Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2017. április 04.
Az újrakezdés elkötelezettségével…

Mint ismeretes, az MGYK IX. Vándorgyűlését Kecskeméten tartotta március 31. és április 1. között. A munkamegbeszélések legfőbb üzenete úgy foglalható össze – ahogy dr. Hankó Zoltán fogalmazott –, hogy az elkövetkező időszak nem a status quo őrzését, hanem az újrakezdés elkötelezettségét igényli.

 

Az újrakezdés elkötelezettségével…A pénteki összejövetel dr. Fang Simon Bács-Kiskun megyei elnök köszöntő szavaival vette kezdetét, aki elmondta, „büszkeséggel tölt el, hogy mi lehetünk a házigazdái a 2017-es Vándorgyűlésnek”. Lezárult rendszerváltás, helyzetértékelés, kihívások, a gyógyszerészet társadalmi megítélése – ez volt a témája dr. Hankó Zoltán kamarai elnök előadásának, amelyben visszatekintést nyújtott a 2010 óta eltelt évek gyógyszerellátásának főbb történéseiről. Emlékeztetett a több, jellemzőiben is eltérő gyógyszerellátási modellre, illetve az ezekkel kapcsolatos kamarai válaszokra, a 2010-ben, illetve a 2014-ben elfogadott 12 és az új 12 pontra. Ezek elemzése után rátért a jelenlegi struktúrára, „amely alkalmas lehet a közjó szolgálatára”. Hangsúlyozta, ahhoz, hogy az elvárások teljesíthetők legyenek, szükséges a rendszer további fejlesztése, több területen is. Az elkövetkező időszak tehát nem a status quo megőrzése, hanem az újrakezdés elkötelezettségét igényli. Az előadó beszélt arról, hogy az elvárások száma vételekor egyszerre kell a társadalompolitikai, egészség- és gyógyszerpolitikai, valamint a szakma által fontosnak tartott szakmapolitikai szempontokat figyelembe venni. Fel kell tárni a kihívásokat is. Ez utóbbi célt szolgálja a kecskeméti konferencia is, ahol a különböző területek helyzetértékelését és teendőit egymásra épülve, párhuzamosan kell elvégezni és feltárni. Befejezésül említette, hogy az elmúlt hetekben a Vándorgyűlés egyes témáit az elnökség tagjaival informális elnökségi üléseken megvitatták, a vitaindítók ezt követően készültek el.

A kamarai elnök helyzetelemzése után a gazdasági kérdések megvitatása következett. A gyógyszerellátás gazdasági helyzete (vitaindító: dr. Sohajda Attila) és a Gazdasági marketing aktuális kérdései (vitaindító: dr. Nyíri László) című előadásokkal, ahol egyebek mellett a személyi javadalmazás kérdései, az árszabályozás, a patikai profil, a franchise és a reklám kerültek szóba, majd önálló programként a kisforgalmú gyógyszertárak helyzete és a kistelepülések gyógyszerellátása (vitaindító: dr. Nyíri László) volt téma.

Az újrakezdés elkötelezettségével…Péntek délután két szekcióban is folyt a munka. Az Integrációs Munkabizottság összejövetelén igyekeztek számba venni a fiatal gyógyszerészeket a mindennapi munkájuk során tapasztalt leginkább aggasztó jelenségeket. A generációváltással, a gyógyszertárvásárlással, a fiatalok saját lábra állásával, az önállóság iránti igénnyel foglalkozó témák kapták a legtöbb figyelmet (vitaindító: dr. Gutay Tibor).

A Kórházi-Klinikai Területi Szervezet szekcióülésén a kórházi gyógyszerészettel szemben támasztott követelmények, a kórházi gyógyszerészet kompetenciái körül forgott a beszélgetés. „Az expediálásán túl mással is kell foglalkozni” – hangzott el. Konszenzusra jutottak abban, hogy meg kell mutatni az orvosoknak és a betegeknek is, hogy mit tudnak. A metrika, a munkájuk eredményeinek a mérését kiemelt jelentőségűnek tartják, ahogy a koordinált véleményalkotást is (vitaindító dr. Süle András).

A szombat délelőtt a plenáris üléseket (Az erről szóló beszámolókat már közzétettük a honlapon – a szerk.) követően a konferencia a gyógyszerészi kompetenciák, a képzés, a szakképzés, a továbbképzés kérdéskörének megvitatásával folytatódott (vitaindító: dr. Hankó Balázs). A gyógyszerészi gondozás, népegészségügy, gyógyszerészi kompetenciák határterületeire is kiterjedő munkamegbeszélést követően etikai kérdések megvitatásával folytatódott a feldolgozandó témák sora (vitaindító: prof. dr. Paál Tamás és dr. Pintér László). Ez utóbbi keretében az etikai eljárásrend, a jogi, a szakmai és az etikai normák összhangjának biztosítása került górcső alá.

Az újrakezdés elkötelezettségével…A gyógyszertárral szembeni elvárások című blokkban a magisztrális gyógyszerkészítés, a dokumentáció, illetve adminisztráció és a technológiai modernizáció kérdéseit járták körbe (vitaindító: dr. Horváth-Sziklai Attila, felkért hozzászólók: dr. Brezanóczy Ferenc, dr. Gergye Miklós és dr. Schlégel Péter).

Végezetül dr. Hankó Zoltán kamarai elnök következett, aki összefoglalta és értékelte kétnapos konferencián elhangzottakat. Mint mondta, „az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat nem volt”, a 2010-ben összeállított 12 pont pedig már a „történelmünk része”. A 2014-ben Sümegen megfogalmazott új 12 ponttal kapcsolatban elmondta, e kétnapos konferencia megerősítette a benne foglaltakat: ami még nem valósult meg belőle, azt az elkövetkező évek programjába be kell építeni. A továbbiakban az egyes blokkok munkamegbeszélésein elhangzottakat értékelte. Végezetül bejelentette, hogy a konferencián elhangzottak feldolgozását megkezdik: először a vitaindítókkal és a moderátorokkal tervez egyeztetést, majd a soron következő elnökségi ülésre és a területi elnökök értekezletére terjesztik be a javaslatokat. Az itt elhangzottak kamarai cselekvési programként, valamint vázként szolgálhatnak a kormánnyal kezdődő tárgyalásokhoz.

mgyk.hu

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél