Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. május 5.
Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésről
Utolsó módosítás: 2019. január 16.

Május 4-én, péntek délután került sor az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésére Budapesten, a Benczúr Hotelban. Az összejövetelen résztvevő és szavazati jogával élő küldöttek száma 82 volt.

Az összejövetel a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd a küldöttközgyűlés bizottságainak és napirendjének elfogadásával folytatódott. Ezt követően dr. Hankó Zoltán elnök beszámolója hangzott el, amelyben az előző küldöttközgyűlés óta történt legfontosabb eseményekről adott részletes tájékoztatást. Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésrőlKülön hangsúlyt helyezett a strukturálist követő szakmai rendszerváltásra, a Kormánnyal kötött stratégiai megállapodásra, ugyanakkor kitért az OGYÉI-vel kapcsolatos függő kérdésekre is. (Az elnöki tájékoztatót hamarosan olvashatják honlapunkon.) A küldöttek ellenszavazat nélkül az elnök tartózkodásával fogadták el a beszámolót.

Ezt követően dr. Zalai Károly számolt be az MGYK 2017. évi gazdálkodásáról. Mint elmondta, a bevételi és a kiadási oldal egyenlege egyaránt többletet mutat, és bár a kiadások meghaladják a tervezettet, azonban ez a Kamara likviditását nem veszélyeztette, sőt hosszabb idő óta ez volt az első olyan év, amikor a Kamara gazdálkodása szufficites lett. A küldöttek ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a beszámolót. A következő napirendi pont az MGYK Felügyelő Bizottságának (FB) jelentése a 2017. évi munkájáról és a gazdálkodás ellenőrzéséről volt. Dr. Torma Ádám elnök tájékoztatott arról, hogy a mérlegbeszámoló vizsgálat során megállapították, hogy az a Kamara gazdálkodásáról hű képet mutat, az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Az előterjesztő tartózkodásával, ellenszavazat nélkül került elfogadásra ez a beszámoló is.

Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésrőlAz MGYK könyvvizsgálójának jelentése volt a negyedik napirendi pont: a 2017. évi gazdálkodás ellenőrzéséről. Kremer Éva könyvvizsgáló beszámolóját egyhangúlag fogadták el a küldöttek, majd ötödikként az MGYK 2017. évi mérlegének elfogadása következett. Dr. Zalai Károly előterjesztése tartózkodás és ellenszavazat nélkül került elfogadásra.

Ezt követte az Ipari Állandó Bizottság elnökének és a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása. Mivel az előbb említett eddigi elnöke olyan munkakörbe került, amely jogszabályi előírások miatt összeférhetetlen a kamarai tisztséggel, helyette új elnököt kellett választani, az FB egyik tagja pedig újszülött gyermekének gondozására tekintettel nem tudta tovább vállalni a kamarai munkát. Többes jelölést követően a küldöttek az Ipari Állandó Bizottság elnökévé dr. Bárdos Attilát, a Felügyelő Bizottság tagjává dr. Vass Viktóriát választották meg.

A hetedik napirendi pont a Felügyelő Bizottság ügyrendjének a módosítása volt – az előterjesztést tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el. Ez után az Etikai Kollégium elnökének a tájékoztatója következett. Prof. dr. Paál László beszámolóját tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el a küldöttek, végezetül az Etikai Bizottság elnökének, dr. Pintér Lászlónak a beszámolója következett a 2017. évi munkájukról. A küldöttek ezt a beszámolót is egyhangúlag fogadták el.

A mintegy két és fél óra időtartamú küldöttközgyűlés dr. Hankó Zoltán elnök zárszavát követően a Szózat eléneklésével zárult.

mgyk.gyh

Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésről

Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésről

Dr. Hankó Zoltán

Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésről

Dr. Zalai Károly

Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésről

Dr. Torma Ádám

Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésről

Prof. dr. Paál Tamás

Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésről

Dr. Pintér László

Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésről

Az MGYK 2018. évi első küldöttközgyűlésről

 

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA