Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. november 22.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara országos elnöksége soron következő ülését 2011. november 17-én tartotta dr. Horváth Tamás elnökletével Budapesten, a Kamara hivatalában. Az ülésen az elnökség tagjai határozatképes létszámban vettek részt - mgyk.hu

Az elnökségi ülésen dr. Horváth Tamás elnök és dr. Hankó Zoltán alelnök beszámolt az előző elnökségi ülés óta történtekről. A küldöttközgyűlés október 29-i alakuló ülésén fogadták el a küldöttek a Kamara új Alapszabályát és új Etikai Kódexét. A Kamara elnöke tájékoztatott, hogy a Kamara a módosításokkal egybeszerkesztett két alapdokumentum szövegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a törvényben rögzített határidőn belül megküldte a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszternek. 

A Kamara képviseletében tartott előadást a MÉKISZ november 10-i konferenciáján dr. Hankó Zoltán alelnök, aki tájékoztatott, hogy a MÉKISZ vezetőivel egyeztetések kezdődnek az étrend-kiegészítők patikai értékesítéséhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges hivatalos információk Kamara rendelkezésére bocsájtásáról. Úgyszintén tájékoztató hangzott el META november 14-i üléséről, amelynek témája a patikaliberalizáció következményeinek feltárása volt. Prof. dr. Boncz Imre és dr. Bodrogi József előadásainak dr. Hankó Zoltán volt az opponense. Az előadásokat élénk vita követte, melyben az egészségügyi közgazdászokon kívül részt vettek a GVH és a GFK képviselői is.

Az elnökség egyhangú határozattal döntött a tisztújító küldöttközgyűlés összehívásáról és a küldöttközgyűlés napirendjéről. Időpontja 2011. december 10., helyszíne a Műegyetem díszterme. A küldötteknek szóló meghívók kiküldéséről a Kamara Hivatala gondoskodik.

A „Köztestületi napok – 2011.” c. konferencia szervezői beszámoltak arról, hogy az egyik területi szervezetnél a küldöttválasztással kapcsolatban felmerült problémák miatt késedelmet szenvedett az új Alapszabály elfogadása, emiatt a megyei szervezeteknél is a tervezettnél később, november második felében és december első napjaiban zajlanak a tisztújítások. Ennek következtében a rendezvény célkitűzése – az újonnan megválasztott tisztségviselők és küldöttek tájékoztatása és köztestületi munkára való felkészítése – az eredeti időpontban történő megrendezés esetén meghiúsulna. Ezért a rendezvény megrendezésére – változatlan helyszínen, feltételekkel és programmal – később kell lehetőséget biztosítani. Az elnökség az előterjesztést meghallgatva úgy döntött, hogy a Kamara a Köztestületi napokat 2012. február első hétvégéjén rendezi a Hotel Heliában. A már jelentkezettekkel a rendezvény szervezői felveszik a kapcsolatot, a részletekről a szervező bizottság a későbbiekben ad tájékoztatást.

Az elnökségi ülésen tájékoztatás hangzott el az egészségügyi salátatörvény-tervezet gyógyszerészeket érintő részeiről (dr. Hankó Zoltán). Az elnökség elfogadta dr. Csóka Ildikó előterjesztésében a szakképzés új rendjére vonatkozó kamarai javaslatot és kialakította álláspontját a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal előtt fekvő, a Semmelweis-tervvel kapcsolatos előterjesztésről. Az elnökség végezetül meghallgatta dr. Szabó Sándor tiszteletbeli elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető beszámolóját a PGEU november 14-16. közötti üléséről. Dr. Szabó Sándor tájékoztatott, hogy a PGEU soron következő elnökségébe jelölést kapott dr. Horváth-Sziklai Attila. A Kamara elnöksége a jelölést határozatban támogatja.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél