták el a küldöttek. Dr. Pintér László etikai bizottsági elnök beszámolójának elfogadását követően került sor az alapszabály módosítására. Az elnökség – a területi szervezetek elnökei értekezletével közösen előkészítve – 56 javaslatból álló módosító javaslatot terjesztett a küldöttközgyűlés elé. A javaslatok érintették a kamara céljait, feladatait, szervezeti rendjét, foglalkoztak a tavalyi tisztújítás tapasztalatainak az átvezetésével, kezdeményezték a tagdíjak mértékének, befizetési és elszámolási rendjének, valamint a megosztásának módosítását, továbbá több idejétmúlt rendelkezés törlésére, illetve az időközben módosult törvények (pl. Ptk) miatt szükségessé váló módosításra is kiterjedtek. Az előterjesztést a küldöttek vita után, kétharmados többséggel elfogadták. Úgyszintén megtárgyalta és elfogadta a küldöttközgyűlés az etikai kódex módosítását és a Felügyelő Bizottság ügyrendjét. Mindhárom alapdokumentumot a jegyzőkönyvek jóváhagyását követően, egységes szerkezetben közzétesszük, és tervezzük a változások részletes bemutatását is.

A küldöttközgyűlés az Oktatói Állandó Bizottság elnökévé prof. dr. Erős Istvánt, az Ipari Állandó Bizottság elnökévé dr. Csóka Gabriellát választotta. 

Eredményes munkát végzett a küldöttközgyűlésEredményes munkát végzett a küldöttközgyűlésEredményes munkát végzett a küldöttközgyűlésEredményes munkát végzett a küldöttközgyűlés
Eredményes munkát végzett a küldöttközgyűlésEredményes munkát végzett a küldöttközgyűlésEredményes munkát végzett a küldöttközgyűlésEredményes munkát végzett a küldöttközgyűlésEredményes munkát végzett a küldöttközgyűlésEredményes munkát végzett a küldöttközgyűlés

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél