Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2016. április 06.
Új feladatokhoz új feltételek… II. rész

A Vándorgyűlés egyik célja, hogy a felmérjék a kamara előtt álló feladatokat és megteremtsék a megvalósításukhoz szükséges struktúrákat, feltételeket - e gondolat jegyében zajlottak az összejövetel pénteki rendezvényei. Beszámolónk második részében folytatjuk a Vándorgyűlés programjainak ismertetését, a fiatal gyógyszerészek kamarai integrációjával és az adózási, számviteli, munkajogi, könyvelési kérdésekkel foglalkozó rendezvényekről, illetve a közgazdasági bizottság alakuló üléséről számolunk be.

 

Új feladatokhoz új feltételek…  II. részA fiatal gyógyszerészek kamarai integrációjával foglalkozó program témája a Táltosképző tagjainak koordinálásával a fiatalok területi szervezetenkénti szervezésének programindítása volt – dr. Gutay Tibor és dr. Brezanóczy Ferenc moderálásával. Az összejövetel dr. Gutay Tibor köszöntő szavaival vette kezdetét, majd megfogalmazta a célját: megpróbálják közösen kitalálni, hogyan szólítsák meg a fiatal gyógyszerészeket, milyen üzeneteket közvetítsenek feléjük, milyen úton lehetne bevonni őket a munkába.

Új feladatokhoz új feltételek…  II. részEzt követően bemutatta az immáron két éve működő Táltosképzőt, beszélt az összejöveteleikről, a meghívott előadókról, az előadások témáiról.
A kamarai munkáról is szót ejtett, hangsúlyozva, hogy ha valakinek az egzisztenciális háttere már biztosított, akkor már kötelessége is tenni valamit a közösségért, ugyanis, mint mondta: „2 + 2 = 5 – ha együtt cselekszünk, akkor nem egyszerűen csak a számtani összege keletkezik a dolgoknak”. A továbbiakban a részvevők megosztották elképzeléseiket a témával kapcsolatban, a véleménycsere során számos hasznos javaslat született. Ugyanakkor számos pozitív példa is említésre került olyan területi szervezetektől, ahol jól működik a fiatalok bevonása a közéleti szerepvállalásba.

Az összejövetelen szót kapott dr. Hankó Zoltán is, aki először a Táltosképző elnevezésével kapcsolatos gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Új feladatokhoz új feltételek…  II. részA továbbiakban reagált az elhangzottakra, majd a képviseleti demokráciával kapcsolatban fejtette ki, hogy a képviselendő közösség szempontjából nem mindegy, hogy ki, mit, hogyan, milyen felkészültséggel és milyen morális talapzaton képvisel.

A kamara alapvető célja kell legyen, hogy felkészült és a közösség ügyeit szem előtt tartó személyek legyenek a gyógyszerész-társadalom képviselői. Ez viszont az alkalmas személyek kiválasztását és a jövendő feladatokra felkészítésüket illetően felelősséget ró a közösségre és mindenkori vezetőire. Kérte, hogy a területi szervezeteknél a fiatalok integrálásának szervezeti feltételeit szeptember 1-ig biztosítsák. A nagy érdeklődéssel kísért rendezvény dr. Gutay Tibor összefoglaló szavaival zárult.

 

 

A következő szekció a kamarai tagok által felvetett adózási, számviteli, munkajogi, könyvelési kérdésekkel, illetve a Könyvelők fóruma tagjainak az ezekre adott válaszaival foglalkozott. Új feladatokhoz új feltételek…  II. rész
A moderátor dr. Sohajda Attila volt, a Könyvelők fórumát Bagi Edina és dr. Elmer Nándor képviselte. Új feladatokhoz új feltételek…  II. részDr. Sohajda bevezetőjében a fórum megalakulásáról, céljáról adott tájékoztatást: segítséget nyújt az elnökségnek, továbbá a tagságtól, illetve az elnökségtől bejövő kérdésekre is válasszal szolgál.

Előadásaikban Bagi Edina és dr. Elmer Nándor először a könyvvizsgálók a gyógyszertárat működtető vállalkozások életében betöltött szerepéről beszéltek. Számos példával támasztották elő, hogy a gyógyszertárvezetők nem mindig vannak tisztában e szerep fontosságával, illetve annak bizalmi jellegével, aminek súlyos következményei lehetnek – mindkét oldal felelősségét hangsúlyozták. A továbbiakban a társasági adóról és az osztalékról szóló törvényről, majd a KATA veszélyeivel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták a hallgatóságot. A helyi adókról szóló törvény, a behajtási költségátalány és a 2015 év zárásával kapcsolatos feladatok is ismertetésre kerültek. Felhívták a figyelmet a könyvelővel való személyes kapcsolat jelentőségére.

 

Ezzel a szekcióval párhuzamosan folyt a közgazdasági bizottság megalakulását előkészítő ülése, amelynek célja a bizottság feladatainak tisztázása volt. A moderátorok Dr. Majoros Krisztina és Dr. Lőrik Marcell voltak, akik gyógyszerész diplomájuk mellett közgazdaságival is rendelkeznek. A konzultáció bevezetőjét dr. Hankó Zoltán egy mottóval kezdte: „A problémák és a célok ismerete nélkül az eszközökről vitázni értelmetlen” – mondta, amit később ki is fejtett. Alapvető dilemmája a lakossági gyógyszerellátás rendszerének, hogy ez egy olyan modell, amiben deklaráltan nincs szükség több gyógyszertárra, sem a gyógyszertárak integrációjára (lánc felépítésére) és a gyógyszerpolitikának sem szándéka, hogy több gyógyszer fogyjon.Új feladatokhoz új feltételek…  II. rész Ez a rendszer tehát főbb elemeit illetően minőségorientált. Ugyanakkor a gazdasági környezet szereplői kivétel nélkül növekedésorientált rendszerben működnek és a gyógyszertárakat gazdasági növekedésük célpontjainak tekintik. A konfliktusok jó része erre az alapvető különbségre vezethető vissza. Ezért szükséges közgazdasági szempontból elemezni a helyzetet, és leírni a modellnek azokat a jellemzőit és követelményeit, amelyek biztosítják a rendszer hosszú távú működőképességét és stabilitását.Új feladatokhoz új feltételek…  II. rész

Ezt követően dr. Lőrik Marcell tartotta meg vitaindító előadását, amellyel alátámasztotta a kamarai elnök szavait. Szót ejtett az alakulandó munkabizottság előtt álló feladatokról, kiemelve azt, hogy új szemléletre és megközelítésre van szükség. Mint megtudtuk, ehhez a munkához közgazdász diplomával is rendelkező gyógyszerészeket várnak. Dr. Majoros Krisztina vitaindítójában hangsúlyozta, hogy a gyógyszertárakban nem a növekedés, hanem a minőségi szolgáltatás az elsődleges cél. Kiemelte, hogy „tiszta ágazat vagyunk, azaz nincs fekete jövedelmünk – ez pedig érték az országnak, a társadalomnak”. Állandó szektor vagyunk, folyamatosan biztosítjuk a lakosság gyógyszerellátását – és ezért elvárjuk a megfelelő jövedelmet. Ezt kell kommunikálni a kormányzat felé a kamarán keresztül. A továbbiakban „brainstorming” formájában próbálták összegyűjteni, feltérképezni azokat a feladatokat, kérdéseket, elképzeléseket, amelyekre majd a további munkájukat alapozhatják.

 

 

Új feladatokhoz új feltételek…  II. részAz egyes szekciók munkájának befejezése után a részvevőknek lehetőségük nyílt a kamarai szabályzatok módosítási javaslatainak áttekintésére. Dr. Hankó Zoltán, dr. Brezanóczy Ferenc és dr. Bartus György moderálásával a kamarai tagok megvitathatták a kamara alapszabályának, etikai kódexének és a felügyelőbizottságok ügyrendjének módosításával kapcsolatos, másnapi küldöttközgyűlésre előterjesztett javaslatokat. Az estébe nyúló megbeszélésen elsősorban az alapszabály, és azon belül is a tagdíjrendszer változásai voltak terítéken. A jelenlévő budapesti kamarai tagok a tagdíjak megosztásának javasolt új rendjét kifogásolták.


mgyk.hu
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél