Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. február 17.
A személyi jogos gyógyszerészek, a gyógyszertárvezetők felelőssége, jogai és kompetenciái is megerősödtek – mgyk.hu

- Kedves Gabriella, Ön régóta dolgozik a magyar gyógyszerészetért! Legyen kedves röviden bemutatni korábbi feladatait, szakterületét, eddigi törekvéseit!

A személyi jogos gyógyszerészek, a gyógyszertárvezetők felelőssége, jogai és kompetenciái is megerősödtek – mgyk.hu
Magyarné dr. Pintér Gabriella

  1995-ben nyitottam jogelőd nélküli gyógyszertárat Pilisvörösváron. Családi vállalkozásként működtetjük a patikát, férjemmel és gyógyszerész lányommal. Előtte 11 évig az OGYI-ban dolgoztam, szélesebb látókörre itt tettem szert. Megismertem az ország közforgalmú gyógyszerellátását, a gyógyszertárakat, gyógyszerészek munkáját és problémáit. Előtte szereztem szakfelügyelői képesítést és itt szereztem egyetemi doktori fokozatot ugyancsak közforgalmú gyógyzertári témában. Hatósági emberként is arra törekedtem, hogy a szakmai színvonal emelkedjen, hivatásunk presztizse nőjön. Úgy érzem mindig szót tudtam érteni a kollegákkal, hallgattak rám és elfogadták érveléseimet.

1996-tól a MGYT Pest megyei Szervezete elnöke lettem, közben a megyei kamarában elnökségi tagként is dolgoztam, sőt 4 éven át az országos Etikai Bizottság tagjaként is tevékenykedtem. 2002-2011 között a MGYK Pest megyei Szervezete elnökeként tettem a dolgomat. 2011 decemberében az országos elnökség titkáraként kaptam megbizatást. Hankó elnök úr felkérését, elfogadva, az MGYK elnökségének támogató szavazatai alapján lettem a „Szakmai Bizottság” elnöke.

 

- „Minden, ami a gyógyszertárban történik a szakmai vezető felelőssége!” –miért ezzel az gondolattal kezdte előadását a Köztestületi Napok 2012 konferencián?

- A GYftv. változtatásával a személyi jogos gyógyszerészek, a gyógyszertárvezetők felelőssége, jogai, kompetenciái megerősödtek. Ez még nem minden kollegában tudatosult és nem mindenki érzi ennek jelentőségét. Ezt szerettem volna hangsúlyosabbá tenni és figyelmüket felhívni.

 

- Milyen feladatrendszerrel jött létre az MGYK Szakmai Munkabizottsága?

- Úgy érzem a gyógyszerellátás szinte minden területén van javítani való. Ebben a minőségi fejlesztésben szeretnénk aktívan résztvenni.

 

- Kik vesznek részt a bizottság munkájában?

- Olyan kollegák, akik nagy rálátással bírnak erre a területre. A napi gyakorlattal kapcsolatban vannak és tenni tudnak és akarnak a közért, hivatásunkért. Nevezetesen:
Dr. Ádám György Ferenc – személyi jogos gyógyszerész, országos titkár; Borotsekné dr. Egri Ágnes – személyi jogos gyógyszerész, volt szakfelügyelő, MGYK Pest megyei Szervezete elnökségi tagja; dr. Brezanóczy Ferenc a MGYK Pest megyei Szervezete elnöke, családi patika tulajdonosa és közreműködője; dr. Burgetti László, szakfelügyelői és szakhatósági múlttal rendelkező személyi jogos gyógyszerész; dr. Inczeffyné dr. Ivicsics Katalin személyi jogos gyógyszerész, volt országos titkár, jelenleg a MGYK Pest megyei Szervezete elnökségi tagja; dr. Marton Krisztina tisztigyógyszerész és dr. Vimláti Gábor személyi jogos gyógyszerész, az országos elnökség titkára.


- Milyen anyagokat készít majd a bizottság? Kinek a felkérésére?

- Szakmai állásfoglalásokat, ajánlásokat, eljárásrendeket, jogértelmezéseket a gyakorlat szintjére lefordítva. Ezeket mind saját munkatervünk, mind az elnökség felkérésére, mind a kollegák részéről érkezően tesszük.

 

- Mivel foglalkozik most a szakmai bizottság?

- Jelenleg az elnökség felkérésére a generikus helyettesítés és a hatóanyag alapú gyógyszerrendelés témájához kapcsolódóan szedtük össze gondolatainkat, tapasztalatainkat és fogalmaztuk meg azokat a tennivalókat, amit a MGYK feladatának érzünk.

 

- Kivel kezdeményeztek, kezdeményeznek munkakapcsolatot?

- Szoros kapcsolatot szeretnénk kialakítani a tagsággal a megyei szervezeteken keresztül, a MGYK többi munkabizottságával, a MGYT-vel, a Szakmai Kollégiummal, a Gyógyszerészi Gondozási Bizottsággal, Szakmai hatóságainkkal (ÁNTSZ, GYEMSZI-OGYI, OEP…).

 

- A köztestületi Napokon elhangzott előadásában beszélt arról, hogy: „Szükséges a gyógyszertári munkafolyamatok részletes áttekintése, eljárásrendek, javaslatok kidolgozása…” – Teljes a felsorolás? Hogyan láttak neki ennek a feladatnak?

- A felsorolás nem biztos, hogy teljes. Az egyik területből fakadhat még más is. Szeretnénk mind teljesebben áttekinteni a közforgalmú gyógyszerellátás minden szegmensét.

A munka elsősorban önkéntes. Úgy osztottuk fel elsősorban a feladatokat, hogy ki mihez érez nagyobb affinitást, és nekiláttunk egy-egy terület kidolgozásának. Persze vannak területek, amiben többen is dolgozni szeretnének. A végeredmény viszont biztos, hogy közös áttekintés eredménye lesz. Természetesen a napi aktualitások mindig elsőbbséget fognak élvezni. Szeretnénk, ha sikerülne egy olyan patikai minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, ami egy MGYK etikai audit alapja lehet majd.

 

- A végén, engedje meg, hogy megkérdezzem: - Milyen személyes indíttatással vesz részt a gyógyszerész hivatásért – másokkal egy csapatban - elvégzendő munkában?

- Személyes indíttatás? Úgy érzem közéleti embernek születtem. Szerettem és szeretek tenni nemcsak magamért, a családomért, de egy tágabb közösségért, hivatásunkért. Így érzem jól magam. Midig igyekeztem információimat, tudásomat mások javára is hasznossá tenni. Szeretek aktív részese lenni mindenben az egésznek. Ennyi!


- Köszönöm a beszélgetést!

 

 

(szente)

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél