Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. május 08.
Állásfoglalás az alábbiakban rögzített kérdéssel kapcsolatban - Budapest, 2012. május 4. - Elmer Nándor

Kérdés:

Gyógyszertárat vezető személyi jogos gyógyszerész esetében van-e akadálya annak, hogy amennyiben legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, öregségi nyugdíjba vonuljon és öregségi teljes nyugdíját megállapítsák úgy, hogy közben személyi jogos státusza megmarad és személyes döntése nem veszélyezteti a gyógyszertár további folyamatos működését?

 

Válasz:

Nincs akadálya annak, hogy a kérdésben megjelölt gyógyszerésznő öregségi nyugdíjba vonuljon 40 év jogosultsági idő után úgy, hogy a gyógyszertár az ő személyi jogára tekintettel folyamatosan működjön tovább, de ezt az adott személyhez, illetve a gyógyszertárat működtető vállalkozáshoz kötve kell alapos elemzés tárgyává tenni és meghatározni a változás minden követelménynek megfelelő forgatókönyvét:

 

Magyarázat:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvény 2011. január 1-től hatályos 18. §. 2/a-d. bekezdése szerint jogosult öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik. Feltétel, hogy azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §. (1) bekezdés a-b. és e-g. pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban ne álljon.

Az itt említett 5. §. kizárja azt többek között, hogy az illető munkaviszonyban álljon akár teljes, akár részmunkaidőben. Nem kizáró ok azonban az, ha díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (gyógyszertár esetében megbízásra és társas vállalkozói jogviszonyra gondolhatunk) személyesen munkát végez úgy, hogy az e tevékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 %-át, illetve naptári napokra annak 30-ad részét.

Legfontosabb tehát az, hogy a 40 éves jogosultsági idővel nyugdíjba készülő személy státuszát megvizsgáljuk, egyáltalán tisztázzuk azt, hogy milyen jogviszonya (jogviszonyai) vannak az illetőnek. Ha történetesen munkaviszonyban áll, akkor kidolgozandó, hogy milyen módon szűnjön meg a munkaviszonya, miközben biztosítani kell, hogy a személyi jogos gyógyszerésszel szemben egyébként támasztott követelményeknek megfeleljen. Ilyen megoldás pl. az, hogy  megbízással, akár díjazás nélkül ellátja a társaság képviseletét és emellett társas vállalkozóként, külön szerződéssel, a minimálbér 30 %-át meg nem haladó tagi jövedelem ellenében ellátja a személyi jogos gyógyszerész személyéhez kapcsolódó gyógyszertárvezetői feladatokat, stb.

A kérdéssel kapcsolatban részletesebben is foglalkozni fog és példákat is bemutat majd az a tájékoztató, amely az új Munka Törvénykönyve alkalmazásához készül és amelyet várhatóan az MGYK május 17-i elnökségi ülése fog megvitatni.

 

Budapest, 2012. május 4.

 

Elmer Nándor

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél