Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. február 02.
A Borsod megyei gyógyszerészek találkoztak - MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetének, az Országos Tisztifőervosi Hivatal, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság B.-A.-Z. Megyei Szervezetének és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Borsod Megyei Szervezetének képviseletével szakmapolitikai fórumon találkoztak a megye gyógyszerészei.

A rendezvényt Miskolcon, az ÁNTSZ előadótermében, 2012. január 27-én tartották, melyen 110, a megyében dolgozó gyógyszerész jelent meg.

A kollégák köszöntésénél dr. Nyíri László, az MGYK megyei elnöke kiemelte, hogy dr. Marjai Tamás megyei tisztifőgyógyszerész úrral egyetértésben szükségesnek tartják a gyógyszerészek időnkénti közvetlen tájékoztatását a változó jogszabályokról és a gyógyszertárak ellenőrzésének tapasztalatairól. Úgy gondolták, hogy a most megszervezett fórumhoz hasonlóan a jövőben is, évente néhány alkalommal szükséges az összes, megyében működő szakmai szervezet (MGYK, MGYT, MOSZ) valamint az OTH és a regionális Egészségbiztosítási Pénztár részvételével hasonló, közös gondolkodásra és véleménycserére alkalmat adó összejöveteleket szervezni. Ezeken a találkozókon elhangzottak segítik egyrészt a gyógyszerészeket a mindennapi munkában, másrészt az elhangzott javaslatok, ötletek a szakmai szervezeteknek és az ellenőrző szerveknek is hasznos információkkal szolgálnak.

Az MGYK megyei elnöke hangsúlyozta, hogy bár az elmúlt néhány év jelentős gazdasági, szakmai, mentális és morális károkat okozott, szerencsések vagyunk, hogy lehetőséget kaptunk az újraépítkezésre és a károk felszámolására. Stratégiai szempontból a legfontosabbnak tartja a Beteg Bizalom, és a szorosan ehhez kapcsolódó, normakövető magatartás visszaállítását. „Össze kell fognunk, mert nem vagyunk túl sokan. Ezt az összefogást végezzük Békében és Barátsággal!”- zárta beszédét.

Ezt követően dr. Marjai Tamás, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megyei elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megköszönte a tagság eddigi munkáját, a rendezvényeken való részvételt. Elmondta, hogy az eddigi tevékenységüknek megfelelően a jövőben is sok színes tudományos és társasági programot fognak szervezni, annak érdekében, hogy minél jobb kapcsolat alakuljon ki a megyében dolgozó gyógyszerészek között. Ígéretet tett arra, hogy a jövőben is aktívan, a gyógyszerészek érdekeinek figyelembe vételével fognak tevékenykedni.

Dr. Sándorné dr. Raisz Ildikó, a Magángyógyszerészek B.-A.-Z. Megyei Szervezetének alelnöke bemutatkozó köszöntőjében elmondta, hogy a MOSZ a gyógyszertárak, a gyógyszerellátás működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági, jogi és etikai feltételek megteremtésén, elősegítésén munkálkodik már több mint 20 éve. A szervezet célja a gyógyszertárak összefogásának elősegítése, a gyógyszerészi hivatás fejlesztése, és társadalmi megbecsülésének előmozdítása. Mindezek szem előtt tartásával napjainkban a Szövetség igen nagy hangsúlyt fektet a gyógyszerészi gondozási programok felépítésére, a gyógyszeres terápia menedzselésére, és a gyógyszertárak egészségcentrum jellegének kialakítására Magyarországon. Mindezen célok megvalósításához a MOSZ szoros szakmai kapcsolat kialakítására törekszik az összes szakmai szervezettel, különösen az MGYK-val és az MGYT-vel. Bízik benne, hogy a mostani és a hasonló rendezvények is segítik a közös, eredményes munkát, mely mindannyiunk közös érdeke.

Ezt követően dr. Marjai Tamás, megyei tisztifőgyógyszerész tartott  előadást  a gyógyszerészeket és a gyógyszertárakat érintő, legfontosabb jogszabályokról, azok változásairól, sorra vette a gyógyszertárak működésének szakmai feltételeit. Beszélt az ellenőrzések tapasztalatairól, és felhívta a figyelmet néhány tipikus, gyakori vagy nem gyakori, de nagyon veszélyes hibára.

Dr. Nyíri László, az MGYK megyei elnöke beszámolt a megyei kamara eddigi tevékenységéről, majd a résztvevők kérdéseket tettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban.

Az igen aktív és jó hangulatú fórum végén az MGYK és a MOSZ vendéglátásában bőséges vacsorával zárták a napot a résztvevők.

Miskolc, 2012-01-31

Dr. Nyíri László
MGYK B-A-Z.megyei elnök

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél