Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2016. április 04.
Új feladatokhoz új feltételek… I. rész

A Vándorgyűlés egyik célja, hogy a felmérjék a kamara előtt álló feladatokat és megteremtsék a megvalósításukhoz szükséges struktúrákat, feltételeket - e gondolat jegyében zajlottak az összejövetel pénteki rendezvényei. Az ezekről szóló beszámolónk első részében az etikai, a felügyelő, illetve a költségracionális gyógyszertár-működtetéssel foglalkozó bizottsági programokról számolunk be.

Mint ismeretes, az őszi választások óta több olyan program szervezését is megkezdte a kamara, amelyek a szakmai önkormányzatiság irányába mutatnak. Ehhez azonban a kamara előtt álló feladatokat számba kell venni, az ehhez szükséges struktúrákat ki kell alakítani, illetve új szerveződéseket kell létrehozni – egyebek mellett ez is célja volt a Vándorgyűlésnek. A pénteki napon hat szekcióban folyt a munka: az etikai és a felügyelő bizottságok vezetőinek megbeszélése mellett sor került a költségracionális gyógyszertár-működtetéssel foglalkozó munkabizottság fórumára, a fiatal gyógyszerészek integrációjával foglalkoztak a „táltosok”, a Könyvelők fórumán a jelenlévők választ kaphattak a könyveléssel kapcsolatos kérdéseikre, illetve elindult egy közgazdasági munkabizottság szervezése is.  Az egyes rendezvényeken az adott országos és a megyei szervezetek illetékesei mellett számos érdeklődő is részt vett.

Új feladatokhoz új feltételek…  I. részAz etikai bizottságok megbeszélésének a témája az etikai kódex módosítása és a bizottságok munkájával kapcsolatos kérdések megvitatása volt. Az összejövetelt - amelyen részt vett dr. Nemere Gyula ügyvéd is – prof. dr. Paál Tamás az Etikai Kollégium elnöke és dr. Pintér László, az Etikai Bizottság elnöke moderálta.  Dr. Pintér köszöntő szavai után a részvevők egyenként bemutatkoztak: beszéltek addigi munkájukról, de szót ejtettek arról is, mi a véleményük a kamaráról, illetve etikai, vagy a patikai marketinggel kapcsolatos kérdések is szóba kerültek már ebben az első körben is.

Mi is az az etikai vétség? Prof. dr. Paál Tamás példák sorával próbált választ adni erre a kérdésre: ha a gyógyszerész téved, az még nem az. Szerinte akkor áll fenn etikai vétség, ha vagy a gyógyszerészt nem érdekli a patikában folyó munka és azért téved, vagy amikor tudatosan teszi ezt. „A harag rossz tanácsadó” – figyelmeztetett – mielőtt bárki döntést hozna az említettekkel kapcsolatban, jobb, ha lenyugszik. Új feladatokhoz új feltételek…  I. részSzót ejtett a vétség várható következményeiről: több esetben jobb csupán egy figyelmeztetés, amit betart egy kolléga, mint egy komoly büntetés, ami nem változtatja meg a viselkedését. Leszögezte: a kamara nem áll szabálytalanságot elkövető kolléga mögé. A szakmai szabály megszegése egyben etikai vétség is – ez áll az etikai kódexben is. Ezt követően számos gyakorlati kérdést vitattak meg, például a területi szervezetek iránymutatást kértek annak érdekében, hogy azonos ügyeket azonos módon tudjanak megítélni. Ezt követően az etikai kódex módosításával folytatták, választ adva arra a kérdésre is, hogy miért van erre szükség.

 

 

Az etikai bizottságok vezetőinek rendezvényével párhuzamosan folyt a felügyelő bizottságoké, amely témája az országos és a területi felügyelő bizottságok ügyrendje, illetve a tevékenységük szervezése volt. Új feladatokhoz új feltételek…  I. rész Dr. Torma Ádám FB elnök töltötte be a moderátor szerepét, aki miután köszöntötte a részvevőket, kiemelte: egy ilyen összejövetel újdonság a kamara életében. Céljaikkal kapcsolatban elmondta, egy olyan új rendszer kialakítására törekednek, amiben egységes szempontrendszer alapján folytathatják munkájukat – ennek a kialakítása a legfontosabb feladatuk – mindez „új dimenzióba helyezi a normakontrollt és a felügyelő bizottságok aktívabb működését is feltételezi” a jövőben. Összehasonlítva az egyes megyék működését, vegyes képet kapunk – folytatta – azonban egységeset szeretnének kapni, olyat, ami összehasonlíthatóvá teszi a működést és a gazdálkodást.
Az objektív értékelés érdekében a területi szervezetek helyzetét felmérő kérdőívet állítottak össze, amely elemzésére a továbbiakban került sor.

Az összejövetelen dr. Hankó Zoltán is részt vett, aki elmondta: Mindazoknak, akik közösségi pénzekből gazdálkodnak és közösségi feladatot látnak el, meg kell felelniük az átláthatóság, az elszámoltathatóság és szervezeti integritás követelményének.Új feladatokhoz új feltételek…  I. rész Az első kettő általában érthető, míg a harmadik arról szól, hogy a szervezet működése megfelel a kitűzött céloknak. Az átláthatóság, elszámoltathatóság és integritás biztosítása a kamara minden szervének feladata, a megvalósulásának ellenőrzése pedig a felügyelő bizottságok kompetenciája. Mint mondta, ennek az elvnek a figyelembe vételével indokolt a felügyelő bizottságok működésének átszervezése, és ehhez a biztosíthat hátteret az alapszabály felügyelő bizottságokra vonatkozó módosítása.

Az alapszabály-módosításával kapcsolatos kérdések következtek ez után, hangsúlyt fektetve arra a kérdésre, hogy a felügyelő bizottságoknak meg kell kapniuk az elnökségi határozatokat és nyilatkozniuk kell arról, hogy megfelelnek-e az említett elveknek.

 

Új feladatokhoz új feltételek…  I. részA költségracionális gyógyszertár-működtetéssel kapcsolatos munkabizottság programja az előzőekben említett két rendezvényt követte, amit nagy érdeklődés kísért. Dr. Nyíri László és dr. Sohajda Attila moderálták a rendezvényt. A köszöntő szavak után dr. Nyíri felhívta a figyelmet arra, amit a kamara már korábban is tett a költségek csökkentése irányába. Sorolta a bankokkal kötött egyezményeket, a kedvezményes autóvásárlási és telefonálási lehetőségeket, ahogy a kulturális vonal se maradt ki.

Ezt követte az „ötletbörze”: Számos hozzászólás hangzott el, amelyek a költségek csökkentése mellett a forrásnöveléssel is foglalkoztak. Csak néhány: iparűzési adó, online pénztárgépek előfizetési díja, fizetés utáni járulék… stb. Az árréssel kapcsolatban többen is kifejtették véleményüket – hosszú távon ennek a növelése lenne a megoldás. Az aktív részvétel mellett megfogalmazott talán legfontosabb vélemény azonban az volt, hogy a költségracionális működésre fordított idő, energia ne a szakmai munka rovására menjen.

mgyk.hu
fotó: Dr. Nagy Vilmos 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél