Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. október 05.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének közleménye - mgyk.hu - 2011.10.05.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének közleménye

2011-ben a Magyar Gyógyszerészi Kamarának az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényben előírt határidők betartásával kell a kamara szervezetét megújítani. Ez megfelelő időben, szabályszerűen lefolytatott eljárásokat igényel.

Az előzmények alapján köztudomású, hogy az MGYK Budapesti Területi Szervezete, a megállapítást nyert tagnyilvántartás - választói tagnévsor  eltérésekből származó szabálytalanságok orvoslására a választási eljárás szabályszerű megismétléséről határozott.

A sajtóból közismert, hogy két budapesti tag képviseletében eljáró ügyvédi iroda az eljárással kapcsolatos határozatok megsemmisítését kezdeményezte a Fővárosi Bíróságnál. A kereset alapján az idéző végzést 2012. január 16-ára az MGYK Országos Szervezete, mint alperes megkapta. Időközben az ügyvédi iroda a budapesti szervezet elnöksége részére tájékoztatásul, másolatban megküldte azt a felfüggesztő végzést, amelyet a Fővárosi Bíróság a mai napig kizárólag a felperes képviseletében eljáró ügyvéd számára kiadmányozott. Tekintettel arra, hogy az ezúton tudomásunkra jutott felfüggesztő végzés jogorvoslati lehetőséget tartalmazott, azt az MGYK Országos Szervezete alperesként ma reggel, azonnali elbírálást kérve megfellebbezte. Egyidejűleg a felfüggesztő végzés kiadmányozását is kértük a Fővárosi Bíróságtól. Időközben a budapesti szervezet elnöksége, az október 9-i  közgyűlést kitűző határozat végrehajtásának elhalasztásáról határozott.

Az ügyben az MGYK Országos Szervezete elvi álláspontja változatlan, ezt kívánja képviselni a peres eljárásban is. Kezdettől fogva a tagnyilvántartási probléma megoldása érdekében körültekintően , a jogszabályi előírásoknak és a szervezeti belső szabályoknak megfelelően, jogszerű ügykezeléssel járt el. A problémára még a választási folyamat megkezdése előtt, július 7-i. határozatában felhívta a figyelmet.

Az MGYK Országos Szervezete az ügy rendkívül bonyolulttá és szövevényessé válásáért felelősnek a budapesti szervezet elnökségét tartja. Köszönetét fejezi ki azoknak akik a probléma megoldása érdekében cselekedtek és fáradoztak. Vétlenként elnézést kér azoktól a kamarai tag gyógyszerész kollégáktól, akik az ügykezelési hiányosságok miatt esetleg hiába fáradnak a meghirdetett közgyűlésen való részvételre.

Budapest, 2011.10.05.

 

Dr. Horváth Tamás
elnök

 

 

 

 

 

 

_

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél