Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. március 02.
„Ne tedd másokkal azt, amit magadnak sem szeretnél…” - mgyk.hu

Beszélgetés Dr. Kata Mihály professzor emeritusszal az MGYK Etikai Kollégium elnökével


- A Küldöttközgyűlésen röviden és szellemesen határozta meg az Etikai Kollégium fel-adatait. Visszaidézné az ott elmondott gondolatokat?

- „Molnár miniszter úr ámokfutása tagságunk morális fegyelmét is megtépázta. Az Etikai Kollégium feladata - a Kamara vezetésével, az Etikai Bizottsággal és kifejezetten a tagsággal együtt! - a Kamara és a gyógyszerészek tisztessége és tekintélye helyreállításának elindítása. Evégett a Kollégium kezdeményezi, összefogja és irányítja a hagyományos gyógyszerészi etikai normák érvényesülését. Továbbképzésekkel és minden más módon törekszik a tisztességes gyógyszerészek becsületének visszaszerzésére, s közel 800 éves hívatásunk újbóli elismertetésére. - Hankó Zoltán elnök úr programját elfogadom és támogatom. - A Napirend közvetlen befejezése előtt vallom, hogy Minden jó, ha a vége jó!”


- Mi mindenben érhető tetten az etikus viselkedés hiánya a napi patikai gyakorlatban?

- A mindennapi gyógyszertári gyakorlatban; ezen belül pedig elsősorban a gyógyszertári marketing és a gyógyszertárba betérő lakosok iránt tanúsított etikus magatartásunk tekintetében.

„Ne tedd másokkal azt, amit magadnak sem szeretnél…” - mgyk.hu              

- Milyen normákat kövessenek a gyógyszerészi hívatást gyakorlók?

- Általában az „Aranyszabály”-t, vagyis röviden azt, hogy ne tedd másokkal azt, amit magadnak sem szeretnél [Máté 7.12].
- Konkrétan pedig azokat a normákat, amelyeket részünkre a Törvény és a Kamara Etikai Kódexe előír (megjegyzem, hogy 1990-ben Vincze Zoltán elnök úr kezdeményezésé- re lehetőségem adódott Kamaránk első Etikai Kódexét megfogalmazni).

Dr. Kata Mihály prof. emer.    

- Milyen normákat kövessenek a gyógyszerészi hívatást gyakorlók?

- Általában az „Aranyszabály”-t, vagyis röviden azt, hogy ne tedd másokkal azt, amit magadnak sem szeretnél [Máté 7.12]. - Konkrétan pedig azokat a normákat, amelyeket részünkre a Törvény és a Kamara Etikai Kódexe előír (megjegyzem, hogy 1990-ben Vincze Zoltán elnök úr kezdeményezésére lehetőségem adódott Kamaránk első Etikai Kódexét megfogalmazni).

 

- Példamutatás és egymásra figyelés - lehet ez a közös nevező, vagy van, ami fontosabb ennél?

- Hívatásunk az 1950-es ún. államosítást követően kifejezetten etikus volt, egészen 2006-ig. Tevékenységünket a korábbi egészségügyi kormányzatok is évtizedeken át kivétel nélkül mindig példaszerűnek tartották! Talán a kollegialitást és a szolidaritást emelném ki, mert aki nem tartja be morális normáinkat, annak nincs helye a tisztességes gyógyszerészek között.

 

- Jelenleg folyik az Etikai Kódex egyik fejezetének fejlesztése és egy hozzá tartozó kiegészítő Ajánlás megfogalmazása is. Mi a témájuk és hogyan válhatnak a gyakorlatban használható eszközzé?

- Mind Hankó Zoltán elnök úr, mind Pintér László, az Országos Etikai Bizottság elnöke az Etikai Kollégium sürgető feladatául ajánlotta, hogy az Etikai Kódex VII. Gyógyszertári marketing fejezetét fejlesszük tovább. Másrészt - a beérkezett számos építő javaslat alapján - egy Ajánlást tervezünk összeállítani, hogy ezzel is segítsük kollégáink eligazodását.

 

- Mely területeket érint a Kódex a gyógyszertári marketing mellett, amiket aktuális most megemlíteni?

- A gyógyszertári marketing a gyógyszerészi tevékenység azon nagyon fontos területe, amelynek keretében kollégáink mind etikus, mind merkantil jelleme érvényesülhet. Hangsúlyozom, a nálunk jóval gazdagabb Nyugat-Európában is merkantil jellegű a gyógyszerforgalmazás, ugyanakkor kifejezetten etikus is! - Az Etikai Kollégiumnak számos feladata van…

 

- Van-e különbség szakmai etikai hiba és etikai vétség között?

- A Magyar Értelmező Kéziszótár (1-2. kötet, 1992) szerint „a hiba mulasztás vagy kifogásolható tett”. A magyar Btk. szerint „a vétség a bűncselekmények bűntettnél enyhébb, kihágásnál súlyosabb formája, azaz gondatlanul elkövetett bűncselekmény”. Röviden: a hiba lehet véletlen is, de a vétség már Btk. kategória.

 

- Ön szerint az etikai megújulás hogyan befolyásolja a fiatal gyógyszerészek jelenét és jövőjét?

- Amit 6 éve Molnár miniszter úr tett, azzal hivatásunknak valószínűleg többet ártott, mint az államosítás 1950-ben, mert akkor a gyógyszerészektől elkobozták ugyan a patikájukat - életük értelmét - de a becsületük megmaradt! Az elmúlt esztendőkben elég sokan kockáztatták a tisztességüket. Amit 2006-ban a politika kapkodva elrontott, azt hosszú évek kitartó építő munkájával reméljük helyrehozni. Fiataljaink szemléletének alakításában számítunk valamennyi kollégánk hagyományosan etikus példamutatására is.

- Köszönöm a beszélgetést!

(szente)

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél