Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. október 30.
A küldöttközgyűlés elfogadta a Kamara új Alapszabályát és az Etikai Kódexet - MGYK

2011. október utolsó szombatjának délelőttjén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében, a Himnusz eléneklésével vette kezdetét a  Magyar Gyógyszerészi Kamara országos küldöttközgyűlésének ülése, melynek kiemelt fontosságú feladata volt a kamarai alapdokumentum tervezetek részletes tárgyalása, majd azt követő elfogadása.

A küldöttközgyűlés a küldöttek 73 százalékának jelenlétében kezdte meg a munkáját és a jelenlévő 154 küldött egyhangú igen szavazattal fogadta el a napirendet.

A küldöttközgyűlés elsőként dr. Szabó Sándort a Kamara tiszteletbeli elnökét köszöntötte születésének 70. évfordulója alkalmából, méltatva a Kamaráért, a gyógyszerészetért és a gyógyszerészi hivatás rangjának megteremtéséért végzett munkáját. A küldöttek együtt nézték meg az egykori pannonhalmi diák életét bemutató film rövid változatát. A filmből – melyet dr. S. Kárpáti György készített – nemcsak a gyógyszerészetért végzett munka eredményeit és motivációit, hanem az ünnepelt kiérlelt életfilozófiáját is megismerhettük. Dr. Szabó Sándor a filmvetítést követően megköszönte, hogy tagja lehet a gyógyszerészek közösségének és a jelenlévőket jelképes ölelésével biztosította szeretetéről!

Ezután elnöki tájékoztató keretében dr. Horváth Tamás elnök foglalta össze az elmúlt évek főbb kamarai törekvéseit és eredményeit (a beszámolót a Gyógyszerészi Hírlap soron következő számában közöljük), majd a küldöttközgyűlés az alapszabály-tervezet vitájával folytatta a munkáját.

Mint ismeretes, a kamarai törvény április 1-jén hatályba lépett módosítása előírja a Kamara szervezetének teljes megújítását és ennek részeként kell az alapdokumentumokat is megalkotni. A Kamara elnöksége tavasszal munkabizottságot kért fel az alapszabály-tervezet és az Etikai Kódex tervezetének előkészítésére. A két tervezetet augusztusban a Kamara honlapján szakmai vitára bocsátották, majd a beérkezett vélemények és javaslatok figyelembe vételével elkészítették a küldöttek elé kerülő javaslatot. Ezeket miniszimpóziumon is megvitatták, majd a küldöttek írásban, szövegszerű módosító javaslatokat tehettek. A módosító javaslatokról a küldöttek egyenként szavaztak. A több órás szavazási procedúra végén a módosításokkal egységes új Alapszabályt a 145 jelenlévő küldött 90 százalékának (131) egybehangzó szavazatával fogadta el a küldöttközgyűlés, majd az Etikai Kódex végszavazásakor a jelenlévő 124 küldött 81 százaléka (101) szavazott igennel az Etikai Kódex módosításokkal egységes szövegére.

Az új Alapszabály elfogadásának másnapjától érvényes és ez alapján lehet lefolytatni a megyei valamint az országos szervezetekben a tisztújítást, az Etikai Kódex 2012. január 1-én lép hatályba.

A küldöttközgyűlés fél négykor a Szózat eléneklésével zárult.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél