Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2017. november 28.
A Kamara Aranyérme

A Kamara AranyérmeDR. PONGRÁCZ JÓZSEF

A gyógyszerészet sokaknak csak egy hivatás; mi, gyógyszerészek, viszont tudjuk, hogy valójában sokkal több annál. Ahogyan Paracelsus írta egykoron: „A gyógyítás nem csupán tudomány, hanem művészet.” Ezen idézet tökéletesen helytálló dr. Pongrácz József élete és munkássága kapcsán is, aki már több területen is bizonyította a szakma iránti elhivatottságát.

1944-ben született a felvidéki Éberhardon, majd középiskolai tanulmányait a budapesti Apáczai Csere János Gimnáziumban végezte. Ezt követően választotta hivatásául a gyógyszerészetet, diplomáját 1969-ben kapta kézhez; ugyanebben az évben kötött házasságot a szintén szakmabeli Berkes Mártával. Két gyermekük, egy fiuk és egy lányuk született.

Dr. Pongrácz József munkáját helyettesítő gyógyszerészként Hajdú-Bihar, majd Komárom-Esztergom megyékben kezdte; ezt követően, 1977-ben költözött családjával Hevesre, ahol feleségével hosszú éveken át vezették a helyi gyógyszertárat.  Sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy 1988-ban a helyi MDF alapító tagjaként; majd 1990 és 1994 között parlamenti képviselőként tevékenykedett, ugyanezen párt színeiben. Mindeközben sem feledkezett el a gyógyszerészet iránti elhivatottságáról: jelentős szerepet vállalt a gyógyszertárak privatizációs törvényének megalkotásában.

1994-től a Heves megyei Kamara elnöke volt.  1995-ben főszervezőként vállalt szerepet Heves megyében a patikák privatizációjának akadályozása ellen létrehozott „polgári engedetlenség” mozgalomban. 1996-tól a hevesi Megyecímer Patika személyi jogos gyógyszerésze. A megyei kamara elnöki posztjáról 2000-ben köszönt le, ezt követően az országos Kamara egyik alelnökeként tevékenykedett 2000 és 2002 között.

Munkásságáért és a szakma iránti elkötelezettségéért két kitüntetést is kapott: 2005-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet, illetve 2000-ben a „Heves megye gyógyszerészetéért” elismerést, melyre mind a mai napig a legbüszkébb.

Két világ van: az, amelyikről álmodunk, és az, amelyik a valóságban is létezik. Dr. Pongrácz József álma egy saját és korszerű gyógyszertár volt. Szakmai felkészültsége, politikai munkája, akaratereje és állhatatossága mind hozzá segítették ahhoz, hogy a két világot eggyé tegye. Amit megálmodott, meg is valósította. Így nyitott újra 2007-ben a tulajdonában lévő teljesen felújított, betegközpontú gyógyszertár, a hevesi Megyecímer Patika.

 

A Kamara AranyérmePROF. DR. ERŐS ISTVÁN

Erős István Kaposváron született 1940. december 8-án, ahol általános és középiskolai tanulmányait is végezte. 1965-ben szerezte meg gyógyszerészi oklevelét a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd ugyanebben az évben egyetemi státuszra került a Gyógyszertechnológiai Intézetben. Egész élete során hűséges maradt az Alma Materhez. Gyógyszerész doktori fokozatot szerzett 1969-ben, majd 1973-ban gyógyszertechnológus szakgyógyszerészi vizsgát tett. 1976-ban szerezte meg a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa tudományos fokozatot, majd 1994-ben az MTA doktora címet. 1995-ben habilitált és átvette egyetemi tanári kinevezését.

Erős professzor úr 1995 és 2005 között, 10 éven keresztül vezette a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézetét. Irányította az intézet oktató és kutató munkáját, támogatta a munkatársak szakmai előmenetelét. Példamutató módon szakmai önképzését vezetőként is folytatta; az elsők között szerzett minőségbiztosítás szakvizsgát az új szakképzési rendszerben. A Gyógyszerésztudományi Kar dékán-helyetteseként (1993-1997), majd dékánjaként (1997-2000) a Kar egészének jólétén dolgozott a szegedi gyógyszerészképzés fejlesztése céljából A dékáni tisztséget követően továbbra is vezető szerepet vállalt a Kar Szakképzési és Továbbképzési Tagozat igazgatójaként. 2010-ben átvette a Prof. emeritus címet és a Gyógyszertechnológiai-, majd a jogutód Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben folytatta oktató és kutató munkáját, ameddig egészsége ezt lehetővé tette.

52 évet töltött a gyógyszerészeti felsőoktatásban; megkapta a „legjobb előadó” kitüntető címet, tudományos diákköri témavezetői munkásságáért pedig „Mestertanár” kitüntetésben részesült. A gyógyszertechnológia főtárgy mellett számos kurzust elsőként vezetett be és honosított meg a magyar, illetve a szegedi gyógyszerészképzésben; jegyzeteket szerkesztett és írt; pedagógiai módszertani fejlesztésekkel gazdagította és fejlesztette a képzés minőségét. A graduális képzés mellett vezetője és aktív résztvevője volt a Kar posztgraduális képzéseinek, mind PhD témavezetőként, mind a szakképzések előadójaként és vizsgáztatójaként.

A szakmai tudás naprakészségét mindenek előtt tartva, a tudás megosztás a praktizáló gyógyszerészkollegák felé egész pályája során szívügye; szívesen vállalta a részvételt és a szervezést és minden adódó lehetőséget felhasználva vett részt továbbképzéseken. Erős Professzor Úr a névadója az immár hagyományossá vált szegedi „7 csillagos gyógyszerész” kötelező szinten tartó továbbképzésnek. Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke vezetői feladatokat látta el.

A szakmai érdekképviselet iránti személyes elkötelezettsége révén aktív szerepet vállalt a Magyar Gyógyszerészi Kamarában; tagként annak megalakulása óta, majd az országos elnökségben végzett munkával (1998-2002), illetve az utóbbi időszakban a Felügyelő Bizottság elnökeként és az Oktatási Bizottság aktív vezetőjeként, közreműködőjeként. A tudományos közéletben történő tevékenysége a Magyar Tudományos Akadémia munkacsoportjaiban, bizottságaiban is megjelenik: az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottságának tagja (1996-), az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Kémia Doktori Bizottság tagja (1998- 2006), illetve az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Gyógyszerészeti Szakbizottságának elnöke (1996-2005) volt

Elismerései közül kiemelendőek: Kiváló Gyógyszerész (Népjóléti Miniszter, 1990), Gyógyszerészetért - életműdíj (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, 2000), Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (2002), Szebellédy László emlékérem, (2004, MGYT), Hincz György emlékérem (2006, MGYT, Gyógyszer-technológiai Szakosztály), Batthyányi Strattmann László emlékérem (Egészségügyi Miniszter, 2007), Életműdíj (Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány, 2008), Kazay Endre emlékérem (MGYT, 2009), Tantus Amor Operis Pharmaciae (MGYK, 2010), MGYT tiszteletbeli elnök (2010), Nikolics Károly emlékérem (MGYT, Gyógyszertechnológiai Szakosztály, 2010), Spergely Béla emlékérem (MGYT Gyógyszeripari Szakosztálya, 2015).

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél