Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. október 02.
A munkahelymegőrző támogatások a gyógyszertárakban - mgyk.hu

A Kamara egyes területi szervezeteinek vezetői és kamarai tag gyógyszerészek visszatérően vetették fel, hogy a gyógyszertári vállalkozások több megyében nem juthatnak ún. munkahelymegőrző támogatásokhoz. Többen úgy tájékoztattak, hogy kérelmük jogi megalapozottsága és az anyagi jogszabályoknak való megfelelőség ellenére, a tényállás tisztázása mellőzésével, mérlegelési jogkörben utasítják el, vagy be sem fogadják a kérelmeiket. Több megyében azzal hárították el a pályázatukat, hogy a Megyei Munkaügyi Központok által kiadott „Bírálati szempontrendszer” alapján utasítják el a kérelmeket.

A munkahelymegőrző támogatás az átmenetileg nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésére szolgál, és ez a támogatás a meglevő munkahelyek megtartásához annak a kérelmező munkaadónak nyújtható, aki a működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni. A Széll Kálmán-tervhez kapcsolódóan, illetőleg a gyógyszertárak finanszírozásának átalakuló rendszerében a gyógyszertári vállalkozások egy része szükségszerűen kerülhet olyan átmeneti helyzetbe, amelyet a munkahelymegőrző támogatás igénybe vételével viszonylag jól menedzselhet. A támogatásokról az év elején megrendezett munkáltatói fórumokon is kaptak tájékoztatást az érdeklődő munkáltatók, gyógyszerész kollégáink, akik – elmondásuk szerint – a támogatás elnyerésének többi feltételét is igazolták.

Mindezek miatt dr. Czomba Sándorhoz a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárához fordultunk annak tisztázását kérve, hogy a fentebb említett „Bírálati szempontrendszer” tartalmaz-e olyan kitételt, mely szerint a gyógyszertári vállalkozások ebből a támogatásból nem részesülhetnek, ha pedig ez nem központi döntés, abban kértük a segítségét, hogy a továbbiakban miként részesülhetnek az arra jogosult gyógyszertári vállalkozások a támogatásban.

Államtitkár úr válaszában kifejtette, hogy a munkahelymegőrző támogatás „annak az Mt. 33. §-ában meghatározott munkaadónak nyújtható, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni.” Az eljárási szabályok szerint az Mt. 33. §-a alapján munkaadó az lehet, aki jogképes, „a jelen támogatásra vonatkozó jogszabály tehát nem zárja ki a munkahelymegőrző támogatásból a gyógyszertári vállalkozásként tevékenykedő munkáltatót sem”.  A munkahelymegőrző támogatás a munkáltatónak csak átmeneti és rövid ideig tartó segítséget nyújt. Ezért a támogatás megítélésénél megvizsgálják, hogy mi okozta a munkáltató működési problémáját és van-e realitása annak, hogy rövid időn belül az megszüntethető. Emellett a munkaügyi központok azt is vizsgálják, hogy „a felmondással veszélyeztetett munkavállalók hosszabb távon történő foglalkoztatása garantálható”. A munkahelymegőrző támogatásról a munkaügyi központ kirendeltségének vezetője mérlegelési jogkörében eljárva dönt. Ha a kérelmező megfelel a jogszabályi feltételeknek, a mérlegelési jogkörében eljárva – a helyi sajátosságok mellett – többek között figyelembe veszi

a) a munkaerő-kereslet és – kínálat helyi jellemzőit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a munkaügyi központ és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait,
d) a munkaadó által felajánlott (vállalt) foglalkoztatás (továbbfoglalkoztatás) időtartamát,
e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit, ezen túlmenően
f) a megváltozott munkaképességű személyeket érintő támogatások esetén a foglalkoztatás körülményeit és a foglalkoztatás minőségét is.

A döntés meghozatalát az adott évben munkahelymegőrző támogatásra még rendelkezésre álló szabad forrás mértéke is jelentősen befolyásolja.

Dr. Czomba Sándor államtitkár levelében a gyógyszertárakkal kapcsolatos felvetésünkre reagálva közölte, hogy „A gyógyszertári tevékenységet ellátó vállalkozások általában nincsenek kizárva a munkahelymegőrző támogatás rendszeréből, a munkaügyi központoknál eddig valamennyi kérelem befogadásra került. Egyetlen megyében tapasztalható jelenleg, hogy a támogatottak köréből meghatározott tevékenységet végző munkáltató, közte a gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás is kizárható 2012. évben. (Ugyanakkor 2011-ben ebben a megyében két gyógyszertári vállalkozás is támogatásban részesült, 2012. évet érintő támogatási időszak mellett.) A többi megyében a kérelmek elbírálásának szempontjai a gyógyszertárak esetében sem térnek el az egyéb ágazatba tartozó munkáltatók által benyújtott támogatási igények mérlegelésétől. (…) 2010-2012. évek között jelentős számú gyógyszertári vállalkozás is támogatásban részesült, illetve jelenleg több kérelem elbírálása folyamatban van.”

A munkahelymegőrzés támogatására benyújtott kérelem elbírálása tehát – államtitkár úr tájékoztatása értelmében – a területileg illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központjának hatáskörébe tartozik.

 

Budapest, 2012. október 2.

 

Hankó Zoltán

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél